Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lędziny

Gmina Lędziny pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lędziny ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.

Rzeczowy zakres obejmuje:
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie dachu,
- wymianę stolarki i ślusarki zewnętrznej,
- roboty odtworzeniowe,
- montaż nowych energooszczędnych opraw oświetleniowych wraz z instalacją elektryczną i panelami fotowoltaicznymi,
- wykonanie instalacji wentylacji, c.o. i klimatyzacji;
- modernizację kotłowni wraz z montażem 1 pompy gruntowej i 4 pomp powietrznych wraz z wymiennikiem gruntowym poziomym i sterowaniem.

Wartość dofinansowania wyniosła 2 599 999,99 zł.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij