2019-05-22
W imieniu Burmistrza Miasta Lędziny i Rady Miasta Lędziny, Miejskiego Ośrodka Kultury, spółki PGK Partner oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta na Dni Lędzin 1 i 2 czerwca br.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-05-21
Zmarł Pan Lucjan Bula
Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Lucjana Buli - męża wieloletniej pracownicy Urzędu Miasta w Lędzinach Pani Barbary Buli. Pani Barbarze oraz bliskim śp. Lucjana Buli składamy najszczersze kondolencje.
2019-05-23
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych V/2019

2019-05-06

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VIII Kadencji w miesiącu maju 2019 roku:

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej – 22 maja 2019 r., godz. 15:00 (środa), - część stacjonarna, godz. 16:00 - wyjazd w teren.

Tematy wiodące komisji: Informacja PGG „Past-Ziemowit” na temat planowanej realizacji instalacji do gazyfikacji węgla; Przegląd stanów placów zabaw i obiektów sportowych na terenie gminy; Przegląd i ocena stanów dróg gminnych, mostów, wiaduktów, przepustów i chodników.

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Samorządności – 23 maja 2019 r., godz., 15:00 (czwartek)

Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2018 rok w zakresie merytorycznym komisji. Sprawy bieżące.

 

 

Komisja Rewizyjna – 27 maja 2019 r., godz. 16:00 (poniedziałek)

Tematy wiodące komisji: Wydział Finansowy oraz Wydział Organizacyjny - kontrola wydatków finansowych UM Lędziny;Kontrola wydatków na promocję samorządu gminy w latach od 2015r. do 28.03.2019r.;Sprawy bieżące.

 

 

Sesja Rady Miasta – 30 maja 2019 rok, godz. 15:00 (czwartek)

Tematy wiodące: Raport o stanie gminy za rok 2018 oraz udzielenie votum zaufania dla Burmistrza miasta Lędziny; Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok oraz udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium; Sprawy bieżące i podejmowanie uchwał.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij