• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Aktualności - luty 2022

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY – PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

2022-02-28
Gmina Lędziny podpisała umowę na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 156.672,00 zł.
więcej >

"Status Uchodźcy" - Ważne

2022-02-28
Osoby, które zdecydują się zapewnić tymczasowe miejsce pobytu w swoich domach dla rodzin Ukraińskich muszą pamiętać o obowiązku rejestracji tych rodzin w Urzędzie Miasta w Lędzinach w celu uzyskania przez te rodziny statusu Uchodźcy.   TELEFON DO REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH tel.:...
więcej >

Zajęcia Klubu Tenisa Stołowego podczas ferii zimowych w Lędzinach

2022-02-28
Na feriach fajnie jest.   Podczas tegorocznych ferii zimowych KTS Lędziny jak co roku brał czynny udział w organizowaniu zajęć z gry w tenisa stołowego. Gra w tenisa stołowego cieszyła się jak co roku dużym zainteresowaniem. W zajęciach uczestniczyło 26 dzieci z lędzińskich szkó...
więcej >

Zakończenie ferii w ORS Centrum

2022-02-28
27 lutego na basenie Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego "Centrum" odbyło się podsumowanie i zakończenie ferii zimowych. Ponad 1 000 wejść w ciągu dwóch tygodni na obiekty ORS CENTRUM w szczególności na krytą pływalnie może świadczyć o tym, że zajęciach odbywające się w ramach mie...
więcej >

Lędziny solidaryzują się z Ukrainą. Gdzie przekazać dary dla Ukrainy?

2022-02-27
Zbiórka darów dla ogarniętej wojną Ukrainy rusza od poniedziałku 28 lutego 2022 r. w budynku Urzędu Miasta.Dary można dostarczać w godzinach pracy urzędu i przekazywać je do Straży Miejskiej która znajduje się przy wejściu do budynku urzędu.Prosimy o zapoznanie się z listą prod...
więcej >

Turniej tenisa stołowego rozstrzygnięty

2022-02-25
24 stycznia odbył się turniej na zakończenie zajęć realizowanych w ramach ferii zimowych w Ośrodku Rekreacyjno- Sportowym "Centrum". Uczestnicy otrzymali nagrody za przeprowadzoną rywalizację.     W tegorocznych zajęciach wzięło udział 25 uczestników, którzy w każdy wtor...
więcej >

Informacja Urzędu Miasta Lędziny dotycząca przydomowych oczyszczalni ścieków z dnia 24 lutego 2022 r.

2022-02-25
Szanowni Mieszkańcy dnia 24 lutego 2022 roku Rada Miasta Lędziny, podczas LXXIII sesji, miała podjąć uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na 2022 rok. Zaproponowane zmiany dotyczyły m.in. przydomowych oczyszczalni ścieków.
więcej >

Informacja Urzędu Miasta Lędziny dotycząca montażu odnawialnych źródeł energii

2022-02-25
Szanowni Mieszkańcy dnia 24 lutego 2022 roku Rada Miasta Lędziny, podczas LXXIII sesji, miała podjąć uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na 2022 rok. Zaproponowane zmiany dotyczyły m.in. montażu odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej.
więcej >

Informacja Urzędu Miasta Lędziny dotycząca wypłacenia mieszkańcom dotacji do wymiany pieców.

2022-02-25
Szanowni Mieszkańcy dnia 24 lutego 2022 roku Rada Miasta Lędziny, podczas LXXIII sesji, miała podjąć uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na 2022 rok. Zaproponowane zmiany dotyczyły m.in. dofinansowania wymiany pieców przez mieszkańców.
więcej >

Informacja Urzędu Miasta Lędziny dotycząca posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24 lutego 2022 r.

2022-02-25
Szanowni Mieszkańcy 24 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, organu sprawującego nadzór nad finansami gminy Lędziny. Przedmiotem posiedzenia Kolegium RIO była m.in. uchwała Rady Miasta Lędziny z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia budż...
więcej >

Informacja Urzędu Miasta Lędziny dotycząca rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach

2022-02-25
Szanowni Mieszkańcy, Na sesji Rady Miasta Lędziny, która odbyła się 27 stycznia 2022 r. radni: Maria Głos, Hubert Handy, Karol Kolny, Łukasz Kuczek, Elżbieta Ostrowska, Szymon Simonicz, Edward Urbańczyk, Anna Wysocka i Sebastian Zimnal „zabrali” 2,76 mln zł, które były zaplanowan...
więcej >

Solidarni z Ukrainą

2022-02-25
Szok i przerażenie towarzyszą nam od rana obserwując to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą!   Zaatakowano Wasz dom, marzenie o niepodległej i suwerennej Ukrainie   APELUJEMY O WSPARCIE I SOLIDARNOŚĆ Z NARODEM UKRAIŃSKIM   Sprawy na Ukrainie zaszły...
więcej >

rekomendacje CERT dla obywateli oraz dla firm - INFORMACJA

2022-02-25
Każdy z nas codziennie jest narażony na zagrożenia w cyberprzestrzeni, ale są momenty, gdy czujność trzeba jeszcze dodatkowo wzmocnić. W związku z obecną sytuacją na Ukrainie oraz ogłoszeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP, przygotowane zostały rekomendacje dla obywateli i firm, któr...
więcej >

LXXIII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI - zobacz

2022-02-24
Rozpoczęł się  LXXIII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo - LINK
więcej >

LXXIII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2022-02-24
O godzinie 14:30 rozpoczyna się LXXIII Sesja Rady Miasta Lędziny VIII kadencji. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo - LINK
więcej >

zajęcia terapii SI w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Lędzinach

2022-02-22
       W Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach zajęcia terapii integracji sensorycznej prowadzone są już od ponad 12 lat. Obecnie zajęcia z dziećmi wymagającymi tego typu wsparcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju lub rewalidacji prowadzi już trzech...
więcej >

Przebieg procesu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Lędzinach na rok szkolny 2022/2023

2022-02-22
Nabór wniosków trwa od 1 do 11 marca 2022 r. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych skierowana jest do kandydatów mieszkających wraz z rodzicami na terenie miasta Lędziny.
więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Remonty cząstkowe dróg

2022-02-21
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł Nazwa przedmiotu zamówienia: Remonty cząstkowe dróg   Szczegóły w załączeniu
więcej >

LXXIII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2022-02-18
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.1372 z późn.zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C...
więcej >

Informacja

2022-02-18
Szanowni Mieszkańcy przypominamy, że nagrania z Sesji Rady Miasta Lędziny oraz z Posiedzeń Komisji dostępne są w zakładce "Nagrania z Pracy Rady Miasta"
więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

2022-02-17
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł. Cel udzielenie zamówienia: Letnie utrzymanie dróg i chodników na tereni miasta Lędziny w 2022 r. w zakresie utrzymania oznakowania dróg.   Szczegóły w załą...
więcej >

Ferie w Lędzinach

2022-02-15
Zajęcia w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu.Pierwszy dzień ferii w Miejskim Ośrodku Kultury. W ramach zajęć odbyły się warsztaty teatralne oraz rękodzielnicze.
więcej >

Ferie w Lędzinach

2022-02-15
Zajęcia Sportowe w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Gry, zabawy ruchowe i siatkówka w Szkole Podstawowej nr 4.
więcej >

AKCJA - "BEZPIECZNA RODZINA NA DRODZE”

2022-02-15
Pierwszy dzień ferii w naszym mieście rozpoczął się od bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod hasłem „Kręci mnie Bezpieczeństwo“. Działania z zakresu trzeźwości i bezpieczeństwa na drogach w naszym mieście są dla nas, a także naszego samorządu źródłem ogromnej satysfakcji.
więcej >

Dotacje sportowe na rok 2022 przyznane

2022-02-11
11 lutego 2022 roku wzorem lat poprzednich przedstawiciele klubów sportowych pojawili się w Urzędzie Miasta Lędziny na oficjalnym przekazaniu dotacji sportowych na rok 2022 oraz podpisaniu umów.
więcej >

SZANOWNI MIESZKAŃCY

2022-02-10
W związku z podjętą Uchwałą Nr LXVII/313/21 Rady Miasta Lędziny pragniemy przypomnieć, iż zmienione zostały terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
więcej >

Nowe wydanie Gazety Miejskiej - Lędziny

2022-02-10
Jest już nowe wydanie Gazety Miejskiej Lędziny. Zapraszamy do lektury - LINK
więcej >

Przypominamy - złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

2022-02-09
Co to jest CEEB? Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".
więcej >

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2022-02-09
W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniu 25 lutego br. odbędą się bezpłatne konsultacje. Szcegóły na plakacie.
więcej >

Szanowni Mieszkańcy,

2022-02-09
Burmistrz Miasta Lędziny zamierza przejąć na własność nieruchomości położone w Lędzinach przy ul. Pokoju, zabudowane budynkiem byłego gimnazjum (Dom Górnika).  
więcej >

Ferie zimowe

2022-02-09
Burmistrz Miasta Lędziny zaprasza dzieci i młodzież z Lędzin na ferie zimowe w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
więcej >

30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

2022-02-04
30 stycznia w lędzińskiej Sali widowiskowo-kinowej „Piast” odbył się wyjątkowy i jubileuszowy – 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Lędzinach wraz z orkiestrą graliśmy już po raz 19.
więcej >

Terminy posiedzeń Rady Miasta Lędziny LUTY 2022

2022-02-03
Komisja Gospodarki – 16 LUTY 2022 r.,godz.14:30 (środa)   Tematy wiodące komisji: Informacja na temat stopnia przygotowania inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, budownictwa mieszkaniowego, kanalizacji i wodociągów w ramach budżetu na 2022 r. 2. Sprawy bieżące.
więcej >

Wystaw choinkę po Świętach

2022-02-01
Co zrobić z choinką po świętach Bożego Narodzenia w Lędzinach? Uschnięte naturalne choinki w zabudowie wielorodzinnej można wystawiać w Miejscach Zbierania Odpadów Komunalnych do dnia 3 lutego br. Należy pamiętać, aby wystawić choinkę bez ozdób świątecznych, stojaka lub doniczki...
więcej >
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov