Działki na sprzedaż
2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.

powołanie III kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach

2019-06-18

W dniu 20 maja 2019 roku w Urzędzie Miasta Lędziny odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego składu III kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach, zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Lędziny, Pani Krystyny Wróbel stawili się powołani członkowie - grupa specjalistów składająca się z przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych, a także organizacji pozarządowych, prokuratorów oraz innych podmiotów działających na terenie miasta Lędziny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pani Krystyna Wróbel uroczyście przywitała wszystkich przybyłych członków i otworzyła obrady, następnie przekazała głos głównemu specjaliście pracy socjalnej, mediatorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach Pani Izabeli Golus, która w II kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach pełniła również funkcję Przewodniczącego Zespołu.

Spotkanie miało charakter organizacyjny, a jego głównym celem było ukonstytuowanie się nowego składu III kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach.

Powołany Zarządzeniem nr 0050.77.2019 Burminstrza Miasta Lędziny z dnia 08.05.2019r. skład III Kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach przedstawia się następująco:

1) Anna Wiaderny – Sekretarz Miasta Lędziny,

2) Rafał Czarnuch – Komendant Straży Miejskiej w Lędzinach,

3) Agata Kukier – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach,

4) Izabela Golus – Główny specjalista pracy socjalnej, mediator Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach,

5) Marzena Smużyńska – Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach,

6) Magdalena Włodarczyk – Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach,

7) Monika Stalmach – Ćwikowska – Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej w Tychach,

8) Lucyna Śwituła – Kurator zawodowy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym w Tychach,

9) Ewa Hachuła – Pielęgniarka Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach,

10) Izabela Kołodziej – Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach,

11) st. asp. Daniel Laszczak – Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu,

12) Agata Nowińska – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bieruniu,

13) Marek Podleszański – Psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lędzinach,

14) Jerzy Kozłowski – Kierownik szkolenia praktycznego Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach,

15) Małgorzata Klecka – Wiceprzewodnicząca Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa z siedzibą w Lędzinach.

 

Członkowie Zespołu wybrali spośród siebie Przewodniczącego – Panią Izabelę Golus, Wiceprzewodniczącego – Panią Marzenę Smużyńską, Sekretarza – Panią Magdalenę Włodarczyk.

 

Nie zabrakło również chwili wspomnienia nad zaangażowaniem się w pracę na rzecz rodzin doświadczających przemocy jakie wnieśli odchodzący członkowie II kadencji Zespołu w osobach: Pan insp. Dariusz Dolina – Funkcjonariusz Straży Miejskiej w Lędzinach i Pani Magdalena Krzemińska-Kostorz – pedagog szkolny Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach.

 

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach jest podejmowanie działań mających na celu zatrzymanie przemocy domowej i zapobieganie jej. Do zadań Zespołu należy, między innymi, integracja i koordynowanie działań w/w podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonych przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach, a obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu w Ośrodku zapewniają pracownicy Sekcji ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

            Więcej na temat działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach znajdziecie Państwo na stronie internetowej http: mopsledziny.pl

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij