• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

9 marca 2018

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późń.zm.) Zamawiający – Gmina Lędziny zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy:

nazwa przedmiotu zamówienia: Obsada kwiatowa w 2018r.

opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie obsady kwiatowej zgodnie z przedmiarem robót, obowiązkami wykonawcy i wykazem roślinności.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov