Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych

Gmina Lędziny rozpoczęła realizację projektu pn. „Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014 – 2020; oś priorytetowa: II. Cyfrowe śląskie, Działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

W ramach projektu dla lędzińskich szkół i przedszkoli zakupiona zostanie infrastruktura sprzętowa (zestawy komputerowe, tablety, drukarki), rozbudowana zostanie sieć WI-FI na terenie każdej placówki edukacyjnej, wdrożony zostanie system e-Oświata (obejmujący m.in. dzienniki elektroniczne, nabór elektroniczny, kadry, płace, środki trwałe, biblioteki itd.).

Projekt obejmuje wszystkie lędzińskie placówki oświatowe.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 351 841,50 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014 – 2020 wynosi 285 764,49 zł.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij