2019-03-15
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki konkursu „Maluch+”2019. Wśród gmin i jednostek, które otrzymają dofinansowanie są także Lędziny.
2019-02-26
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Wyniki weryfikacji wniosków w projekcie „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w gminie Lędziny”

2018-05-30

Przedstawiamy Państwu listę zakwalifikowanych uczestników projektu.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że opublikowana lista zawiera jedynie numery liczby dziennika podawczego Urzędu Miasta Lędziny pod jakimi wnioski zostały zarejestrowane w dniu złożenia, z uwagi na nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r.

Każdy uczestnik projektu zostanie poinformowany pisemnie o zakwalifikowaniu do Programu i powierzeniu jego danych osobowych firmie która wykona opracowania energetyczne.

 

Wniosek o dofinansowanie na wymianę kotłów, gmina Lędziny, będzie składać do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs
nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru przez Urząd Marszałkowski to styczeń 2019

 

Po pozytywnej ocenie merytorycznej oraz potwierdzeniu otrzymania dofinansowania i jednocześnie przed podpisaniem umowy z mieszkańcem zostanie przeprowadzona ponowna weryfikacja złożonych ankiet w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów określonych w regulaminie na moment podpisania umowy z Mieszkańcem.

 

Umowy z mieszkańcami podpisywane będą po uzyskaniu informacji na temat pozytywnej oceny merytorycznej oraz otrzymaniu dofinansowania przez gminę Lędziny

 

Informacja o podpisywaniu umów z Mieszkańcami zostanie umieszczona również na stronie internetowej Urzędu Gminy Lędziny.

 

Projekt będzie realizowany przez Gminę Lędziny jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij