Działki na sprzedaż
2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.

Przegląd kominiarski w świetle prawa budowlanego

2018-12-03

Czy to rzeczywiście prawda że przynajmniej raz w roku trzeba robić przegląd instalacji kominowej w domu?

-Tak, ale Kominiarza zamawia zarządca nieruchomości wspólnych (spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota), jak i właściciele domów prywatnych.

Wizyta kominiarza to nie tylko dobra wróżba, ale i konieczność. To również troska o zdrowie własne i rodziny. Zarządcy i właściciele nieruchomości mają dbać o stan techniczny budynków. Do przeprowadzania kontroli okresowych zobowiązuje artykuł 62. Prawa budowlanego.

 

Zgodnie z treścią wskazanego artykułu, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

Wentylacja jest to jedna z instalacji w naszym domu i podlega - zgodnie z przepisami prawa okresowej kontroli. Przegląd powinien być przeprowadzony raz do roku przez osoby z odpowiednimi do tego uprawnieniami. Wszystkie założenia określają przepisy i normy budowlane. Brak regularnego czyszczenia komina zaburza pracę wentylacji w domu.

 

 

Przegląd kominiarski

 

Corocznym przeglądom powinno się poddawać wszystkie przewody w budynku - spalinowe, dymowe i wentylacyjne. Profesjonalnie wykonana usługa musi być potwierdzona dokumentem o przeprowadzonej kontroli. Jest to protokół podpisany przez właściciela domu oraz osobę wykonująca przegląd. Takie potwierdzenie może wydać jedynie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z prawem kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych może przeprowadzać:

  • osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych
  • osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.


W trakcie kontroli sprawdza się drożność i bieg kanałów oraz ich szczelność, a następnie fachowiec powinien przeczyścić i udrożnić przewody. Do tego celu używany jest specjalny sprzęt.
 

Kwestie okresowych kontroli stanu technicznego elementów budynków i budowli oraz instalacji normuje art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Wskazany przepis określa elementy budynków oraz rodzaje instalacji podlegające obowiązkowi kontroli, jej częstotliwość oraz rodzaj uprawnień, jakimi powinna legitymować się osoba dokonująca kontroli.
 

 


 

Przegląd wentylacji - jak często i za ile

 

Przepisy prawa mówią o konieczności przeprowadzenia przeglądu raz do roku. Określenie przynajmniej obliguje nas do corocznej wizyty kominiarza, jednak jeśli coś nas niepokoi przegląd może być wykonywany częściej.  Ze względu praktycznych zazwyczaj odbywa się to wczesną jesienią, zanim rozpocznie się sezon grzewczy. Kontrolę wentylacji dokonuje się łącznie z pozostałymi przewodami w domu (kominiarz przychodzi do domu i wówczas warto sprawdzić drożność wszystkich przewodów).

 

 

 

Pamiętajmy jednak, że na rynku są również oszuści i osoby bazujące na naszej niewiedzy. Kominiarza zamawia zarządca nieruchomości wspólnych (spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota), jak i właściciele domów prywatnych.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. ze zmianami).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.).

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij