2019-07-02
Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres tj. 2019/2021 przyjmowane są: •Drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 r. poprzez: bankowość elektroniczną, platformę usług elektronicznych ZUS lub portal informacyjno-usługowy MRPiPS - Emp@tia •W formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach w pokoju nr 3
2019-08-02
Zmarł Władysław Trzciński
Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Władysława Trzcińskiego. Pierwszego burmistrza Miasta Lędziny, honorowego obywatela miasta, który wraz z Lędzińskim Komitetem Obywatelskim przyczynił się do utworzenia 1 kwietnia 1991 roku Miasta Lędziny. Pogrzeb odbędzie się 5 sierpnia, w kościele Chrystusa Króla w Hołdunowie, o godz. 9.00. Rodzinie zmarłego składamy najszczersze kondolencje i łączymy się w żalu i w smutku w dniu tej wielkiej straty. Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel wraz z pracownikami Urzędu Miasta oraz Przewodnicząca Rady Miasta Maria Głos wraz z radnymi.
2019-08-05
Zmarła Maria Kula
Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Radnej I Kadencji w latach 1991 - 1994 - Pani Marii Kuli Jej bliskim składamy najszczersze kondolencje. Pogrzeb śp. Marii Kuli odbędzie się 6 sierpnia 2019 roku o godzinie 8:45 z kaplicy w kościele św. Anny w Lędzinach
2019-07-30
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach-Hołdunów, przy ul. Pogodnej, oznaczonej jako działka numer 3463/257 o powierzchni 0,1673 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 171 000,00 zł Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wadium ustalone zostało na kwotę: 17 100,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-07-30
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach-Hołdunów, przy ul. Pogodnej, oznaczonej jako działka numer 3465/257 o powierzchni 0,1316 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1335, symbol użytku RIVa (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 135 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 13 500,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2019-05-23
2019-06-17
Rusza szósta edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca składać można propozycje projektów. Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2019-06-11
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Jubileuszowa sesja Rady Miasta

2011-05-11

W dniu 6 maja 2011r. W Urzędzie Miasta odbyła się jubileuszowa sesja Rady Miasta związana z obchodami 20-lecia Odrodzonej Samorządności Miasta Lędziny, która została poprzedzona mszą św. w kościele św. Anny w intencji mieszkańców, radnych, działaczy i pracowników samorządu.

Uroczyste obrady Rady Miasta poprowadziła przewodnicząca Teresa Ciepły wraz z kierownikiem Referatu Kultury Krzysztofem Bednarczykiem.

Na scenę zaproszono przewodniczących poprzednich kadencji Rady Miasta - Jana Raszkę, Annę Wójcik Ścierską, Bogusława Szarzyńskiego i Piotra Gorzenia. Wśród nich zabrakło nieżyjących Sylwestra Łakoty i Józefa Biolika.

Na świąteczne obchody zaproszono znamienitych gości: posłów Marię Nowak i Marka Wójcika, radnego Sejmiku Województwa Ślaskiego Piotra Czarnynogę, honorowych obywateli miasta Lędziny - Antoniego Piszczka, płk Jerzego Szewełło, ks. Tadeusza Orszulika, zasłużonych dla miasta Lędziny Helenę Szabrańską, Klemensa Ścierskiego, Mariusza Żołnę, prof. dr hab. Czesława Martysza, prof dr hab. Marka Szczepańskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego Józefa Bergera, starostę Bernarda Bednorza, wicestarostę Henryka Barcika, przewodniczących rad miast i gmin oraz burmistrzów i wójtów ościennych gmin, wiceprezydenta Tychów Michała Gramatykę, księży lędzińskiego duchowieństwa, byłych burmistrzów miasta Władysława Trzcińskiego i Mariusza Żołnę, przedstawicieli komend powiatowych i miejskich: wojska, policji, straży pożarnej, przedstawicieli zakładów pracy, instytucji miejskich, klubów, związków zawodowych, stowarzyszeń.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych radnych i pracowników lędzińskiego samorządu.

Następnie przewodnicząca Rady Miasta wygłosiła przemówienie pt. „Wybierający i wybierani. Samorządność jako wspólny obowiązek mieszkańców".

Wykład pt. „20 lat samorządu w Lędzinach - rozważania historyczno - prawne" wygłosił prof. Czesław Martysz.

W dalszej części uroczystości uczestnicy obejrzeli film reportażowy autorstwa Jacka Filipiaka „Lędziny silne tradycją - nowe spojrzenie w przyszłość" obrazujący dokonania samorządu na przestrzeni kolejnych lat.

Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie tytułów Honorowego Obywatela Miasta Lędziny. Symboliczny klucz do miasta otrzymali: Irena Gajer skarbnik miasta w latach 1991 - 2010, Jan Raszka przewodniczący Rady Miasta I i II kadencji oraz Rafał Bula tegoroczny laureat nagrody starosty „Clemens pro Cultura".

Irena Gajer dodatkowo otrzymała Złotą Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Medale XX Odrodzonej Samorządności Miasta za zasługi w tworzeniu 20 lat lędzińskich struktur samorządności otrzymał: Ryszard Buchta, Janusz Długajczyk, Jan Raszka, Klemens Ścierski, Wilhelm Ścierski i Władysław Trzciński.

Te same medale wręczono 12 pracownikom, którzy od 1991r. pracują w Urzędzie Miasta.

Za 20 lat działalności Zespół Folklorystyczny Lędzinianie pod kierunkiem Franciszka Moskwy otrzymał z rąk przewodniczącej RM i burmistrza okoliczną paterę w dowód uznania za całokształt pracy artystycznej.

Na zakończenie w części artystycznej wystąpił zespół kameralistów miasta Pro art et musica pod kierunkiem Marii Zuber.

 

Zdjęcia z uroczystej sesji można obejrzeć w fotogalerii.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij