2020-03-27
Urząd Miasta nadal będzie zamknięty dla interesantów - do odwołania. Potrwa to nie dłużej jednak niż okres obowiązywania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.z 20 marca 2020r. poz.491). Decyzja podyktowana jest zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.
2020-03-27
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W DNIACH: - 8 kwietnia 2020 r. - 9 kwietnia 2020 r. - 15 kwietnia 2020 r. - 16 kwietnia 2020 r. - 24 kwietnia 2020 r. ODWOŁANA
2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-02-17
DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 10 MAJA 2020 R.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2020-02-20
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach w rejonie ul. Ułańskiej o powierzchni 0,0882 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 74 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 7 400,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-03-04
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Poziomkowej o powierzchni 0,1473 ha Cena wywoławcza nieruchomości: 146 000,00 zł Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-03-04
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Pogodnej o powierzchni 0,1316 ha Cena wywoławcza nieruchomości: 132 000,00 zł Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-03-04
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Pogodnej o powierzchni 0,1673 ha Cena wywoławcza nieruchomości: 168 000,00 zł Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 11.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-02-27
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Matejki, oznaczonej jako działka numer 2689/34 o powierzchni 0,0650 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2020-04-01
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3353/291 o powierzchni 0,1184 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 99 750,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 8 maja 2020 r. o godz. 11.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-04-01
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3352/291 o powierzchni 0,1120 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 83 600,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 8 maja 2020 r. o godz. 10.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Wspomnienie o Władysławie Trzcińskim

2019-08-02

„Nigdy nie zawracaj z obranej drogi do celu.”

 

Wspomnienie o Władysławie Trzcińskim.

 

2 sierpnia 2019 roku w wieku 81 lat zmarł Władysław Trzciński - Burmistrz Miasta Lędziny w latach 1991 – 1994 oraz 2002 – 2006. Honorowy Obywatel Miasta. Przewodniczący Rady Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego w latach 1998 – 2002. Władysław Trzciński urodził się 29 października 1938 roku w Olszanie niedaleko Nowego Sącza. Z żoną Heleną żył przez 57 lat, miał trzech synów Krzysztofa, Mariusza i Rafała.

Pogrzeb odbędzie się 5 sierpnia, w kościele Chrystusa Króla w Hołdunowie, o godz. 9.00. Rodzinie zmarłego składamy najszczersze kondolencje i łączymy się w żalu i w smutku w dniu tej wielkiej straty.

W 1986 roku został wybrany przewodniczącym samorządu mieszkańców dzielnicy Hołdunów nr 34. Prowadził wówczas intensywne działania zmierzające do poprawy warunków życia mieszkańców Hołdunowa.

 W lipcu 1988 roku został wybrany radnym Miejskiej Rady Narodowej w Tychach, a od razu na pierwszej sesji Rady wybrany został pierwszym wiceprzewodniczącym. Wspólnie z siedmioosobową grupą radnych walczył o rozwój Lędzin i Hołdunowa. Warto tu wymienić takie dokonania jak: pomoc dla społecznych komitetów gazyfikacji, wybudowanie kanalizacji ogólnospławnej na osiedlu XXX lecia czy uzbrojenie terenów pod budownictwo osiedli Centrum II i osiedla PKP. Ponadto razem z radnymi z Bierunia, Bojszów, Kobióra i Gostyni brał udział w przygotowaniu uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Tychach o podziale na sześć jednostek samorządu terytorialnego.

27 maja 1990 roku odbyły się wybory do władz samorządowych miasta Tychy. Władysław Trzciński ponownie otrzymał mandat radnego i już kilka miesięcy później wraz z Zygfrydem Ścierskim, Klemensem Ścierskim, Wilhelmem Śmiłowskim i Janem Raszką utworzył komitet założycielski - Lędziński Komitet Obywatelski. Celem komitetu było stworzenie samodzielnej Gminy Lędziny.

 Następnie wybrany został Pełnomocnikiem Komitetu. Będąc wiceprzewodniczącym Rady Miasta miał jednocześnie duży wpływ na przygotowania budżetu na rok 1991. Dzięki staraniom Komitetu spełniły się dążenia lędzinian do utworzenia własnego miasta. 1 kwietnia 1991 roku powstało miasto Lędziny, a 12 maja odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miasta Lędziny. Kilka dni później, na uroczystej Sesji Rady Miasta Władysław Trzciński został wybrany pierwszym Burmistrzem Miasta Lędziny. Przebudował były Dom Kultury należący do KWK Ziemowit na Ratusz Miejski, w którym Urząd znajduje się do dnia dzisiejszego.

 

Plonem pierwszej kadencji Trzcińskiego było między innymi: opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego, trzech planów szczegółowych, skomunalizowanie 80% mienia miejskiego, telefonizacja miasta, wymiana 15 km sieci wodociągowej i 25 km sieci kanalizacyjnej oraz budowa sieci gazowej w całym mieście. Ponad to, w okresie tym zmodernizowano 27 km dróg miejskich i 11 km chodników, wybudowano pięć parkingów miejskich, wymieniono 70 km sieci niskiego napięcia i 20 km wysokiego napięcia oraz 20 stacji transformatorowych. Wyremontowano wszystkie szkoły podstawowe i oddano do użytku salę gimnastyczną.

 

W 1998 roku Trzciński wystartował w wyborach do Rady Powiatu. Zdobył mandat, a na pierwszej sesji został wybrany Przewodniczącym Rady Powiatu Tyskiego Ziemskiego. Od początku kadencji prowadził działania zmierzające do powstania oddzielnego powiatu. Dopiął swego, a nowy powiat - bieruńsko-lędziński otrzymał własną siedzibę, herb i flagę.

 

W październiku 2002 roku, w wyborach bezpośrednich - Władysław Trzciński zwyciężył w pierwszej turze i został wybrany burmistrzem spośród 9 kandydatów uzyskując wynik na poziomie 54%.

 

W tej kadencji wybudowano nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Hołdunowie, 15 km kanalizacji ogólnospławnej, wybudowano i naprawiono 20 km dróg miejskich i 15 km chodników, wymieniono 15 km wodociągu. Ponadto, rozbudowano Targowisko Miejskie, dokonano termomodernizacji szkół i przychodni zdrowia. Opracował i wdrożył Program Likwidacji Niskiej Emisji w gminie. Program ten uzyskał wysoką ocenę w Komisji Ochrony Atmosfery, Środowiska i Zasobów Wodnych Unii Europejskiej i został zalecony do stosowania w powiatach członkowskich UE. Podczas jego kadencji opracowany został wniosek o dofinansowanie modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w gminie. Przyznane wstępnie środki finansowe z UE zamykały się kwotą 230 mln złotych.

 

W kadencji 2010 – 2014 wybrany został na radnego rady powiatu bieruńsko - lędzińskiego. Największym osiągnięciem było pozyskanie do budżetu powiatu 74 mln złotych na inwestycje z funduszy krajowych i zagranicznych na budowę dróg, chodników, rond i mostów.

 

Przez 36 lat pracował w jednej kopalni. Od ładowacza poprzez wszystkie szczeble dozoru średniego, aż do dozoru wyższego (nadsztygar górniczy, zastępca kierownika robót górniczych). Strażak ochotnik z 30-letnim stażem. Przez 12 lat piastował stanowisko Prezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP powiatu bieruńsko - lędzińskiego. Był również członkiem zarządu Wojewódzkiego Śląskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Był Prezesem Honorowym odznaczonym Medalem Bolesława Chomicza.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij