2019-07-02
Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres tj. 2019/2021 przyjmowane są: •Drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 r. poprzez: bankowość elektroniczną, platformę usług elektronicznych ZUS lub portal informacyjno-usługowy MRPiPS - Emp@tia •W formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach w pokoju nr 3
2019-08-02
Zmarł Władysław Trzciński
Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Władysława Trzcińskiego. Pierwszego burmistrza Miasta Lędziny, honorowego obywatela miasta, który wraz z Lędzińskim Komitetem Obywatelskim przyczynił się do utworzenia 1 kwietnia 1991 roku Miasta Lędziny. Pogrzeb odbędzie się 5 sierpnia, w kościele Chrystusa Króla w Hołdunowie, o godz. 9.00. Rodzinie zmarłego składamy najszczersze kondolencje i łączymy się w żalu i w smutku w dniu tej wielkiej straty. Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel wraz z pracownikami Urzędu Miasta oraz Przewodnicząca Rady Miasta Maria Głos wraz z radnymi.
2019-08-05
Zmarła Maria Kula
Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Radnej I Kadencji w latach 1991 - 1994 - Pani Marii Kuli Jej bliskim składamy najszczersze kondolencje. Pogrzeb śp. Marii Kuli odbędzie się 6 sierpnia 2019 roku o godzinie 8:45 z kaplicy w kościele św. Anny w Lędzinach
2019-07-30
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach-Hołdunów, przy ul. Pogodnej, oznaczonej jako działka numer 3463/257 o powierzchni 0,1673 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 171 000,00 zł Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wadium ustalone zostało na kwotę: 17 100,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-07-30
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach-Hołdunów, przy ul. Pogodnej, oznaczonej jako działka numer 3465/257 o powierzchni 0,1316 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1335, symbol użytku RIVa (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 135 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 13 500,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2019-05-23
2019-06-17
Rusza szósta edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca składać można propozycje projektów. Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2019-06-11
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Wspomnienie o Władysławie Trzcińskim

2019-08-02

„Nigdy nie zawracaj z obranej drogi do celu.”

 

Wspomnienie o Władysławie Trzcińskim.

 

2 sierpnia 2019 roku w wieku 81 lat zmarł Władysław Trzciński - Burmistrz Miasta Lędziny w latach 1991 – 1994 oraz 2002 – 2006. Honorowy Obywatel Miasta. Przewodniczący Rady Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego w latach 1998 – 2002. Władysław Trzciński urodził się 29 października 1938 roku w Olszanie niedaleko Nowego Sącza. Z żoną Heleną żył przez 57 lat, miał trzech synów Krzysztofa, Mariusza i Rafała.

Pogrzeb odbędzie się 5 sierpnia, w kościele Chrystusa Króla w Hołdunowie, o godz. 9.00. Rodzinie zmarłego składamy najszczersze kondolencje i łączymy się w żalu i w smutku w dniu tej wielkiej straty.

W 1986 roku został wybrany przewodniczącym samorządu mieszkańców dzielnicy Hołdunów nr 34. Prowadził wówczas intensywne działania zmierzające do poprawy warunków życia mieszkańców Hołdunowa.

 W lipcu 1988 roku został wybrany radnym Miejskiej Rady Narodowej w Tychach, a od razu na pierwszej sesji Rady wybrany został pierwszym wiceprzewodniczącym. Wspólnie z siedmioosobową grupą radnych walczył o rozwój Lędzin i Hołdunowa. Warto tu wymienić takie dokonania jak: pomoc dla społecznych komitetów gazyfikacji, wybudowanie kanalizacji ogólnospławnej na osiedlu XXX lecia czy uzbrojenie terenów pod budownictwo osiedli Centrum II i osiedla PKP. Ponadto razem z radnymi z Bierunia, Bojszów, Kobióra i Gostyni brał udział w przygotowaniu uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Tychach o podziale na sześć jednostek samorządu terytorialnego.

27 maja 1990 roku odbyły się wybory do władz samorządowych miasta Tychy. Władysław Trzciński ponownie otrzymał mandat radnego i już kilka miesięcy później wraz z Zygfrydem Ścierskim, Klemensem Ścierskim, Wilhelmem Śmiłowskim i Janem Raszką utworzył komitet założycielski - Lędziński Komitet Obywatelski. Celem komitetu było stworzenie samodzielnej Gminy Lędziny.

 Następnie wybrany został Pełnomocnikiem Komitetu. Będąc wiceprzewodniczącym Rady Miasta miał jednocześnie duży wpływ na przygotowania budżetu na rok 1991. Dzięki staraniom Komitetu spełniły się dążenia lędzinian do utworzenia własnego miasta. 1 kwietnia 1991 roku powstało miasto Lędziny, a 12 maja odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miasta Lędziny. Kilka dni później, na uroczystej Sesji Rady Miasta Władysław Trzciński został wybrany pierwszym Burmistrzem Miasta Lędziny. Przebudował były Dom Kultury należący do KWK Ziemowit na Ratusz Miejski, w którym Urząd znajduje się do dnia dzisiejszego.

 

Plonem pierwszej kadencji Trzcińskiego było między innymi: opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego, trzech planów szczegółowych, skomunalizowanie 80% mienia miejskiego, telefonizacja miasta, wymiana 15 km sieci wodociągowej i 25 km sieci kanalizacyjnej oraz budowa sieci gazowej w całym mieście. Ponad to, w okresie tym zmodernizowano 27 km dróg miejskich i 11 km chodników, wybudowano pięć parkingów miejskich, wymieniono 70 km sieci niskiego napięcia i 20 km wysokiego napięcia oraz 20 stacji transformatorowych. Wyremontowano wszystkie szkoły podstawowe i oddano do użytku salę gimnastyczną.

 

W 1998 roku Trzciński wystartował w wyborach do Rady Powiatu. Zdobył mandat, a na pierwszej sesji został wybrany Przewodniczącym Rady Powiatu Tyskiego Ziemskiego. Od początku kadencji prowadził działania zmierzające do powstania oddzielnego powiatu. Dopiął swego, a nowy powiat - bieruńsko-lędziński otrzymał własną siedzibę, herb i flagę.

 

W październiku 2002 roku, w wyborach bezpośrednich - Władysław Trzciński zwyciężył w pierwszej turze i został wybrany burmistrzem spośród 9 kandydatów uzyskując wynik na poziomie 54%.

 

W tej kadencji wybudowano nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Hołdunowie, 15 km kanalizacji ogólnospławnej, wybudowano i naprawiono 20 km dróg miejskich i 15 km chodników, wymieniono 15 km wodociągu. Ponadto, rozbudowano Targowisko Miejskie, dokonano termomodernizacji szkół i przychodni zdrowia. Opracował i wdrożył Program Likwidacji Niskiej Emisji w gminie. Program ten uzyskał wysoką ocenę w Komisji Ochrony Atmosfery, Środowiska i Zasobów Wodnych Unii Europejskiej i został zalecony do stosowania w powiatach członkowskich UE. Podczas jego kadencji opracowany został wniosek o dofinansowanie modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w gminie. Przyznane wstępnie środki finansowe z UE zamykały się kwotą 230 mln złotych.

 

W kadencji 2010 – 2014 wybrany został na radnego rady powiatu bieruńsko - lędzińskiego. Największym osiągnięciem było pozyskanie do budżetu powiatu 74 mln złotych na inwestycje z funduszy krajowych i zagranicznych na budowę dróg, chodników, rond i mostów.

 

Przez 36 lat pracował w jednej kopalni. Od ładowacza poprzez wszystkie szczeble dozoru średniego, aż do dozoru wyższego (nadsztygar górniczy, zastępca kierownika robót górniczych). Strażak ochotnik z 30-letnim stażem. Przez 12 lat piastował stanowisko Prezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP powiatu bieruńsko - lędzińskiego. Był również członkiem zarządu Wojewódzkiego Śląskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Był Prezesem Honorowym odznaczonym Medalem Bolesława Chomicza.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij