Newsletter

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

ul. Paderewskiego 7, 43-140 Lędziny

tel.: (32) 216 75 73

e-mail: mp1_ledziny@wp.pl

internet: http://mp1ledziny.edupage.org/

 

liczba oddziałów przedszkolnych:11

liczba wychowanków: 270

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach jest placówką publiczną i skupia dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole jest czynne codziennie od 6.00 do 17.00. Funkcjonuje w 3 miejscach na terenie gminy: 7 grup w budynku macierzystym przy ul. Paderewskiego 7, 2 grupy w budynku Powiatowego Zespołu Szkół- ul. Pokoju 4, 2 grupy w Gimnazjum nr 1 – ul. Pokoju 29.

Misją przedszkola jest „Przedszkolak mądry, zdolny, szczęśliwy…”, a jej założenia koncentrują się na zapewnieniu wszechstronnego, bezpiecznego i radosnego rozwoju wszystkim swoim wychowankom. Przedszkole wspiera i ukierunkowuje rozwój dziecka stosownie do jego wrodzonych możliwości. Kształtuje poczucie wartości, uczy norm postępowania oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie. Jest otwarte na wszelakie propozycje i włączanie się rodziców w realizację przyjętych zadań. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.

Przedszkole ma profil artystyczny i na tym polu dzieci osiągają wiele sukcesów. W placówce działa zespół wokalny „Słoneczne promyki”, który zyskał uznanie w środowisku dzięki licznym występom na przeglądach i konkursach. Artystyczny profil przedszkola jest widoczny we wszystkich formach i działaniach naszej placówki. Stwarzamy sytuacje sprzyjające rozwojowi ekspresji twórczej, wyobraźni i pomysłowości dziecka. Wzbogacamy dziecięce przeżycia artystyczne oraz podejmujemy działania sprzyjające rozwojowi zdolności i zainteresowań dzieci. Duży nacisk kładzie się także na kultywowanie tradycji regionalnych co ma również odzwierciedlenie w działalności artystycznej, min. Udział w przeglądzie piosenki „Śląskie śpiewanie”, „Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Jasełek” (w ubiegłym roku dzieci zdobyły II miejsce), coroczna organizacja uroczystej Barbórki w przedszkolu, kultywowanie tradycji wielkanocnych…

 

Poza zajęciami wynikającymi z realizacji podstawy programowej placówka zapewnia dzieciom zajęcia dodatkowe, takie jak:

 • nauka języka angielskiego

 • gimnastyka korekcyjna

 • rytmika

 • nauka religii

oraz inne formy rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci tj.

 • koło plastyczne

 • warsztaty muzyczno-wokalne, plastyczne, taneczne, teatralne, przyrodnicze prowadzone przez nauczycieli grup.

 

W naszym przedszkolu ma miejsce wiele interesujących wydarzeń, które przyczyniają się do integracji społeczności przedszkolnej dzieci, rodziców i personelu przedszkola. Tradycją stały się następujące imprezy:

 • Pasowanie na przedszkolaka

 • Spotkanie z górnikiem

 • Spotkanie z Mikołajem

 • Święto Pluszowego Misia

 • Andrzejki

 • Uroczystość wigilijna

 • Jasełka

 • Spotkanie noworoczne

 • Bal przebierańców

 • Dzień Babci i Dziadka

 • Poranek Wielkanocny

 • Dzień Ziemi

 • Dzień Matki

 • Dzień Dziecka

 • Festyn Rodzinny

 • Uroczystość Oskarowa na zakończenie roku szkolnego.

Nasza placówka prowadzi aktywną współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Rodzice są partnerami przedszkola i jego współgospodarzami. Współpraca ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu ukierunkowania rozwoju dzieci w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym. Nasze dzieci biorą aktywny udział w imprezach i konkursach lokalnych, takich jak: „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Dni Lędzin” oraz wielu różnych konkursach plastycznych. Ponadto dzieci z grupy integracyjnej corocznie biorą udział w Powiatowych Igrzyskach Osób Niepełnosprawnych, które odbywają się w Lędzinach. W placówce prowadzone są także akcje charytatywne, jak np.: I Ty zostań św. Mikołajem, Pełna miska dla Azora, Paczka charytatywna.

W naszym przedszkolu zatrudnieni są wykwalifikowani, kompetentni i życzliwi nauczyciele, posiadający umiejętności plastyczne, muzyczne i wokalne. którzy w swojej pracy stosują różnorodne innowacyjne metody i formy, zapewniające wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. W przedszkolu zatrudnieni są również specjaliści tj.oligofrenopedagog, terapeuta, rehabilitant, psycholog, logopeda, którzy pracują z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Placówka promuje ideę integracji w bliższym i szerszym środowisku. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęte są kształceniem integracyjnym i włączającym dzięki czemu zapewniamy im równe szanse rozwoju w gronie zdrowych rówieśników. Dla nich prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, Wczesnego Wspomagania Rozwoju, oraz zajęcia terapeutyczne w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Dzieci, które potrzebują dodatkowej pomocy i wsparcia mają możliwość wyeliminowania zaburzeń, co warunkuje ich pełny i harmonijny rozwój. W przedszkolu organizuje się również zajęcia z dogoterapii.

 

Dzięki udziałowi w projektach unijnych „Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli I i II”, które były realizowane w poprzednich latach szkolnych placówka wzbogaciła swoja bazę o liczne, nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne, które na bieżąco wykorzystywane są w pracy z dziećmi m.in. logopedyczne, Marii Montessori, integracji sensorycznej, programy komputerowe wspierające rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sprzęt sportowy, rehabilitacyjny, zabawki edukacyjne i sportowe, przebrania dla dzieci do występów artystycznych, oraz inne wpływające na wszechstronny rozwój dziecka.

Nasze przedszkole jest przyjazne dla dziecka i jego rodziców. Otwarte na jego potrzeby, zainteresowania i możliwości. Wspomagamy dzieci w przekroczeniu progu przedszkola poprzez działania i zajęcia adaptacyjne. Dobrze przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Dziecko jest dla nas najważniejsze.

dzisiaj: 22 sierpnia 2014
imieniny:
Marii, Hipolita
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę