2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Decyzja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - „Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018 - 2020”

2018-11-08

Pragnę poinformować, iż zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gmina Lędziny otrzymała dofinansowanie zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018 – 2020. ETAP I – zakres 150 budynków; okres realizacji 2018 rok”.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż OPERATOR PROGRAMU tj. EKOREC sp. z o.o. ul. Lędzińska 47, rozpoczął zawieranie umów z osobami które złożyły kosztorysy ofertowe oraz zostały zakwalifikowane do wymiany źródła ciepła na rok 2018. Z uwagi na rozpoczęty sezon grzewczy, zakwalifikowane osoby są powiadamiane w sposób telefoniczny.  

    
            Zgodnie z wytycznymi WFOŚiGW w Katowicach, wymianę kotła należy zakończyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2018 r.      

   
           
            O możliwości wymiany kotła w roku 2018 powiadamiane są również osoby
z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością oraz deklarowanym wariantem prac, tj. wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy lub na ekologiczny kocioł węglowy.

            Mieszkańcy którzy otrzymali telefoniczną informację o zakwalifikowaniu na rok 2018 powinni, niezwłocznie zgłosić się do OPERATORA PROGRAMU tj. EKOREC sp. z o. przy
ul. Lędzińskiej 47 w celu podpisania umowy trójstronnej.

            Pragnę przypomnieć, iż na dzień podpisania umowy zgodnie z regulaminem Programu i złożonym oświadczeniem we wniosku, warunkiem udzielenia dotacji jest brak zaległości finansowych wobec gminy Lędziny z tytułu podatków i opłat m. in. opłaty za odpady komunalne, podatek od nieruchomości oraz nieruchomość musi posiadać uregulowaną gospodarkę wodno-ściekową, poprzez podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w przypadku takiej możliwości technicznej, lub posiadać zgłoszoną do Burmistrza Miasta Lędziny przydomową oczyszczalnię ścieków, lub posiadać bezodpływowy zbiornik (szambo) wraz dokumentami potwierdzającymi jego wywóz.

           

 

Informacji dodatkowych oraz wyjaśnień udziela:

 

Punkt obsługi klienta
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji miasta Lędziny.

 

OPERATOR PROGRAMU
EKOREC sp. z o.o.

 

ul. Lędzińska 47
43-143 Lędziny

Tel: 32 326 79 90
Tel kom. 694 425 327

 

CZYNNY:
wtorek w godzinach od 9.00  do 15.00
środa  w godzinach od 9.00  do 15.00
czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

 

 

 

Burmistrz Miasta Lędziny

Krystyna Wróbel

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij