Działki na sprzedaż
2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.

Dobry start 300+ - przyjmowanie wniosków rozpoczęte

2020-07-01

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach informuje, o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) przyjmowane są:


• od dnia 1 lipca 2020 r. w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną za
pomocą systemu teleinformatycznego:


1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (Portal Informacyjno- Usługowy emp@tia - https://empatia.mpips.gov.pl/);

2) banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;

3) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

• od dnia 1 sierpnia 2020 r. w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach w pokoju nr 3

 


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start na okres świadczeniowy 2020/2021 przyjmowane są do dnia 30 listopada 2020 r.


Ponadto tutejszy dział informuje, iż w miesiącu lipcu 2020 r. w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) przyjmowane są WYŁĄCZNIE wnioski składane drogą elektroniczną. Wnioski wniesione do tutejszego organu osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej w miesiącu lipcu br. nie mogą skutecznie wszcząć postępowania w powyższej sprawie.


Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 


W przypadku przyznania świadczenia tutejszy organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy adres poczty elektronicznej nie został wskazany, przedmiotową informację o przyznaniu świadczenia można odebrać w siedzibie tutejszego organu. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MOPS Lędziny pod nr telefonu (32) 216-67-91 wewn.75

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij