2019-06-07
Szanowni Mieszkańcy
Uprzejmie informuję, że w dniu 21 czerwca 2019 r. Urząd Miasta Lędziny będzie nieczynny.
2019-06-14
Ogłoszno konkursy na dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach oraz konkurs na dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach
2019-06-17
Rusza szósta edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca składać można propozycje projektów. Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-05-23
2019-06-04
Oficjalne otwarcie miało miejsce w piątkowe popołudnie 31 maja 2019 roku. Na tę chwilę czekało wielu świeżo upieczonych rodziców, a szczególnie ich pociechy. W Lędzinach otwarto nowoczesne przedszkole. Obiekt powstał za kwotę ok 5,9 miliona złotych. Wśród zaproszonych osób obecni byli: parlamentarzyści, samorządowcy na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, gminnym, przedstawiciele instytucji zarządzających oświatą, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych oraz najważniejsi - dzieci wraz z rodzicami.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2019-06-11
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

VII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2019-03-22

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień 28 marca 2019r. o godz.1500 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) na VII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


 2. Przyjęcie porządku obrad.


 3. Przyjęcie protokołu z:

- V Sesji Rady Miasta z dnia 28.02.2019 r.


 1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.


 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.


 3. Omówienie zasad odpadów z terenu Gminy Lędziny, ze szczególnym uwzględnieniem terenów niezamieszkałych.


 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów na obszarze Gminy Lędziny od dnia 1 września 2019 r.,

b) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lędziny,

c) „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lędziny w roku 2019”,

d) aktualizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny" na lata 2018 – 2020,

e) zatwierdzenia zmian w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2024 (od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2024t.) dla Gminy Lędziny,

f) uchylenia uchwały LXIII/497/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 zlokalizowanej przy ul. Goławieckiej 36 w Lędzinach”,

g) zmiany uchwały nr II/8/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.11.2006 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych,

h) przekształcenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Budynków w Lędzinach, poprzez jego likwidację i włączenie w struktury Urzędu Miasta w Lędzinach,

i) zmiany uchwały Rady Miasta Nr IV/33/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta Lędziny na 2019 rok,

j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2019-2025,

k) zmian w budżecie Miasta Lędziny na 2019 rok,


 1. Interpelacje i zapytania radnych.


 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.


 3. Komunikaty i informacje.


 4. Zakończenie.


Podczas obrad Sesji Rady Miasta rejestrowana jest dźwięk i obraz.

 Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.       

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij