• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

24 lutego 2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000,00 ZŁ

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego „Centrum”- modernizacja dachu basenu krytego.


Opis przedmiotu zamówienia: 
Wykonanie modernizacji dachu basenu krytego zgodnie z przedmiarem i opisem przedmiotu zamówienia.

 

Miejsce oraz termin składania: formularz oferty w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, Lędzińska 55 lub elektronicznie na email oferty@ledziny.pl do dnia 3.03.2023.

 

 

Szczegóły w załączeniu.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov