Atrakcyjne działki na sprzedaż

Wykaz nieruchomości

stanowiących własność lub prawo użytkowania wieczystego Gminy Lędziny

przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

 

Szczegółowych informacji na temat oferowanych nieruchomości udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55, pokój 101 (I piętro), tel. 32/ 21 66 511 wew. 136, 128, 120, e-mail: geodezja@ledziny.pl .

 

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości dostępne są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce Aktualności/ Nieruchomości/ Przetargi na mienie komunalne.

 

 

Numer działki

Powierzchnia

w hektarach

Położenie

Przeznaczenie

 

210/22

212/22

214/22

2,9050

Obręb Lędziny, k.m. 12

ul. Lędzińska

 

teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

 

 

 

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Uchwała Rady Miasta Lędziny Nr XLI/312/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

symbol planu PU – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Nieruchomość objęta jest statusem specjalnej strefy ekonomicznej – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

 

Mapa w Geoportal

 


 


 

 

Numer działki

Powierzchnia

w hektarach

Położenie

 Przeznaczenie

 

2721/77

2719/77

5,4044

Obręb Lędziny, k.m. 5

ul. Długosza

 

mieszkaniowe

 

 

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Uchwała Rady Miasta Lędziny Nr XXXVIII/222/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.

12MU – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej,

4ZP – teren zieleni urządzonej.

Odległość do najbliższej szkoły: ok. 1,1 km.

Odległość do przedszkola: ok. 2,7 km.

Odległość do najbliższej przychodni zdrowia: ok. 1,4 km.

 

Mapa w Geoportal

 


 

Numer działki

Powierzchnia

w hektarach

Położenie

Przeznaczenie

 

2549/157

2625/157

2626/157

0,7757

Obręb Lędziny, k.m. 4

ul. Hołdunowska

 

 

 

usługowe

(prawo użytkowania wieczystego)

 

 

 

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Uchwała Rady Miasta Lędziny Nr XXXVIII/222/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.

symbol planu 3U – teren zabudowy usługowej.

Przeznaczeniem podstawowym terenów oznaczonych symbolem 3U są usługi i działalności gospodarcze typu: handel detaliczny, hurtowy, rzemiosło, wytwórczość, usługi prowadzone w obiektach typu biurowego, inne usługi za wyjątkiem stacji paliw, baz transportowych, gromadzenia i przetwarzania odpadów, złomu, zużytych pojazdów, maszyn i innych urządzeń. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje wewnętrzną obsługę komunikacyjną, czasowe miejsca postojowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Plan miejscowy jako parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określa m.in. podstawową formę zabudowy - zabudowę wolnostojącą, wysokość budynków    max. do 12 m, wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki max. 70%.

 

Mapa w Geoportal

 


 

Numer działki

Powierzchnia

w hektarach

Położenie

Przeznaczenie

 

 

133/7

136/7

 

0,0983

0,0306

 

Obręb Lędziny, k.m. 11

ul. Ks. Kontnego

 

mieszkaniowo-usługowe

 

 

 

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Uchwała Rady Miasta Lędziny Nr Nr XXXVIII/222/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.

3MU – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Odległość do najbliższej szkoły: ok. 1,1 km.

Odległość do przedszkola: ok. 2,2 km.

Odległość do najbliższej przychodni zdrowia:ok. 900 m.


 Mapa w Geoportal

 


 

 

Numer działki

Powierzchnia

w hektarach

Położenie

Przeznaczenie

 

137/7

0,0837

Obręb Lędziny, k.m. 11

ul. Ks. Kontnego

 

mieszkaniowo-usługowe

 

 

 

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Uchwała Rady Miasta Lędziny Nr Nr XXXVIII/222/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.

3MU – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Odległość do najbliższej szkoły: ok. 1,1 km.

Odległość do przedszkola: ok. 2,2 km.

Odległość do najbliższej przychodni zdrowia: ok. 900 m.

 

Mapa w Geoportal

 


 

 

Numer działki

Powierzchnia

w hektarach

Położenie

Przeznaczenie

  3351/291

0,1096

Obręb Hołdunów, k.m. 2

ul. Grunwaldzka

 

mieszkaniowe

 

 

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Uchwała Rady Miasta Lędziny Nr XV/113/07 z dnia 27 września 2007 r.

3MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Odległość do najbliższej szkoły: ok. 770 m.

Odległość do przedszkola: ok. 1,8 km.

Odległość do najbliższej przychodni zdrowia: ok. 1 km.


 

 


 

 

Numer działki

Powierzchnia

w hektarach

Położenie

Przeznaczenie

  3352/291

0,1120

Obręb Hołdunów, k.m. 2

ul. Grunwaldzka

 

 

 mieszkaniowe

 

 

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Uchwała Rady Miasta Lędziny Nr XV/113/07 z dnia 27 września 2007 r.

3MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Odległość do najbliższej szkoły: ok. 800 m.

Odległość do przedszkola: ok. 1,8 km.

Odległość do najbliższej przychodni zdrowia: ok. 1,1 km.


 

 

Numer działki

Powierzchnia

w hektarach

Położenie

Przeznaczenie

 

3353/291

0,1184

Obręb Hołdunów, k.m. 2

ul. Grunwaldzka

 

mieszkaniowe

 

 

 

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Uchwała Rady Miasta Lędziny Nr XV/113/07 z dnia 27 września 2007 r.

3MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Odległość do najbliższej szkoły: ok. 830 m.

Odległość do przedszkola: ok. 1,8 km.

Odległość do najbliższej przychodni zdrowia: ok. 1,1 km.


 

 

Numer działki

Powierzchnia

w hektarach

Położenie

Przeznaczenie

 

3462/257

0,1473

Obręb Hołdunów, k.m. 2

ul. Poziomkowa

 

mieszkaniowe

 

 

 

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

zagospodarowanie nieruchomości może nastąpić w oparciu o decyzję ustalającą warunki zabudowy wydaną przez Burmistrza Miasta na wniosek inwestora.

Odległość do najbliższej szkoły: ok. 530 m.

Odległość do przedszkola: ok. 1,5 km.

Odległość do najbliższej przychodni zdrowia: ok. 1,5 km.

 


 

 

Numer działki

Powierzchnia

w hektarach

Położenie

Przeznaczenie

 

3463/257

0,1673

Obręb Hołdunów, k.m. 2

ul. Pogodna

 

mieszkaniowe

 

 

 

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

zagospodarowanie nieruchomości może nastąpić w oparciu o decyzję ustalającą warunki zabudowy wydaną przez Burmistrza Miasta na wniosek inwestora.

Odległość do najbliższej szkoły: ok. 630 m.

Odległość do przedszkola: ok. 1,6 km.

Odległość do najbliższej przychodni zdrowia: ok. 1,4 km.


 

L.p.

Numer działki

Powierzchnia

w hektarach

Położenie

Przeznaczenie

 

3465/257

0,1316

Obręb Hołdunów, k.m. 2

ul. Pogodna

 

mieszkaniowe

 

 

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

zagospodarowanie nieruchomości może nastąpić w oparciu o decyzję ustalającą warunki zabudowy wydaną przez Burmistrza Miasta na wniosek inwestora.

Odległość do najbliższej szkoły: ok. 630 m.

Odległość do przedszkola: ok. 1,6 km.

Odległość do najbliższej przychodni zdrowia: ok. 1,4 km.


 

Numer działki

Powierzchnia

w hektarach

Położenie

Przeznaczenie

2827/51

0,0851

Obręb Smardzowice, k.m. 1

ul. Zacisze

 

 

 mieszkaniowo-usługowe

 

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Uchwała Rady Miasta Lędziny Nr XLI/297/13 z dnia 24 października 2013 r.

15MU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Odległość do najbliższej szkoły: 1,1 km.

Odległość do przedszkola: ok. 990 m.

Odległość do najbliższej przychodni zdrowia: ok. 610 m.


 

 

Numer działki

Powierzchnia

w hektarach

Położenie

Przeznaczenie

 

2826/51

0,0830

Obręb Smardzowice, k.m. 1

ul. Zacisze

 

mieszkaniowo-usługowe

 

 

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Uchwała Rady Miasta Lędziny Nr XLI/297/13 z dnia 24 października 2013 r.

15MU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Odległość do najbliższej szkoły: ok. 1,1 km.

Odległość do przedszkola: ok. 970 m.

Odległość do najbliższej przychodni zdrowia: ok. 590 m.


 

 

Numer działki

Powierzchnia

w hektarach

Położenie

Przeznaczenie

 

2825/51

0,0808

Obręb Smardzowice, k.m. 1

ul. Zacisze

 

mieszkaniowo-usługowe

 

 

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Uchwała Rady Miasta Lędziny Nr XLI/297/13 z dnia 24 października 2013 r.

15MU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Odległość do najbliższej szkoły: ok. 1,1 km.

Odległość do przedszkola: ok. 950 m.

Odległość do najbliższej przychodni zdrowia: ok. 570 m.


 

 

Numer działki

Powierzchnia

w hektarach

Położenie

Przeznaczenie

 

999/1

0,0996

Obręb Lędziny, k.m. 3

ul. Ratusz

 

mieszkaniowe

 

 

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

zagospodarowanie nieruchomości może nastąpić w oparciu o decyzję ustalającą warunki zabudowy

wydaną przez Burmistrza Miasta na wniosek inwestora.

Odległość do najbliższej szkoły: ok. 1,8 km.

Odległość do przedszkola: ok. 2,7 km.

Odległość do najbliższej przychodni zdrowia: ok. 3,3 km.


 

Numer działki

Powierzchnia

w hektarach

Położenie

Przeznaczenie

1000/1

0,0887

Obręb Lędziny, k.m. 3

ul. Ratusz

 

mieszkaniowe

 

 

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

zagospodarowanie nieruchomości może nastąpić w oparciu o decyzję ustalającą warunki zabudowy wydaną przez Burmistrza Miasta na wniosek inwestora.

Odległość do najbliższej szkoły: ok. 1,8 km.

Odległość do przedszkola: ok. 2,7 km.

Odległość do najbliższej przychodni zdrowia: ok. 3,3 km.


 

 

Numer działki

Powierzchnia

w hektarach

Położenie

Przeznaczenie

 

2689/34

0,0650

Obręb Lędziny, k.m. 5

ul. Matejki

 

mieszkaniowe

 

 

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

zagospodarowanie nieruchomości może nastąpić w oparciu o decyzję ustalającą warunki zabudowy

wydaną przez Burmistrza Miasta na wniosek inwestora.

Odległość do najbliższej szkoły: ok. 700 m.

Odległość do przedszkola: ok. 2,3 km.

Odległość do najbliższej przychodni zdrowia: ok. 950 m.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij