• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Działania Burmistrz Miasta i grupy 6 Radnych w sprawie poprawienia jakości wody dostarczanej przez RPWiK Tychy

23 czerwca 2022

Przedstawiamy konkretne działania burmistrz Krystyny Wróbel, grupy 6 radnych wspierających jej działania: Bogusława Dzierżaka, Tadeusza Ingrama, Tomasza Kostyry, Bogusława Norasa. Bogumiły Stoleckiej i Pawła Wanota oraz Urzędu Miasta Lędziny.

1. 15 maja 2022 r. Burmistrz Miasta Lędziny oraz 6. radnych Bogusław Dzierżak, Tadeusz Ingram, Tomasz Kostyra, Bogusław Noras. Bogumiła Stolecka i Paweł Wanot przedłożyło zarządowi RPWiK konkretne propozycje polubownego rozwiązania problemu jakości wody:


• Rezygnacja z podawania wody przygotowywanej przez SUW „Ziemowit” do miejskiej sieci wodociągowej na terenie Lędzin i przywrócenie poprzedniego źródła zasilania.
• Obniżenie ceny 1 m3 dostarczanej wody i dostosowanie jej do poziomu płaconego przez mieszkańców korzystających z usług PGK „Partner”, który także przekazuje odbiorcom wodę przygotowywaną przez SUW „Ziemowit”.
• Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji SUW „Ziemowit” w partnerstwie publiczno-prywatnym, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Dzięki temu poprawi się jakość wody dla wszystkich mieszkańców Lędzin.


W piśmie z dnia 19 maja 2022 r. RPWiK w Tychach wszystkie te propozycje odrzucił.

 

2. 31 maja 2022 r. burmistrz Krystyna Wróbel zwróciła się do Zarządu RPWiK o ewidencję majątku spółki na terenie Lędzin. Chodzi o wycenę sieci wodociągowej będącej własnością RPWiK Tychy, pod kątem jej wykupienia przez gminę. Umożliwi to wyjście Lędzin z RPWiK S.A. Tychy, bezpośrednie podłączenie się do sieci Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w rejonie Ławek i zasilanie gminy wodą bez pośredników.
3 czerwca 2022 r. Zarząd RPWiK Tychy odpowiedział, że należy się liczyć z długim okresem przygotowania tych materiałów.

 

3. W związku z odrzuceniem przez RPWiK Tychy wszystkich propozycji polubownego rozwiązania problemu jakości wody 14 czerwca 2022 r. Burmistrz Miasta Lędziny wraz z grupą 5 radnych złożyła do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego oraz o kontrolę RPWiK w Tychach, ponieważ firma ta bez wiedzy konsumentów - mieszkańców miasta Lędziny zmieniła źródło dostarczanej wody, czym w ocenie wnioskodawców mogła dopuścić się wykorzystywania pozycji dominującej na lokalnym rynku dostawy wody, a tym samym naruszenia zbiorowego interesu konsumentów.

 

4. Zlecono badanie jakości wody. Uwzględniono czas niezbędny do ustabilizowania się jakości wody, podany przez zarząd RPWiK Tychy. 24 czerwca 2022 r. firma spoza regionu - Ekolabus Sp. z o.o. z Wrocławia (oddział terenowy Śląsk) przeprowadzi badanie jakości wody w Lędzinach. Wyniki będą znane 28 czerwca 2022 r.

 

5. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny publikowane są bieżące informacje dotyczące problemu jakości wody w Lędzinach.

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov