• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Obwieszczenia

pobierz plik pdf: Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 233.7 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 233.7 KB

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lędziny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:  „Budowa farmy fotowoltaicznej Lędziny o mocy nieprzekraczającej 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  i magazynami energii o mocy do 75 MW na działkach o nr ew. 534/73, 318/75, 319/76, 320/77, 321/78, 322/79, 74, 536/73, 535/73, obręb Lędziny, gmina Lędziny”.    sygn. BN.6220.0009.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 217.6 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 217.6 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:  „Budowa farmy fotowoltaicznej Lędziny o mocy nieprzekraczającej 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  i magazynami energii o mocy do 75 MW na działkach o nr ew. 534/73, 318/75, 319/76, 320/77, 321/78, 322/79, 74, 536/73, 535/73, obręb Lędziny, gmina Lędziny”.    sygn. BN.6220.0009.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 381.9 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 381.9 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej niskiego napięcia, elektroenergetycznej w Lędzinach przy ul. Fredry – inwestycja liniowa” sygn. BN.6733.1.2024

pobierz plik pdf: Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 227.1 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 227.1 KB

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lędziny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:.  „Budowa placu składowego na nowe samochody osobowe wraz z bocznicą kolejową w miejscowości Lędziny, ul. Hołdunowska na działkach o numerach ewidencyjnych 1289/28, 1291/29, 1293/30, 2589/31, 2587/31, 2588/31”;  sygn. BN.6220.0007.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 213 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 213 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o  wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:.  „Budowa placu składowego na nowe samochody osobowe wraz z bocznicą kolejową w miejscowości Lędziny, ul. Hołdunowska na działkach o numerach ewidencyjnych 1289/28, 1291/29, 1293/30, 2589/31, 2587/31, 2588/31”;  sygn. BN.6220.0007.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 245.1 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 245.1 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o zakończeniu postępowania w sprawie o wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:.  „Budowa placu składowego na nowe samochody osobowe wraz z bocznicą kolejową w miejscowości Lędziny, ul. Hołdunowska na działkach o numerach ewidencyjnych 1289/28, 1291/29, 1293/30, 2589/31, 2587/31, 2588/31”;  sygn. BN.6220.0007.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 518.9 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 518.9 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o wszczęciu postepowania w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zbieranie odpadów metalowych na działce nr 2582/157 w gminie Lędziny”.” .;   sygn. BN.6220.0003.2024

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 404.8 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 404.8 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej niskiego napięcia, elektroenergetycznej w Lędzinach przy ul. Fredry – inwestycja liniowa” sygn. BN.6733.1.2024

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 383.2 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 383.2 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej niskiego napięcia, elektroenergetycznej w Lędzinach przy ul. Reymonta – inwestycja liniowa” Lędziny ul. Reymonta, sygn. BN.6733.14.2023

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Zawiszy Czarnego wraz z załącznikami.

 


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie - rozmiar pliku: 240.2 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 240.2 KB

Obwieszczenie  sygn. BN.6236.0009.2023,BN.ZD.0007.2024 o wydaniu decyzji w sprawie nakazania usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki Nr 1200/28 k.m. 1, obręb Chełm Śląski usytuowanej w rejonie ul. Kolberga w Chełmie Śląskim zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, (40 – 032) Katowice, ul. Henryka Dąbrowskiego 23, z dnia 22 czerwca 2023 r. znak: SKO.OŚW/41.9/298/2023/12966/RN wyznaczającym Burmistrza Miasta Lędziny do załatwienia sprawy.

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 290.7 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 290.7 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o wznowieniu postepowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:  „Montaż tymczasowej, mobilnej wytwórni mas bitumicznych  - instalacji do produkcji masy mineralno-bitumicznej realizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 38, 40, 41, 290/42 w obrębie Górki w gminie Lędziny w powiecie bieruńsko-lędzińskim w województwie śląskim”, .   sygn. BN.6220.0002.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 418.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 418.5 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci ciepłowniczej do budynków na osiedlu Gwarków” Lędziny ul. 25 -  lecia, sygn. BN.6733.13.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 269.3 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 269.3 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zabudowa trzech kotłów olejowo-gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmniejszenie mocy kotłów węglowych w ZC „Ziemowit” w Lędzinach na działce o numerze ewidencyjnym 205/78 obręb: Lędziny, powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie” .;   sygn. BN.6220.0010.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 210.3 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 210.3 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o przedłużeniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:  „Uruchomienie instalacji do kruszenia odpadowych elementów betonowych, zlokalizowanej na terenie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Katowicach S.A. na działce nr 927/5, karta mapy 12, przy ulicy Miedzianej 5 w Katowicach”.   sygn. BN.6220.005.2016

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 403.4 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 403.4 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 11.10.2023r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „Budowa stacji transformatorowej kontenerowej, budowa linii kablowych SN w celu jej połączenia z istniejącą siecią SN w Lędzinach przy ul. Podgórnej – inwestycja liniowa” sygn. BN.6733.7.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 434 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 434 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa stacji transformatorowej SN/nN, budowa 2 linii kablowych SN, budowa linii kablowych nN przy ul. Polnej i Porzeczkowej w Lędzinach w ramach realizacji zadania budowy sieci energetycznej dla zasilania budynków mieszkalnych – inwestycja liniowa” Lędziny ul. Polna – Bieruń ul. Porzeczkowa  sygn. BN.6733.10.2023

pobierz plik pdf: Decyzja Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 949.2 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 949.2 KB

Decyzja Burmistrza Miasta Lędziny o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:  .  „Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 2620/58,  961/53, 959/52, 957/51 przy ul. Gwarków w Lędzinach”.    sygn. BN.6220.0008.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 213.7 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 213.7 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:  .  „Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 2620/58,  961/53, 959/52, 957/51 przy ul. Gwarków w Lędzinach”.    sygn. BN.6220.0008.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 382.7 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 382.7 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny –wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Oficerskiej w Lędzinach” Lędziny ul. Oficerska sygn. BN.6733.12.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 233.8 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 233.8 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny do publicznej wiadomości owszczęciu postepowania w sprawie przedłużenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Uruchomienie instalacji do kruszenia odpadowych elementów betonowych, zlokalizowanej na terenie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Katowicach S.A. na działce nr 927/5, karta mapy 12, przy ulicy Miedzianej 5 w Katowicach”.    sygn. Br.6220.005.2016

pobierz plik pdf: Postanowienie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 519.9 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 519.9 KB

Postanowienie Burmistrza Miasta Lędziny o zawieszeniu postępowania w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:  „Montaż tymczasowej, mobilnej wytwórni mas bitumicznych  - instalacji do produkcji masy mineralno-bitumicznej realizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 38, 40, 41, 290/42 w obrębie Górki w gminie Lędziny w powiecie bieruńsko-lędzińskim w województwie śląskim”.  

sygn. BN.6220.0002.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 283.6 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 283.6 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o zawieszeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:  „Montaż tymczasowej, mobilnej wytwórni mas bitumicznych  - instalacji do produkcji masy mineralno-bitumicznej realizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 38, 40, 41, 290/42 w obrębie Górki w gminie Lędziny w powiecie bieruńsko-lędzińskim w województwie śląskim” .  

sygn. BN.6220.0002.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 405.7 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 405.7 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa stacji transformatorowej SN/nN, budowa 2 linii kablowych SN, budowa linii kablowych nN przy ul. Polnej i Porzeczkowej w Lędzinach w ramach realizacji zadania budowy sieci energetycznej dla zasilania budynków mieszkalnych – inwestycja liniowa” Lędziny ul. Polna – Bieruń ul. Porzeczkowa  sygn. BN.6733.10.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 409.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 409.5 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących sieci wodociągowych przy ul. Palmowej w Lędzinach” sygn. BN.6733.9.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 189.7 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 189.7 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:  „Punkt zbierania odpadów oraz przetwarzania kabli, zlokalizowanego  w Lędzinach na działce o nr ewid. 1277/1, obręb Hołdunów, pod adresem : ul. Hołdunowska 79”.  sygn. BN.6220.0004.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 431.3 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 431.3 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Punkt zbierania odpadów oraz przetwarzania kabli, zlokalizowanego w Lędzinach na działce o nr ewid. 1277/1, obręb Hołdunów, ul. Hołdunowska 79”,   sygn. BN.6220.0004.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 2.5 MB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 2.5 MB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – podanie do publicznej wiadomości informacji o uzupełnieniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji  pn. „Budynek magazynowo – produkcyjno – usługowy wraz z segmentami biurowo - socjalnymi”  Lędziny ul. Lędzińska, sygn. BN.6730.15.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 400.7 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 400.7 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny –wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „Budowa stacji transformatorowej kontenerowej, budowa linii kablowych SN w celu jej połączenia z istniejącą siecią SN w Lędzinach przy ul. Podgórnej – inwestycja liniowa” sygn. BN.6733.7.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 421.7 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 421.7 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Oficerskiej w Lędzinach” Lędziny ul. Oficerska sygn. BN.6733.12.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 542.8 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 542.8 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa placu składowego na nowe samochody osobowe wraz bocznicą kolejową w miejscowości Lędziny, ul. Hołdunowska na działkach o numerach ewidencyjnych 1289/28, 1291/29, 1293/30, 2589/31, 2587/31, 2588/31”.    sygn. BN.6220.0007.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 452.3 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 452.3 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa stacji transformatorowej SN/nN, budowa 2 linii kablowych SN, budowa linii kablowych nN przy ul. Polnej i Porzeczkowej w Lędzinach w ramach realizacji zadania budowy sieci energetycznej dla zasilania budynków mieszkalnych – inwestycja liniowa” Lędziny ul. Polna – Bieruń ul. Porzeczkowa  sygn. BN.6733.10.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 447.3 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 447.3 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących sieci wodociągowych przy ul. Palmowej w Lędzinach” sygn. BN.6733.9.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 524 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 524 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie nakazania usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki Nr 1065/28 k.m. 1, obręb Chełm Śląski usytuowanej w rejonie ul. Kolberga w Chełmie Śląskim zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, (40 – 032) Katowice, ul. Henryka Dąbrowskiego 23, z dnia 22 czerwca 2023 r. znak: SKO.OŚW/41.9/302/2023/12966/RN wyznaczającym Burmistrza Miasta Lędziny do załatwienia sprawy, w związku z toczącym się postępowaniem w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Wydział I Cywilny – sygn. Akt I C 529/22.

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 8.9 MB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 8.9 MB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji  pn. „Budynek magazynowo – produkcyjno – usługowy wraz z segmentami biurowo - socjalnymi”  Lędziny ul. Lędzińska, sygn. BN.6730.15.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 390.8 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 390.8 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 19.07.2023r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą” Lędziny ul. Fredry sygn. BN.6733.3.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 492.7 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 492.7 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny –zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia oraz linii światłowodowej dla elektrowni fotowoltaicznej Chełm Śląski B” Chełm Śląski / Bieruń/ Lędziny sygn. BN.6733.5.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 375.4 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 375.4 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Hołdunów w Lędzinach” sygn. BN.6733.16.2022

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 5.5 MB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 5.5 MB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Hołdunów w Lędzinach”  Lędziny w rejonie ul. Hołdunowskiej, sygn. BN.6733.16.2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie nakazania usunięcia odpadów
z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki Nr 1200/28 k.m. 1, obręb Chełm Śląski usytuowanej w rejonie ul. Kolberga w Chełmie Śląskim zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, (40 – 032) Katowice, ul. Henryka Dąbrowskiego 23, z dnia 22 czerwca 2023 r. znak: SKO.OŚW/41.9/298/2023/12966/RN wyznaczającym Burmistrza Miasta Lędziny do załatwienia sprawy.

 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie - rozmiar pliku: 507.2 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 507.2 KB

Obwieszczenie dotyczące postanowienia Burmistrza Miasta Lędziny o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Montaż tymczasowej, mobilnej wytwórni mas bitumicznych  - instalacji do produkcji masy mineralno-bitumicznej realizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 38, 40, 41, 290/42 w obrębie Górki w gminie Lędziny w powiecie bieruńsko-lędzińskim w województwie śląskim

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 505 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 505 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia oraz linii światłowodowej dla elektrowni fotowoltaicznej Chełm Śląski B” Chełm Śląski / Bieruń/ Lędziny sygn. BN.6733.5.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 390 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 390 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej SN wraz ze złączem kablowym SN dla zasilania obiektu handlowo – usługowego (linia prowadzona w wykopie)” Lędziny ul. Lędzińska sygn. BN.6733.6.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 382.4 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 382.4 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci Play numer BRL7107A wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową” Lędziny ul. Goławiecka sygn. BN.6733.4.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 430 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 430 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa stacji transformatorowej kontenerowej, budowa linii kablowych SN w celu jej połączenia z istniejącą siecią SN w Lędzinach przy ul. Podgórnej – inwestycja liniowa” sygn. BN.6733.7.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 507.2 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 507.2 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nakazania usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki Nr 1065/28 k.m. 1, obręb Chełm Śląski usytuowanej w rejonie ul. Kolberga w Chełmie Śląskim zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, (40 – 032) Katowice, ul. Henryka Dąbrowskiego 23, z dnia 22 czerwca 2023 r. znak: SKO.OŚW/41.9/302/2023/12966/RN wyznaczającym Burmistrza Miasta Lędziny do załatwienia sprawy.

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 527.1 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 527.1 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny –zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia oraz linii światłowodowej dla elektrowni fotowoltaicznej Chełm Śląski B” Chełm Śląski / Bieruń/ Lędziny sygn. BN.6733.5.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 510.8 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 510.8 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia oraz linii światłowodowej dla elektrowni fotowoltaicznej Chełm Śląski B” Chełm Śląski / Bieruń/ Lędziny sygn. BN.6733.5.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 402.4 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 402.4 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Hołdunów w Lędzinach” Lędziny ul.  Hołdunowska sygn. BN.6733.16.2022

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 480.2 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 480.2 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 26.05.2023r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa 2 złączy kablowych ZK SN, budowa linii kablowych SN w celu ich połączenia z istniejącą siecią SN, budowa 4 słupów SN w Bieruniu przy ul. Dolomitowej i Lędzinach przy ul. Polnej, Poprzecznej w ramach realizacji zadania przebudowy fragmentu linii napowietrznej SN Lędziny – Rachowy na kabel ziemny wraz z wymianą stacji transformatorowych M0428 i M0541 na stacje kontenerowe – inwestycja liniowa” sygn. BN.6733.1.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 511.4 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 511.4 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nakazania usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki Nr 1200/28 k.m. 1, obręb Chełm Śląski usytuowanej w rejonie ul. Kolberga w Chełmie Śląskim zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, (40 – 032) Katowice, ul. Henryka Dąbrowskiego 23, z dnia 22 czerwca 2023 r. znak: SKO.OŚW/41.9/298/2023/12966/RN wyznaczającym Burmistrza Miasta Lędziny do załatwienia sprawy.

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 382.8 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 382.8 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą” Lędziny ul. Fredry sygn. BN.6733.3.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 450.2 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 450.2 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 5904S ul. Jagiellońskiej z drogą powiatową nr 5910S ul. Pokoju w Lędzinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej 5904S, ul. Jagiellońskiej z drogą powiatową 5910S, ul. Pokoju w Lędzinach” sygn. BN.6733.2.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 525.2 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 525.2 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji : „Punkt zbierania odpadów oraz przetwarzania kabli, zlokalizowanego w Lędzinach na działce o nr ewid. 1277/1, obręb Hołdunów, pod adresem : ul. Hołdunowska 79”.


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 1 MB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 1 MB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 497.3 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 497.3 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa układu konfekcjonowania paliw kwalifikowanych dla PGG S.A. oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w Lędzinach przy
ul. Pokoju 4 na działkach 2535/3, 2537/3”

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. - rozmiar pliku: 401.9 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 401.9 KB

„Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 119/12, 248/12, 249/12, 250/12, 299/18 obręb Lędziny oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działki o nr ewid. 132/12, obręb Lędziny, Gmina Lędziny”; sygn. BN.6220.0011.2022

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozmiar pliku: 397.6 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 397.6 KB

"Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 119/12, 248/12, 249/12, 250/12, 299/18 obręb Lędziny oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działki o nr ewid. 132/12, obręb Lędziny, Gmina Lędziny”; sygn. BN.6220.0011.2022

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 419.7 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 419.7 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej SN wraz ze złączem kablowym SN dla zasilania obiektu handlowo – usługowego (linia prowadzona w wykopie)” Lędziny ul. Lędzińska sygn. BN.6733.6.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 9 MB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 9 MB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji  pn. „Budowa instalacji do produkcji ekogroszku klasy 6-25mm z wykorzystaniem węgla własnego oraz węgla z innych kopalń dla PGG S.A. KWK Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit w Lędzinach przy ul. Pokoju 4”  Lędziny ul. Oficerska, sygn. BN.6730.20.2023

pobierz plik pdf: BN.6730.56.2022 - obwieszczenie o wydaniu decyzji wz - rozmiar pliku: 700 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 700 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny –wydanie decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji  pn. „Budynek przemysłowo – produkcyjno – usługowy wraz z segmentami biurowo - socjalnymi”  Lędziny ul. Lędzińska, sygn. BN.6730.56.2022

pobierz plik pdf: BN.6730.56.2022 - obwieszczenie podanie do publicznej wiadomości - rozmiar pliku: 11 MB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 11 MB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji  pn. „Budynek przemysłowo – produkcyjno – usługowy wraz z segmentami biurowo - socjalnymi”  Lędziny ul. Lędzińska, sygn. BN.6730.56.2022

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 413 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 413 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci Play numer BRL7107A wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową” Lędziny ul. Goławiecka sygn. BN.6733.4.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 415.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 415.5 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą” Lędziny ul. Fredry sygn. BN.6733.3.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 466.6 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 466.6 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa 2 złączy kablowych ZK SN, budowa linii kablowych SN w celu ich połączenia z istniejącą siecią SN, budowa 4 słupów SN w Bieruniu przy ul. Dolomitowej i Lędzinach przy ul. Polnej, Poprzecznej w ramach realizacji zadania przebudowy fragmentu linii napowietrznej SN Lędziny – Rachowy na kabel ziemny wraz z wymianą stacji transformatorowych M0428 i M0541 na stacje kontenerowe – inwestycja liniowa” sygn. BN.6733.1.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie - rozmiar pliku: 477.1 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 477.1 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - wyznaczenie nowego terminu zakończenia postępowania - ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.Budynek magazynowo – produkcyjno – usługowy wraz z segmentami biurowo - socjalnymi” Lędziny ul. Lędzińska sygn. BN.6730.56.2022

pobierz plik pdf: Obwieszczenie - rozmiar pliku: 443.6 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 443.6 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – zawiadomienie o zebraniu dowodów i wymaganych dokumentów w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.Budynek magazynowo – produkcyjno – usługowy wraz z segmentami biurowo - socjalnymi” Lędziny ul. Lędzińska sygn. BN.6730.56.2022

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 386.7 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 386.7 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – przekazanie projektu decyzji do uzgodnień oraz opinii w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.Budynek magazynowo – produkcyjno – usługowy wraz z segmentami biurowo - socjalnymi” Lędziny ul. Lędzińska sygn. BN.6730.56.2022

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 395.6 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 395.6 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 10.05.2022r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego pn.

Przebudowa wodociągu przy ul. Polnej w Lędzinach” sygn. BN.6733.4.2022

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 467.7 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 467.7 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.

„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 5904S ul. Jagiellońskiej z drogą powiatową nr 5910S ul. Pokoju w Lędzinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej 5904S, ul. Jagiellońskiej z drogą powiatową 5910S, ul. Pokoju w Lędzinach” sygn. BN.6733.2.2023


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 484.9 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 484.9 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 31.03.2022r. ustalającej  lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej” Lędziny ul. Lędzińska – ul. Blych, sygn. BN.6733.10.2022


 

pobierz plik pdf: „Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 24.03.2023r. o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” - rozmiar pliku: 720.4 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 720.4 KB

„Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 24.03.2023r. o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 503.2 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 503.2 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa 2 złączy kablowych ZK SN, budowa linii kablowych SN w celu ich połączenia z istniejącą siecią SN, budowa 4 słupów SN w Bieruniu przy ul. Dolomitowej i Lędzinach przy ul. Polnej, Poprzecznej w ramach realizacji zadania przebudowy fragmentu linii napowietrznej SN Lędziny – Rachowy na kabel ziemny wraz z wymianą stacji transformatorowych M0428 i M0541 na stacje kontenerowe – inwestycja liniowa” sygn. BN.6733.1.2023


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 410.3 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 410.3 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 18.11.2022r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego pn.PT – Przebudowa linii SN Jaroszowice od st. M521 do M535 oraz przebudowa stacji M535” sygn. BN.6733.12.2022


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 491.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 491.5 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 31.08.2022r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej” sygn. BN.6733.10.2022


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie - rozmiar pliku: 408.2 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 408.2 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 1.08.2022r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego pn.Przebudowa wodociągu przy ul. Lędzińskiej w Lędzinach” sygn. BN.6733.9.2022


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 391 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 391 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budynek magazynowo – produkcyjno – usługowy wraz z segmentami biurowo - socjalnymi” Lędziny ul. Lędzińska sygn. BN.6730.56.2022


 


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 3.9 MB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 3.9 MB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji  pn. „Budowa punktu rozładunku węgla z wagonów wraz z systemem tworzenia mieszanek energetycznych z wykorzystaniem węgla własnego i z innych kopalń dla PGG S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit”  Lędziny ul. Pokoju – ul. Oficerska, sygn. BN.6730.66.2022


 


 


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „PT – Przebudowa linii SN Jaroszowice od st. M521 do M535 oraz przebudowa stacji M535” Lędziny ul. Lędzińska sygn. BN.6733.12.2022 - rozmiar pliku: 413.1 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 413.1 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „PT – Przebudowa linii SN Jaroszowice od st. M521 do M535 oraz przebudowa stacji M535” Lędziny ul. Lędzińska sygn. BN.6733.12.2022


 


 


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 416 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 416 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia Ø90 PE przy ul. Karola Miarki w Lędzinach” Lędziny ul. Karola Miarki, sygn. BN.6733.20.2022


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: "budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulicy Podmiejskiej w Lędzinach".


 


 

Obweszczenie Burmistrza Miasta Imielin w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Modernizacja dróg dojazdowych do garaży wraz z budową miejsc parkingowych i wykonaniem kanalizacji deszczowej przy u. Hołdunowskiej w Lędzinach


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov