2019-07-30
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach-Hołdunów, przy ul. Pogodnej, oznaczonej jako działka numer 3463/257 o powierzchni 0,1673 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 171 000,00 zł Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wadium ustalone zostało na kwotę: 17 100,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-07-30
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach-Hołdunów, przy ul. Pogodnej, oznaczonej jako działka numer 3465/257 o powierzchni 0,1316 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1335, symbol użytku RIVa (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 135 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 13 500,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2019-05-23
2019-06-17
Rusza szósta edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca składać można propozycje projektów. Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2019-06-11
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Ośrodek Rechabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy ogłasza Nabór na nowy rok szkolny 2019/2020

2019-03-18

Nabór na rok szkolny 2019/2020

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczy

Dla kogo:

 

 • Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, które ze względu na swoje ograniczenia nie są w stanie funkcjonować w szkole masowej.

 

Podstawa przyjęcia:

 

 • Orzeczenie z publicznej poradni o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Oferta:

 

 • Zajęcia edukacyjne – realizacja podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • Rewalidacja – zajęcia z fizjoterapeutą, logopedą, psychologiem, rewalidantem-oligofrenopedagogiem, muzykoterapeutą, kynoterapeutą, hipnoterapeutą;
 • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

 

Baza lokalowa:

 

 • Nowoczesny, jasny i kolorowy budynek w pełni dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością;
 • W każdej sali edukacyjnej osobna łazienka;
 • Profesjonalnie wyposażone gabinety: logopedy, rehabilitanta, psychologa, rewalidanta/muzykoterapeuty;
 • Sala Doświadczania Świata, sala do chromoterapii/sala wyciszeń;
 • Duża jadalnia - codzienny catering.

 

Metody pracy:

 

 • Komunikacja alternatywna AAC: Makaton, PCS, Piktogramy;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Program Aktywności Knill¢ów;
 • Terapia Integracji Sensorycznej (SI);
 • Stymulacja polisensoryczna;
 • Terapia ręki;
 • Kinezjologia Edukacyjna Dennisona;
 • Orteza dynamiczna DUNAG;
 • Glottodydaktyka;
 • Klanza;
 • Metoda Felicji Affolter;
 • Kinesiotaping.

 

Dodatkowe atuty:

 

 • Wszystkie zajęcia są bezpłatne;
 • Zagwarantowany bezpłatny przywóz i odwóz do domu po zajęciach w OREW.
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij