• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dane teleadresowe:

UTW Lędziny

Miejski Ośrodek Kultury

Ul. Hołdunowska 39

43-143 Lędziny

Tel.: 32 326-78-33

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lędzinach powstał z myślą o aktywizacji intelektualnej i społecznej osób, które zakończyły swoją działalność zawodową. Aktywność życiowa człowieka nie kończy się bowiem wraz z odejściem na emeryturę. Teraz gdy nie ciążą już obowiązki rodzinne i zawodowe, można oddać się robieniu tego co daje przyjemność i satysfakcję. Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozwala słuchaczom na poszerzenie wiedzy, zaspokojenie zainteresowań, poznanie nowych osób i nawiązanie przyjaźni. Z drugiej strony przyjęcie na siebie obowiązków słuchacza to konieczność – najpierw - wyboru najodpowiedniejszego dla siebie rodzaju zajęć, później – systematycznego w nich uczestnictwa. Ma to istotne znaczenie dla organizacji czasu wolnego i pokonywania bezczynności. Poza tym, mobilizuje intelektualnie i fizycznie, co ma niebagatelne znaczenie dla utrzymania dobrego zdrowia psychofizycznego.


Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku zawiera wykłady, ćwiczenia i zajęcia warsztatowe. Co drugi poniedziałek, począwszy od 7 września 2009 roku, o godzinie 16.30 w sali widowiskowo – kinowej „ Piast” w Lędzinach odbywają się obowiązkowe wykłady dla słuchaczek i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ich tematyka jest zróżnicowana, dotyczy m.in. zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki, polityki społecznej, medycyny, kultury, filozofii, turystyki, dziennikarstwa, literatury , sportu i innych dziedzin. Pozostałe formy zajęć nieobowiązkowych - do wyboru - odbywają się w grupach ćwiczeniowych i są to : lektoraty języka obcego, ćwiczenia z obsługi komputera - IT, warsztaty arteterapii, warsztaty muzyczne, warsztaty psychologiczne, warsztaty rehabilitacyjne, warsztaty plastyczne, muzyczne oraz zajęcia relaksacyjne.


Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku może być każda osoba w wieku dojrzałym zamieszkała w Lędzinach, która zakończyła działalność zawodową i jest zainteresowana dalszą edukacją i szeroko pojętą aktywnością. Wykształcenie słuchaczy nie ma znaczenia , można zostać słuchaczem niezależnie od stopnia wykształcenia. Zainteresowani mogą korzystać z wymienionych powyżej zajęć. Każdy słuchacz otrzyma indeks a później dyplom ukończenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mają one charakter symboliczny.


W Uniwersytecie Trzeciego Wieku nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich zajęciach. Nie ma również stresujących kolokwiów, zaliczeń i egzaminów jak na tradycyjnych uczelniach. Wiedzę i umiejętności nabywa się więc z przyjemnością, nawiązując przy okazji nowe relacje z ludźmi w podobnym wieku i sytuacji życiowej.


Opłata za jeden semestr wynosi 50 zł.
Kierownikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lędzinach jest mgr Maria Inglot - Gonera, zaś kordynatorem jest mgr Joanna Figura.


Telefon kontaktowy :
1. Kierownik UTW w Lędzinach Maria Inglot Gonera: 515611739
2. Koordynator UTW w Lędzinach Joanna Figura: 508313376

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov