2018-01-22
Ankieta wstępna - Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Lędziny
2018-01-22
SPRZEDAŻ DZIAŁKI numer 2830/51 o powierzchni 0,1003 ha, położonej w Lędzinach, obręb Smardzowice, ul. Zacisze. Cena wywoławcza 72 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 23 lutego 2018 r. godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 7 200,00 zł do dnia 19 lutego 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.
2017-12-29

INFORMACJA DLA NAJEMCÓW GRUNTÓW POD GARAŻE

2017-11-08

Pragniemy przypomnieć o konieczności złożenia wnioskówo przedłużenie umów najmu gruntu pod garaże zlokalizowane na gruntach stanowiących własność Gminy Lędziny.

            Zgodnie z zapisami aktualnie obowiązujących umów najmu "Najem może być przedłużony na dalszy okres pod warunkiem złożenia przez Najemcę oświadczenia woli, dokonanego na piśmie, w terminie co najmniej dwóch miesięcy przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta".

 

Umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2017r.

 

            Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.ledziny.pl, w Punkcie Obsługi Mieszkańca (na parterze budynku Urzędu Miasta Lędziny, obok kasy) lub w Wydziale Geodezji... tut. Urzędu (I piętro, pok. 101).

 

           Miejsce składania wniosków: sekretariat Burmistrza Miasta Lędziny (I piętro, pok. 112) lub Punkt Obsługi Mieszkańca. Wnioski można również przesłać na adres: Urząd Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55.

 

          W przypadku zapytań proszę o kontakt z Wydziałem Geodezji… tut. Urzędu (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 2166291, 2166301, 2166511 wew. 136, 128).

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij