2019-03-15
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki konkursu „Maluch+”2019. Wśród gmin i jednostek, które otrzymają dofinansowanie są także Lędziny.
2019-03-04
Nabór wniosków trwa od 15 do 29 marca 2019r. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych skierowana jest do kandydatów mieszkających wraz z rodzicami na terenie miasta Lędziny. W procesie rekrutacji biorą udział dzieci 3-4-5-6-letnie, urodzone w latach 2013-2016
2019-02-28
Kwalifikacja wojskowa - osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej - zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie Miasta Lędziny przeprowadzona zostanie w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 24 w budynku Powiatowego Centrum Społeczno-Gospodarczego (przystanek przy Urzędzie Miasta Lędziny).
2019-02-26
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Odbyły się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Klemensa Ścierskiego

2018-11-08

8 listopada 2018 w Kościele pw. Św. Anny w Lędzinach odbył się pogrzeb świętej pamięci Klemensa Ścierskiego, który w dzień pogrzebu obchodziłby swoje 79 urodziny. Kazanie wygłosił Ks. Kan. dr Józef Przybyła. Na koniec uroczystości wygłoszone zostały listy intencyjne. Po nabożeństwie kondukt pogrzebowy udał się na cmentarz parafialny w Lędzinach.

Rodzinie zmarłego i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Klemens Ścierski urodzony 8 listopada 1939 w Lędzinach.

Wieloletni dyrektor Elektrowni „Łaziska". W latach 1993-1997 poseł na Sejm RP. Od marca 1995 do grudnia 1996 Minister Przemysłu i Handlu w rządach Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza. Wtenczas inicjował procesy i zjawiska gospodarcze, które zapewniły Polsce dynamiczny rozwój i spektakularny wzrost gospodarczy. Od 2004-2005 senator RP. Doradca wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.
Niekwestionowany autorytet w energetyce oraz ceniony menedżer w środowiskach gospodarczych. W 1995r. wprowadził energetykę polską do Unii Europejskiej przez połączenie polskiego systemu energetycznego z systemem energetycznym UE. Współtwórca „Polityki energetycznej Polski do 2010" i ustawy „Prawo energetyczne". Twórca specjalnych stref ekonomicznych w Mielcu, Suwałkach i Katowicach /m.in. podstrefa tyska, podstrefa gliwicka/ oraz wielu inwestycji, m.in. Opel w Gliwicach, Isuzu i Delphi w Tychach. Założyciel wielu firm i fundacji. Wynalazca i racjonalizator. Autor kilkuset projektów wynalazczych, w tym ponad 60 patentów chronionych w 8 krajach świata.
Zasiadał w licznych gremiach sprawujących opiekę nad dobrami kultury narodowej, np. w Radzie Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Przez wiele lat niósł pomoc placówkom służby zdrowia, szkolnictwu, domom dziecka i pomocy społecznej.

 

Laureat wielu wyróżnień, odznaczeń, tytułów i dowodów uznania w kraju i za granicą m.in.  

1996 - Grand Officeur Ordre National du Mérite (Wielki Oficerski Narodowy Order Zasługi) nadany przez prezydenta Republiki Francuskiej Jacquesa Chiraca,

1998 - Belgijski Krzyż Komandorski za Zasługi dla Wynalazczości /Bruksela/ - jako pierwszy z Polaków; ponadto otrzymał w Brukseli złote, srebrne i brązowe medale na Światowej Wystawie Wynalazków „Brussels - Eureka",

1999 - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,

2000 - tytuł „Tygrysa Gospodarki",

2000 - tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł",

2001 - tytuł "Zasłużonego Obywatela Lędzin"

2001 - Złoty Medal Światowej Organizacji Własności Intelektualnej - WIPO /Genewa/,

2001 - Medal im. A.S. Popowa Międzynarodowej Akademii Autorów Odkryć Naukowych i Wynalazków /Moskwa/,

2000 - Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji,

2001 - tytuł „Złotego inżyniera",

2003 - tytuł „Businessman Roku 2002",

2003 - Odznaka Honorowa „Za zasługi dla energetyki",

2005 - „Clemens pro publico bono" nagroda Starosty Bieruńsko - Lędzińskiego,

2006 - Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Województwa Śląskiego",

2006 - „Laur Białego Tygrysa",

2007 - „Znakomity przywódca".

dsc_0634.jpg
764dsc_0646.jpg
dsc_0627.jpg
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij