2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2019-02-11
Gmina Lędziny organizuje kolejne Ferie Zimowe dla dzieci w dniach od 09.02.2019 r. do dnia 24.02.2019 r. W tym czasie odbędą się zajęcia promujące zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy.
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Jubileusz 55-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Chrystiana Ruberga w Lędzinach

2018-06-15

13 czerwca  2018 roku, Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach świętowała Jubileusz 55-lecia powstania. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej, nie zabrakło wzruszeń i podsumowania osiągnięć szkoły.

KRÓTKO O HISTORII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lędzinach istnieje od 5 maja 1963r. Historia powstania szkoły wiąże sie nierozerwalnie z rozwojem na tutejszych terenach przemysłu górniczego. Rozbudowa po II Wojnie Światowej kopalni węgla kamiennego “Ziemowit” ściągnęła na teren Lędzin setki nowych mieszkańców. Istniejące szkoły podstawowe były przepełnione, postanowiono więc rozpocząć budowę nowego obiektu. Potrzeba ta zbiegła się z ogólnopolską akcją “Tysiąc szkół na tysiąclecie Polski”. Szkołę wybudowano środkami społecznymi, głównie KWK “Ziemowit”, która przez długie lata pełniła rolę zakładu opiekuńczego naszej placówki. Budynek posiadał wówczas “11 sal wykładowych, 2 sale specjalne, salę gimnastyczną z pomieszczeniem świetlicowym i biblioteką”. Szkoła otrzymała imię Klemensa Szewczyka – śląskiego bojownika komunistycznego zamordowanego przez hitlerowców.

Kierownikiem nowej szkoły został Jan Górski, który sprawował tę funkcję (później jako dyrektor) do 1985 roku.

Jan Górski zapadł w pamięci wielu roczników młodzieży nie tylko jako dyrektor, ale przede wszystkim propagator działalności turystyczno-krajoznawczej i ochrony przyrody ojczystej.

Kolejnymi dyrektorami Szkoły Podstawowej Nr 3 byli:

Maria Kowalczyk w latach 1985 – 1990,

Anna Ryguła w latach 1991 – 1996,

Grzegorz Szarowski w latach 1996 – 2004,

Joanna Pieklak w latach 2004 – 2008,

Elżbieta Ostrowska w latach 2008 – 2013

Małgorzata Szeligiewicz – obecnie

W latach 1996-1998 budynek szkoły został rozbudowany o nowe skrzydło. Przybyło 6 nowych sal lekcyjnych oraz szatnie dla uczniów.

W roku 1999 SP 3 przekształcona została w sześcioklasową szkołę podstawową.

W maju 2000 roku szkoła otrzymała nowego patrona Jana Christiana Ruberga oraz sztandar.

 

 

Z okazji jubileuszu 55-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 3 im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach składamy wyrazy uznania oraz serdeczne gratulacje z dotychczasowych osiągnięć i sukcesów uczniów oraz grona pedagogicznego .

Życzymy dalszej owocnej pracy z młodzieżą oraz kolejnych wspaniałych rocznic.

Niech świętowany jubileusz stanie się inspiracją do realizacji wszystkich kolejnych planów
i zamierzeń.

dsc_0362.jpg
dsc_0402.jpg
820dsc_0425.jpg
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij