• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Aktualności - luty 2023

Przebudowa drogi powiatowej 5912S ul. Wygody w Lędzinach - Etap II

2023-02-28
Szanowni Mieszkańcy, W związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5912S ul. Wygody w Lędzinach - Etap II” Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu informuje, żeod 01.03.2023 r. droga powiatowa nr 5912S ul. Wygody będzie zamknięta (nieprzejezdna). Przewidywany termin...
więcej >

informacja o naborze wniosków w konkursie Śląskie NOWEFIO

2023-02-27
W poniedziałek 27 lutego rusza kolejny nabór wniosków w konkursie grantowym Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023.
więcej >

XX jubileuszowy Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

2023-02-27
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych, małych jak i dużych, do wzięcia udziału w XX edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.
więcej >

Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

2023-02-24
Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego ro...
więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

2023-02-24
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000,00 ZŁ   Nazwa przedmiotu zamówienia: Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego „Centrum”- wymiana oświetlenia hali sportowej oraz basenu k...
więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

2023-02-24
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000,00 ZŁ   Nazwa przedmiotu zamówienia: Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego „Centrum”- modernizacja dachu basenu krytego. Opis przedmiotu...
więcej >

Letnie utrzymanie dróg i chodników w 2023 roku na terenie Gminy Lędziny w zakresie oznakowania - ogłoszenie o zamówieniu

2023-02-24
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł.   Cel udzielenia zamówienia: Letnie utrzymanie dróg i chodników w 2023 roku na terenie Gminy Lędziny w zakresie oznakowania.   Miejsce oraz termin składania:...
więcej >

Korzystne zmiany dla emerytów i rencistów KRUS

2023-02-24
Od 1 marca 2023 r. wchodzą w życie zmiany w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników korzystne dla osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą z KRUS.
więcej >

XCIX Sesja Rady Miasta Lędziny VIII kadencji w dniu 23.02.2023 r.

2023-02-23
O godzinie 14:30 rozpoczyna się XCIX Sesja Rady Miasta Lędziny VIII kadencji w dniu 23.02.2023 r. zapraszamy do oglądania transmisji na żywo - LINK   CZĘŚĆ II Sesji - LINK
więcej >

Nowa szatnia dla pacjentów

2023-02-23
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach zaadaptował dla potrzeb Zespołu Pracowni Rehabilitacyjnych mieszczącym się w Ośrodku Sportowym Centrum pomieszczenie na nową dużą szatnię pacjentów. W ramach przeprowadzonej adaptacji wykonano nowe instalacje elektryczną , wentylacyjną o...
więcej >

Bezpłatne usługi stomatologiczne realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zostaną zapewnione mieszkańcom Lędzin

2023-02-23
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach zakończył proces kontraktowania usług stomatologicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzięki złożonej ofercie oraz podpisanemu porozumieniu w latach 2023 -2028 bezpłatne usługi stomatologiczne realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia...
więcej >

Ile wydamy w roku 2023 na sport w Lędzinach?

2023-02-23
Ponieważ kłamstwa dotyczące finansowania sportu w Lędzinach, które zostały podane przez gazetę kojarzoną z radnym powiatowym Markiem Spyrą, są bezkrytycznie kolportowane przez media o dużo szerszym zasięgu, dlatego zamieszczamy informację na ten temat.
więcej >

Efekty dofinansowania stowarzyszenia MKS Lędziny

2023-02-21
Są efekty dofinansowania w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla stowarzyszenia MKS Lędziny. W miniony weekend w Hali Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Lędzinach odbyły się turnieje piłki nożnej zorganizowane przez MKS Lędziny dla zespołów z naszego powiatu oraz innych...
więcej >

Rozbudowa szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach

2023-02-20
Trwają prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach. Przypominamy, że na zadanie składa się rozbudowa z przebudową istniejących budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach, polegająca na budowie przedszkola i łącznika między budynkami szkoły wraz z zagospodaro...
więcej >

Wizyta w Portugalii w ramach projektu Erasmus+

2023-02-20
W ramach realizowanego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach programu Erasmus+ pt. „Be creative, be innovative”, uczniowie Julia Lempart, Zuzanna Szostek, Jan Moszkowicz oraz Kacper Krzychała wraz z opiekunami Iwoną Mrzygłód i Anną Truty...
więcej >

PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI MIEJSKIEJ W DNIU 21.02.2023 r., godz. 14:30

2023-02-17
1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej z dnia 18.01.2023 r. 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej z dnia 24.01.2023 r. 5. Omówienie zadania „Akcja Zima 2022/2023”. 6. Informacja na tema...
więcej >

XCIX SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2023-02-17
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz.559 z późn.zm.) zwołuję na dzień 23 luty 2023 r., o godz. 14:30 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) XCIX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI
więcej >

bal walentynkowy w klubie aktywności seniora

2023-02-17
15 lutego w Klubie Aktywności Seniora odbył się Bal Walentynkowy. Seniorki przygotowały pyszne potrawy, a do tańca pięknie grał przyjaciel Klubu Pan Jan Bożek.
więcej >

Broszura informacyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach

2023-02-15
Broszura informacyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach
więcej >

Bezpłatna rehabilitacja psychologiczna dla mieszkańców śląska

2023-02-14
Bezpłatna rehabilitacja psychologiczna dla mieszkańców Śląska   DLA PRZYPOMNIENIA:Jeśli:➢ jesteś kobietą w wieku 18-59 lat lub mężczyzną w wieku 18-64 lat➢ pozostajesz aktywna/y zawodowo lub jesteś gotowa/y do podjęcia zatrudnienia (osoby zarejestrowane w PUP)➢ rozpoznałaś...
więcej >

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym przestępstwem

2023-02-13
W ramach tegorocznego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu zapraszają w dniu 24 lutego 2023 roku na bezpłatne...
więcej >

Nowa ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

2023-02-13
Ustawa z dnia 4 listopada2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w całości zastępuje ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.   Wprowadzenie nowej ustawy podyktowane jest dostosowaniem polskiego porządku prawnego do nowych przepis...
więcej >

Wystawa fotograficzna "Ukraina: do i po"

2023-02-13
Zapraszamy na wystawę fotograficzną "UKRAINA: DO I PO" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lędzianch (ul. Lędzińska 86)   Wystawa zorganizowana z inicjatywy organizacji społecznej "Fundacja Regionalnych Inicjatyw Żółkiewszczyzny przy wsparciu Urzędu Miasta Lędziny. Autorem zdjęć...
więcej >

Profilaktyka 40 Plus

2023-02-13
Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla wszystkich Polaków i Polek powyżej 40. roku życia. Celem programu jest zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania,  wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi.   W czasie pandemi...
więcej >

Dzień Baterii – 18.02.2023

2023-02-13
Czy wiecie, że 18 lutego obchodzić będziemy kolejne eko-święto - DZIEŃ BATERII. Święto to już na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń ekologicznych.   Baterie towarzyszą nam w codziennych czynnościach: budzimy się dzięki budzikowi, rozmawiamy przez telefon komórkowy, sprawd...
więcej >

Trwa nabór do Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

2023-02-13
Informujemy, że do 12 marca br. trwa nabór do Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe”.
więcej >

Informacja dot. Komisji Gospodarki Miejskiej w Lędzinach

2023-02-13
Decyzją Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej z dnia 15.02.2023 r. godz. 14:30 zostało przeniesione na dzień 21.02.2023 r. godz. 14:30.
więcej >

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT DODATKÓW WĘGLOWYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

2023-02-10
Rada Miasta Lędziny na posiedzeniu Nadzwyczajnej Sesji nr XCVIII dnia 9 lutego 2023 r. nie wprowadziła zmian do budżetu Miasta Lędziny na 2023 rok zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Uchwale Nr 27/II/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie...
więcej >

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH W GMINIE LĘDZINY

2023-02-10
Szanowni Państwo, w związku z rzeczową realizacją projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Lędziny udostępniamy listę pracowników Wykonawcy głównego zadania projektowego (projekt i montaż instalacji f...
więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

2023-02-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000,00 ZŁ   Nazwa przedmiotu zamówienia: Remont drogi i parkingu Opis przedmiotu zamówienia:  zgodny z załącznikiem   Miejsce oraz termin składania: formula...
więcej >

Awaria systemu ŚKUP spowodowana cyberatakiem

2023-02-10
W nocy z 7 na 8 lutego nastąpiła awaria systemu centralnego ŚKUP. Jej przyczyną była zewnętrzna, celowa ingerencja osób trzecich. O cyberataku powiadomione zostały odpowiednie służby.
więcej >

XCVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Lędziny VIII kadencji w dniu 09.02.2023 r. - transmisja na żywo

2023-02-09
O godzinie 15:00 rozpoczyna się XCVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Lędziny VIII kadencji w dniu 09.02.2023 r.    Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo - LINK
więcej >

XCVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2023-02-08
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn.zm) zwołuję na dzień 09 luty 2023 r., o godz. 15:00 w trybie stacjonarnym w Sali Sesyjnej (011) Urzędu Miasta Lędziny: XCVIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA L...
więcej >

POWIATOWY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK PT. „ŚWIEĆ GWIAZDECZKO”

2023-02-08
31 stycznia w Miejskim Przedszkolu nr 1 już po raz ósmy odbył się POWIATOWY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK PT. „ŚWIEĆ GWIAZDECZKO”. Wzięło w nim udział 9 dzieci z przedszkoli z terenu powiatu bieruńsko- lędzińskiego. Konkurs był realizowany w dwóch grupach wiekowych – dzieci 3,...
więcej >

Rozbudowa szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach

2023-02-08
Trwają prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach. Przypominamy, że na zadanie składa się rozbudowa z przebudową istniejących budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach, polegająca na budowie przedszkola i łącznika między budynkami szkoły wraz z zagospodaro...
więcej >

Zajęcia sportowe na terenie miasta Lędziny w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego

2023-02-08
W br. na terenie naszego miasta odbywać się będą zajęcia sportowe organizowane w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Wszystkie zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramami dostępnymi poniżej. Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z miasta lędziny do u...
więcej >

Przebieg procesu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Lędzinach na rok szkolny 2023/2024

2023-02-06
Nabór wniosków będzie trwał od 1 do 13 marca 2023 r. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych skierowana jest do kandydatów mieszkających wraz z rodzicami na terenie miasta Lędziny. W procesie rekrutacji biorą udział dzieci 3-4-5-6-letnie, urodzon...
więcej >

Zdobądź 5 000 zł na realizacje swojego pomysłu! Śląskie Lokalnie 2023

2023-02-06
Ruszyła kolejna edycja konkursu Śląskie Lokalnie, skierowanego do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych chcących zrealizować swój pierwszy projekt społeczny. Zapraszamy na  otwarte, darmowe spotkanie informacyjne na temat możliwości ubiegania się o dotację do 5 tys...
więcej >

Odkręć, opróżnij, zgnieć - w segregacji ważne są szczegóły!

2023-02-06
Zapraszamy do zapoznania się z wiedzą nt. zasad segregacji – jak ważne podczas segregacji odpadów są szczegóły. Choć coraz lepiej radzimy sobie z segregacją odpadów na podstawowe frakcje, często zapominamy o odkręcaniu nakrętek, opróżnianiu opakowań czy zgniataniu butelek. A...
więcej >

Kolejne kłamstwo gazety kojarzonej z Markiem Spyrą

2023-02-03
Gazeta kojarzona z Markiem Spyrą coraz bardziej przypomina brukowca, podającego niesprawdzone plotki, niż prasę informacyjną. W ostatnim jej wydaniu na pierwszej stronie, podane zostało ewidentnie kłamstwo, że „W budżecie Lędzin na 2023 rok nie ma ani złotówki na sport!” A wystarc...
więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

2023-02-03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000,00 ZŁ   Nazwa przedmiotu zamówienia: Modernizacja w budynku MOK w Lędzinach w zakresie wymiany kotłów. Opis przedmiotu zamówienia:  Zakup i montaż kotł...
więcej >

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

2023-02-03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000,00 ZŁ   Nazwa przedmiotu zamówienia: Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach Opis przedmiotu za...
więcej >

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

2023-02-03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000,00 ZŁ   Nazwa przedmiotu zamówienia: Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach Opis przedmiotu zamó...
więcej >

PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI POŁĄCZONYCH

2023-02-03
PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI POŁĄCZONYCH W DNIU 06.02.2023 r., godz. 1445    
więcej >

Państwowa Straż Pożarna w Tychach ma nowego komendanta.

2023-02-03
W związku z przejściem na emeryturę 31 stycznia 2023 r. był dla komendanta PSP w Tychach Piotra Szojdy ostatnim dniem pracy. Od 1 lutego 2023 r. Państwowa Straż Pożarna w Tychach ma więc nowego komendanta. Jest nim brygadier Wojciech Rapka. Uroczyste przekazanie obowiązków następcy odb...
więcej >

Od 1 lutego wchodzą w życie zmiany w zasadach przyznawania zasiłku macierzyńskiego z tytułu przysposobienia / przyjęcia dziecka na wychowanie

2023-02-02
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 lutego 2023 r. o zasiłek macierzyński mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników, które przysposobiły dziecko w wieku do 14. roku życia lub przyjęły na wychowanie w wieku do ukończenia 14. roku...
więcej >

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

2023-02-02
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000,00 ZŁ   Nazwa przedmiotu zamówienia: Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach. Opis przedmiotu zamów...
więcej >
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov