2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2020-02-17
DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2020-05-08
Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, oznaczonej jako działki o numerach 210/22 o powierzchni 1,9749 ha, 212/22 o powierzchni 0,0321 ha i 214/22 o powierzchni 0,8980 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 3 200 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w pierwszej połowie września 2020 r. w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Międzynarodowy Dzień Mediacji

2018-10-08

„Największym nieprzyjacielem rodziny

nie jest konflikt, ale obojętność”

(P. Pettegrino)

Szanowni Mieszkańcy

Miasta Lędziny,

W ramach tegorocznych Obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach zaprasza w dniu 18 października 2018 roku na bezpłatne konsultacje z mediatorem i pracownikiem socjalnym.

Ideą Międzynarodowego Dnia Mediacji jest popularyzacja wiedzy dotyczącej metod pokojowego rozwiązywania konfliktów.

 

            Konflikt jest nieodłączną częścią naszego życia. Trudno ich uniknąć, chociaż wiele osób bardzo by chciało. Wywołują stres, często zostawiają rysę w naszym życiu i na naszym wizerunku.

 

            Istnieją różne sposoby i metody rozwiązywania sporów i konfliktów.

 

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji osobom zainteresowanym pracownicy MOPS            w Lędzinach będą udzielać poradnictwa na temat możliwości i metod rozwiązywania konfliktów.

 

            Jedną z metod pokojowego rozwiązywania konfliktów jest mediacja, w której uczestniczy bezstronny i neutralny mediator. Pomaga on stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji a także osiągnięciu wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

 

            Dzięki mediacji można ominąć naprawdę sporo niepotrzebnych nerwów i formalności. Jeśli obie strony są chętne do załagodzenia sporu, to sprawa wcale nie musi trafić do sądu i może być rozwiązana polubownie.

 

            Mediacja jako forma polubownego, najtańszego i najskuteczniejszego sposobu rozwiązywania konfliktów oraz sporów w każdej sferze życia człowieka, przy pomocy mediatora, zdobywa coraz większą popularność.

 

           Wciąż jednak jeszcze zbyt znaczna część społeczeństwa nic o niej nie wie.

        Państwo mają możliwość to zmienić!

 

            Podczas konsultacji z mediatorem i pracownikiem socjalnym będziecie Państwo mieli okazję poznać:

  • możliwości alternatywnego rozwiązywania sporów, tym poprzez mediacje,
  • zasady mediacji,
  • dla kogo jest mediacja,
  • korzyści z mediacji,
  • korzyści wynikające z zawarcia ugody.

 

            W dniu 18 października 2018 roku, w godz. od 10.00 do 15.00 w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, przy ul. Lędzińskiej 47 przyjmować będą:

  • w pokoju nr 13 – mediator Izabela Golus, który udzielał będzie poradnictwa na temat mediacji jako jednej z form rozwiązywania konfliktów,
  • w pokoju nr 10 – pracownik socjalny Marzena Smużyńska, który udzielał będzie poradnictwa na temat metod i sposobów rozwiązywania konfliktów.

 

            Wystarczy przyjść w godzinach trwania dyżuru.

 

Nie obowiązują zapisy. Pracownicy MOPS w Lędzinach będą przyjmować według kolejności przyjścia zainteresowanych osób.

 

 

Serdecznie zapraszamy

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij