2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Odbyły się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Klemensa Ścierskiego

2018-11-08

8 listopada 2018 w Kościele pw. Św. Anny w Lędzinach odbył się pogrzeb świętej pamięci Klemensa Ścierskiego, który w dzień pogrzebu obchodziłby swoje 79 urodziny. Kazanie wygłosił Ks. Kan. dr Józef Przybyła. Na koniec uroczystości wygłoszone zostały listy intencyjne. Po nabożeństwie kondukt pogrzebowy udał się na cmentarz parafialny w Lędzinach.

Rodzinie zmarłego i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Klemens Ścierski urodzony 8 listopada 1939 w Lędzinach.

Wieloletni dyrektor Elektrowni „Łaziska". W latach 1993-1997 poseł na Sejm RP. Od marca 1995 do grudnia 1996 Minister Przemysłu i Handlu w rządach Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza. Wtenczas inicjował procesy i zjawiska gospodarcze, które zapewniły Polsce dynamiczny rozwój i spektakularny wzrost gospodarczy. Od 2004-2005 senator RP. Doradca wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.
Niekwestionowany autorytet w energetyce oraz ceniony menedżer w środowiskach gospodarczych. W 1995r. wprowadził energetykę polską do Unii Europejskiej przez połączenie polskiego systemu energetycznego z systemem energetycznym UE. Współtwórca „Polityki energetycznej Polski do 2010" i ustawy „Prawo energetyczne". Twórca specjalnych stref ekonomicznych w Mielcu, Suwałkach i Katowicach /m.in. podstrefa tyska, podstrefa gliwicka/ oraz wielu inwestycji, m.in. Opel w Gliwicach, Isuzu i Delphi w Tychach. Założyciel wielu firm i fundacji. Wynalazca i racjonalizator. Autor kilkuset projektów wynalazczych, w tym ponad 60 patentów chronionych w 8 krajach świata.
Zasiadał w licznych gremiach sprawujących opiekę nad dobrami kultury narodowej, np. w Radzie Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Przez wiele lat niósł pomoc placówkom służby zdrowia, szkolnictwu, domom dziecka i pomocy społecznej.

 

Laureat wielu wyróżnień, odznaczeń, tytułów i dowodów uznania w kraju i za granicą m.in.  

1996 - Grand Officeur Ordre National du Mérite (Wielki Oficerski Narodowy Order Zasługi) nadany przez prezydenta Republiki Francuskiej Jacquesa Chiraca,

1998 - Belgijski Krzyż Komandorski za Zasługi dla Wynalazczości /Bruksela/ - jako pierwszy z Polaków; ponadto otrzymał w Brukseli złote, srebrne i brązowe medale na Światowej Wystawie Wynalazków „Brussels - Eureka",

1999 - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,

2000 - tytuł „Tygrysa Gospodarki",

2000 - tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł",

2001 - tytuł "Zasłużonego Obywatela Lędzin"

2001 - Złoty Medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej - WIPO /Genewa/,

2001 - Medal im. A.S. Popowa Międzynarodowej Akademii Autorów Odkryć Naukowych i Wynalazków /Moskwa/,

2000 - Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji,

2001 - tytuł „Złotego inżyniera",

2003 - tytuł „Businessman Roku 2002",

2003 - Odznaka Honorowa „Za zasługi dla energetyki",

2005 - „Clemens pro publico bono" nagroda Starosty Bieruńsko - Lędzińskiego,

2006 - Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Województwa Śląskiego",

2006 - „Laur Białego Tygrysa",

2007 - „Znakomity przywódca".

dsc_0634.jpg
764dsc_0646.jpg
dsc_0627.jpg
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij