2019-12-23
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Smardzowice, w rejonie ul. Ułańskiej, oznaczonej jako działka numer 2975/55 o powierzchni 0,0882 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 74 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 7 400,00 zł Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-01-17
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Matejki, oznaczonej jako działka numer 2689/34 o powierzchni 0,0650 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie sięw dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-01-08
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2020-01-22
Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie woj. małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na terenie pozostałych województw. Stopień alarmowy obowiązuje od czwartku 23 stycznia 2020 r. do środy 29 stycznia 2020 r. Wprowadzenie stopni alarmowych ma charakter prewencyjny i sa związane zobchodami 75 rocznicy wyzowlenia KL Auchwitz-Birkenau.
2020-01-17
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer3353/291 o powierzchni 0,1184 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 105 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 10 500,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 12.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2019-05-23
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

powołanie III kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach

2019-06-18

W dniu 20 maja 2019 roku w Urzędzie Miasta Lędziny odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego składu III kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach, zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Lędziny, Pani Krystyny Wróbel stawili się powołani członkowie - grupa specjalistów składająca się z przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych, a także organizacji pozarządowych, prokuratorów oraz innych podmiotów działających na terenie miasta Lędziny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pani Krystyna Wróbel uroczyście przywitała wszystkich przybyłych członków i otworzyła obrady, następnie przekazała głos głównemu specjaliście pracy socjalnej, mediatorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach Pani Izabeli Golus, która w II kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach pełniła również funkcję Przewodniczącego Zespołu.

Spotkanie miało charakter organizacyjny, a jego głównym celem było ukonstytuowanie się nowego składu III kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach.

Powołany Zarządzeniem nr 0050.77.2019 Burminstrza Miasta Lędziny z dnia 08.05.2019r. skład III Kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach przedstawia się następująco:

1) Anna Wiaderny – Sekretarz Miasta Lędziny,

2) Rafał Czarnuch – Komendant Straży Miejskiej w Lędzinach,

3) Agata Kukier – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach,

4) Izabela Golus – Główny specjalista pracy socjalnej, mediator Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach,

5) Marzena Smużyńska – Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach,

6) Magdalena Włodarczyk – Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach,

7) Monika Stalmach – Ćwikowska – Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej w Tychach,

8) Lucyna Śwituła – Kurator zawodowy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym w Tychach,

9) Ewa Hachuła – Pielęgniarka Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach,

10) Izabela Kołodziej – Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach,

11) st. asp. Daniel Laszczak – Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu,

12) Agata Nowińska – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bieruniu,

13) Marek Podleszański – Psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lędzinach,

14) Jerzy Kozłowski – Kierownik szkolenia praktycznego Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach,

15) Małgorzata Klecka – Wiceprzewodnicząca Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa z siedzibą w Lędzinach.

 

Członkowie Zespołu wybrali spośród siebie Przewodniczącego – Panią Izabelę Golus, Wiceprzewodniczącego – Panią Marzenę Smużyńską, Sekretarza – Panią Magdalenę Włodarczyk.

 

Nie zabrakło również chwili wspomnienia nad zaangażowaniem się w pracę na rzecz rodzin doświadczających przemocy jakie wnieśli odchodzący członkowie II kadencji Zespołu w osobach: Pan insp. Dariusz Dolina – Funkcjonariusz Straży Miejskiej w Lędzinach i Pani Magdalena Krzemińska-Kostorz – pedagog szkolny Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach.

 

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach jest podejmowanie działań mających na celu zatrzymanie przemocy domowej i zapobieganie jej. Do zadań Zespołu należy, między innymi, integracja i koordynowanie działań w/w podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonych przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach, a obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu w Ośrodku zapewniają pracownicy Sekcji ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

            Więcej na temat działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach znajdziecie Państwo na stronie internetowej http: mopsledziny.pl

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij