2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 650 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 65 000,00 zł do dnia 19 listopada 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-09-25
Wybory Samorządowe 2018
2018-08-21
SZANOWNI MIESZKAŃCY! Uprzejmie informujemy, że szczegółowe materiały dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na niedzielę dnia 21 października 2018 r. zostały zamieszczone na stronie Urzędu.
2018-09-04
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, arkusz mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2907/35 o powierzchni 0,1196 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1190 ha (grunty orne), PsV-0,0006 ha (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości: 85 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 500,00 zł. Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 1 października 2018 r.
2018-10-02
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

II seminarium szkoleniowe pod Patrontem Honorowym Burmistrza Miasta Lędziny

2018-05-22

Dnia 9 maja 2018 roku o godz. 9:00 w sali audiowizualnej na Placu Farskim w Lędzinach pod Patrontem Honorowym Burmistrza Miasta Lędziny rozpoczęło się II seminarium szkoleniowe „Stres i trauma – wpływ na umysł, emocje i ciało".

Realizatorem seminarium była Fundacja FASTRYGA, a partnerami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach, Zespół Interdyscyplinarny w Lędzinach i Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach. Seminarium szkoleniowe poprowadziły dr n. med. Małgorzata Klecka: założycielka i Prezes Fundacji FASTRYGA oraz mgr Barbara Grumuła pedagog, socjoterapeuta. Obie prelegentki są specjalistkami w terapii traumy – Somatic Experiencing.

Głównym zamierzeniem spotkania była profesjonalizacja działań pomocowych i budowanie interdyscyplinarności rozwiązywania problemów osób i rodzin uwikłanych różnymi problemami i kryzysami, które destabilizują ich funkcjonowanie społeczne i prowadzą do bezradności oraz dysfunkcji rodziny.

Celem seminarium szkoleniowego było wzmocnienie własnych zasobów w pracy z drugim człowiekiem, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, ukazanie nowej perspektywy pomagania innym, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, wypracowanie interdyscyplinarnych strategii profilaktycznych i interwencyjnych oraz utrwalenie systemu pomocy dla przedstawicieli podmiotów pomocowych działających na terenie miasta Lędziny.

Tematy poszczególnych wykładów: „Ciało pamięta. Podejście somatyczne w rozumieniu traumy”, „Rodzina jeden organizm – organizacja i reorganizacja stresu i traumy”, „Zaburzenia więzi w rodzinach z problemem alkoholowym i przemocy domowej”, „Rodzina jako system naczyń połączonych – transgeneracyjne przekazy”.

Uczestnicy seminarium uzyskali wiedzę o najnowszych odkryciach związanych z rozumieniem zachowań dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, nowe narzędzia przydatne w pracy z osobami, dziećmi i rodzinami wspierające rozwój w obszarze zaufania, bezpieczeństwa, regulacji emocjonalnej, autonomii, redukcji negatywnych skutków przewlekłego stresu i traumy.

W seminarium szkoleniowym wzięło udział 58 osób zajmujących się zawodowo pomaganiem, m.in. terapeuci, instruktorzy, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, policjanci, asystenci rodzin, położne, pielęgniarki, pracownicy żłobków i przedszkoli, nauczyciele, wychowawcy, kuratorzy sądowi, strażnicy miejscy, pracownicy Urzędu Miasta Lędziny, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach i Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach, a także przedstawiciele organizacji non-profit.

703dsc_0066.jpg
dsc_0103.jpg
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij