• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Ile wydamy w roku 2023 na sport w Lędzinach?

23 lutego 2023

Ponieważ kłamstwa dotyczące finansowania sportu w Lędzinach, które zostały podane przez gazetę kojarzoną z radnym powiatowym Markiem Spyrą, są bezkrytycznie kolportowane przez media o dużo szerszym zasięgu, dlatego zamieszczamy informację na ten temat.

Jest to tym bardziej istotne, że stowarzyszenie MKS Lędziny nie tylko nie prostuje kłamliwych informacji, a wręcz przeciwnie opiniami i komentarzami swoich działaczy próbuje wymusić na Radzie i Burmistrzu Miasta Lędziny dodatkowe środki.

 

Ewidentnym kłamstwem w gazecie kojarzonej z radnym powiatowym Markiem Spyrą jest to, że „W budżecie Lędzin na 2023 rok nie ma ani złotówki na sport!”. Kłamstwo to jest rozpowszechniane, a w ten sposób uwiarygadniane, w innych mediach. Tymczasem na działania związane ze sportem gmina wyda w 2023 r. około 300 000 zł.

 

Niektórzy działacze sportowi ze stowarzyszenia MKS Lędziny zapominają najwyraźniej o tym, że lędzińscy podatnicy mają także prawo do tego, aby ich dzieci mogły korzystać ze żłobków, przedszkoli i szkół. Zapominają, że do zadań gminy należą remonty i bieżące utrzymanie dróg oraz zieleni miejskiej. A przede wszystkim zapominają o tym, że pula pieniędzy przeznaczona na te wszystkie działania jest ograniczona.

 

Działaczom stowarzyszenia MKS Lędziny nie podoba się nowe źródło finansowania sportu w Lędzinach i chcą, aby było jak w latach poprzednich. W tym roku, po raz pierwszy, środki na wsparcie lędzińskich stowarzyszeń sportowych pochodzą z tzw. „alkoholówki”, czyli opłat wnoszonych do gminnej kasy za sprzedaż napojów alkoholowych. Pomysł aktywizacji lędzińskich dzieci i młodzieży poprzez tworzenie dla nich alternatywnych form spędzania wolnego czasu (w oderwaniu od komputera, smartfona i telewizora) podoba się rodzicom i jest akceptowany przez lędzińskich radnych.

 

Dzięki temu źródłu finansowania „uwolnione” zostały w budżecie środki na oczekiwane przez mieszkańców remonty dróg czy dofinansowanie wywozu śmieci. W tym miejscu należy dodać, że na zadania te samorządy nie mogą wydawać pieniędzy z tzw. „alkoholówki” . Najnowszy program dofinansowania sportu, umożliwia wszystkim lędzińskim dzieciom i młodzieży udział w bezpłatnych zajęciach z piłki nożnej, pływania, tenisa stołowego, szachów i sportów walki. Lędzińskie stowarzyszenia wystąpiły o wsparcie takiej działalności i je otrzymały - mogą bezpłatnie korzystać między innymi z basenu czy hali sportowej. Z gminnej kasy opłacani także są trenerzy i zakupywany jest niezbędny sprzęt - zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez poszczególne stowarzyszenia.

 

O co więc niektórym działaczom stowarzyszenia MKS Lędziny chodzi? Otóż najwyraźniej przeszkadza im przejrzystość finansów. Przy obecnym sposobie finansowania sportu w Lędzinach i zmianach wynikających z przejęcia przez Urząd Miasta od PGK „Partner” obiektów Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego można łatwo wyliczyć, ile w roku 2023 gmina wyda na funkcjonowanie stowarzyszenia MKS Lędziny. A liczby są następujące.

 

Stowarzyszenie MKS Lędziny wystąpiło o dofinansowanie zajęć z dziećmi i młodzieżą w wysokości 39 450 zł i zakup sprzętu sportowego o wartości około 8000 zł. Środki te zostały klubowi przyznane. Od tego roku stowarzyszenie MKS Lędziny nie będzie płaciło za korzystanie z obiektów sportowych. Klub nie będzie więc ponosił kosztów w wysokości około 43 000 zł. Gmina bierze także na siebie koszt robocizny związanej z utrzymaniem boisk sportowych – nawadnianie, nawożenie, koszenie, wykonywanie linii i inne prace niezbędne do utrzymania boiska, który wynosi około 51 000 zł. Szacunkowe koszty wody, nawozów, paliwa do kosiarki, farb i innych niezbędnych materiałów w wysokości około 10 000 zł także pokryje gmina.

 

Należy przy okazji dodać, że stowarzyszenie MKS Lędziny nie płaci za wynajem pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. .Stadionowej. Nieodpłatanie korzysta z pomieszczeń na I i II piętrze. Wspomniany budynek, z którego pomieszczeń korzysta stowarzyszenie MKS Lędziny, nie jest „budynkiem klubowym”. Każde stowarzyszenie sportowe może wystąpić do dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 o bezpłatny wynajem pomieszczeń na I i II piętrze, a więc nie jest to wyłączność stowarzyszenia MKS Lędziny.

 

Powyższe kwoty po zsumowaniu dają niebagatelną kwotę około 151 000 zł. Tyle pieniędzy musiałoby w roku 2023 wydać stowarzyszenie MKS Lędziny na swoje funkcjonowanie. Nie musi, bo ten ciężar finansowy bierze na siebie gmina. Warto przy tej okazji uwzględnić środki przekazywane w formie składek członkowskich od rodziców dzieci trenujących w klubie (według zapewnień klubu są one przeznaczane tylko na wydatki dotyczące dzieci i młodzieży).

 

Według danych stowarzyszenia MKS Lędziny, przy składce 60 zł na miesiąc i 100 dzieciach, daje to w skali roku kwotę 72 000 zł. To zapewnienie powinno rozwiać troski jednego z opiekunów o zapewnienie środków na funkcjonowanie jego drużyny, w tym wyjazdy na turnieje. Chyba, że środki te są wydawane inaczej niż zapewnia Zarząd? Warto dodać, że w ubiegłym roku na: koszty transportu na mecze, opłaty rejestracyjne i startowe dla zawodników, ubezpieczenie zawodników, organizację treningów, stowarzyszenie MKS Lędziny wydało z dotacji gminy około 15.000 zł. Czyżby opiekunowie drużyn nie są informowani przez Zarząd o wydatkach ze składek członkowskich? To jakie dane są im przekazywane, skoro publicznie martwią się o możliwość działalności w tym roku?

 

Ponadto działacze stowarzyszenia MKS Lędziny mogli wystąpić do Burmistrza Miasta o dodatkowe środki na dofinansowanie organizowanego w roku 2023 turnieju piłkarskiego. Wsparciem finansowym i nagrodami nie byli jednak zainteresowani, a z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie hali sportowej, pomimo znajomości zasad udzielania tego typu wsparcia, wystąpili zbyt późno.

 

W tym miejscu należy podkreślić, że stowarzyszenie MKS Lędziny nie jest klubem miejskim, pomimo tego, że taką nazwą się posługuje. Za funkcjonowanie, organizację i finansowanie, tak jak w przypadku wszystkich innych stowarzyszeń, odpowiada Zarząd stowarzyszenia MKS Lędziny. Przerzucanie odpowiedzialności w tym względzie na Radę i Burmistrza Miasta Lędziny, którzy reprezentują wszystkich lędzińskich podatników i muszą dbać o realizację wszystkich zadań gminy, jest w mojej ocenie nieuzasadnione. Tym bardziej, że trudna sytuacja wielu samorządów zmusiła je do ograniczenia wydatków na kulturę i sport. W Lędzinach wydatki na sport nie zostały ograniczone, a wręcz przeciwnie zostały zwiększone do około 300 000 zł. Natomiast wsparcie finansowe stowarzyszenia MKS Lędziny jest na ubiegłorocznym poziomie, kiedy to wynosiło 151 000 zł.

 

Krystyna Wróbel

Burmistrz Miasta Lędziny

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov