• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Szanowni Mieszkańcy,

24 czerwca 2022

Zamieszczamy wzór pisma do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Po uzupełnieniu danych oraz podpisaniu można go wysłać osobiście lub złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta Lędziny. Wówczas pismo to zostanie wysłane za pośrednictwem Urzędu Miasta także do Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach.

Przypominamy również, że w przypadku stwierdzenia dostawy wody, co do jakości której Odbiorca wnosi zastrzeżenia, powinien On niezwłocznie (telefonicznie) poinformować o zaistniałym zdarzeniu służby RPWiK Tychy S.A. (dyspozytor), pod nr tel. (32) 325 70 00 lub 994.

 

Formalne zgłoszenia potwierdzone przez RPWiK są dla organów kontrolnych państwa jednoznacznym dowodem pogorszenia się jakości wody. Nie są nimi natomiast wpisy w mediach społecznościowych, zdominowanych przez osoby, chcące wykorzystać niezadowolenie mieszkańców do zbijania swojego kapitału politycznego. Ich działania nie wnoszą nic do rozwiązania problemu jakości wody w naszym mieście.

 

wersja edytowalna pisma .rtf:
zawiadomienie-uokik-wzor.rtf

 

Wersja do wydruku .pdf:
zawiadomienie-uokik-wzor.pdf

 

 

Wzór pisma do uokik

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov