• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Terminy posiedzeń Komisji Stałych V/2019

6 maja 2019

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VIII Kadencji w miesiącu maju 2019 roku:

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej – 22 maja 2019 r., godz. 15:00 (środa), - część stacjonarna, godz. 16:00 - wyjazd w teren.

Tematy wiodące komisji: Informacja PGG „Past-Ziemowit” na temat planowanej realizacji instalacji do gazyfikacji węgla; Przegląd stanów placów zabaw i obiektów sportowych na terenie gminy; Przegląd i ocena stanów dróg gminnych, mostów, wiaduktów, przepustów i chodników.

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Samorządności – 23 maja 2019 r., godz., 15:00 (czwartek)

Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2018 rok w zakresie merytorycznym komisji. Sprawy bieżące.

 

 

Komisja Rewizyjna – 27 maja 2019 r., godz. 16:00 (poniedziałek)

Tematy wiodące komisji: Wydział Finansowy oraz Wydział Organizacyjny - kontrola wydatków finansowych UM Lędziny;Kontrola wydatków na promocję samorządu gminy w latach od 2015r. do 28.03.2019r.;Sprawy bieżące.

 

 

Sesja Rady Miasta – 30 maja 2019 rok, godz. 15:00 (czwartek)

Tematy wiodące: Raport o stanie gminy za rok 2018 oraz udzielenie votum zaufania dla Burmistrza miasta Lędziny; Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok oraz udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium; Sprawy bieżące i podejmowanie uchwał.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov