2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Wyniki weryfikacji wniosków w projekcie „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w gminie Lędziny”

2018-05-30

Przedstawiamy Państwu listę zakwalifikowanych uczestników projektu.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że opublikowana lista zawiera jedynie numery liczby dziennika podawczego Urzędu Miasta Lędziny pod jakimi wnioski zostały zarejestrowane w dniu złożenia, z uwagi na nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r.

Każdy uczestnik projektu zostanie poinformowany pisemnie o zakwalifikowaniu do Programu i powierzeniu jego danych osobowych firmie która wykona opracowania energetyczne.

 

Wniosek o dofinansowanie na wymianę kotłów, gmina Lędziny, będzie składać do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs
nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru przez Urząd Marszałkowski to styczeń 2019

 

Po pozytywnej ocenie merytorycznej oraz potwierdzeniu otrzymania dofinansowania i jednocześnie przed podpisaniem umowy z mieszkańcem zostanie przeprowadzona ponowna weryfikacja złożonych ankiet w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów określonych w regulaminie na moment podpisania umowy z Mieszkańcem.

 

Umowy z mieszkańcami podpisywane będą po uzyskaniu informacji na temat pozytywnej oceny merytorycznej oraz otrzymaniu dofinansowania przez gminę Lędziny

 

Informacja o podpisywaniu umów z Mieszkańcami zostanie umieszczona również na stronie internetowej Urzędu Gminy Lędziny.

 

Projekt będzie realizowany przez Gminę Lędziny jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij