2019-03-15
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki konkursu „Maluch+”2019. Wśród gmin i jednostek, które otrzymają dofinansowanie są także Lędziny.
2019-03-04
Nabór wniosków trwa od 15 do 29 marca 2019r. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych skierowana jest do kandydatów mieszkających wraz z rodzicami na terenie miasta Lędziny. W procesie rekrutacji biorą udział dzieci 3-4-5-6-letnie, urodzone w latach 2013-2016
2019-02-28
Kwalifikacja wojskowa - osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej - zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie Miasta Lędziny przeprowadzona zostanie w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 24 w budynku Powiatowego Centrum Społeczno-Gospodarczego (przystanek przy Urzędzie Miasta Lędziny).
2019-02-26
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Decyzja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - „Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018 - 2020”

2018-11-08

Pragnę poinformować, iż zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gmina Lędziny otrzymała dofinansowanie zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018 – 2020. ETAP I – zakres 150 budynków; okres realizacji 2018 rok”.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż OPERATOR PROGRAMU tj. EKOREC sp. z o.o. ul. Lędzińska 47, rozpoczął zawieranie umów z osobami które złożyły kosztorysy ofertowe oraz zostały zakwalifikowane do wymiany źródła ciepła na rok 2018. Z uwagi na rozpoczęty sezon grzewczy, zakwalifikowane osoby są powiadamiane w sposób telefoniczny.  

    
            Zgodnie z wytycznymi WFOŚiGW w Katowicach, wymianę kotła należy zakończyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2018 r.      

   
           
            O możliwości wymiany kotła w roku 2018 powiadamiane są również osoby
z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością oraz deklarowanym wariantem prac, tj. wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy lub na ekologiczny kocioł węglowy.

            Mieszkańcy którzy otrzymali telefoniczną informację o zakwalifikowaniu na rok 2018 powinni, niezwłocznie zgłosić się do OPERATORA PROGRAMU tj. EKOREC sp. z o. przy
ul. Lędzińskiej 47 w celu podpisania umowy trójstronnej.

            Pragnę przypomnieć, iż na dzień podpisania umowy zgodnie z regulaminem Programu i złożonym oświadczeniem we wniosku, warunkiem udzielenia dotacji jest brak zaległości finansowych wobec gminy Lędziny z tytułu podatków i opłat m. in. opłaty za odpady komunalne, podatek od nieruchomości oraz nieruchomość musi posiadać uregulowaną gospodarkę wodno-ściekową, poprzez podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w przypadku takiej możliwości technicznej, lub posiadać zgłoszoną do Burmistrza Miasta Lędziny przydomową oczyszczalnię ścieków, lub posiadać bezodpływowy zbiornik (szambo) wraz dokumentami potwierdzającymi jego wywóz.

           

 

Informacji dodatkowych oraz wyjaśnień udziela:

 

Punkt obsługi klienta
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji miasta Lędziny.

 

OPERATOR PROGRAMU
EKOREC sp. z o.o.

 

ul. Lędzińska 47
43-143 Lędziny

Tel: 32 326 79 90
Tel kom. 694 425 327

 

CZYNNY:
wtorek w godzinach od 9.00  do 15.00
środa  w godzinach od 9.00  do 15.00
czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

 

 

 

Burmistrz Miasta Lędziny

Krystyna Wróbel

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij