2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Gmina Lędziny pozyskała środki na realizację projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów SP z OI nr 1 oraz Gimnazjum nr 2

2009-12-30
Gmina Lędziny pozyskała środki na realizację projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2 z gminy Lędziny" .

Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od listopada 2009 r. do sierpnia 2010 r.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki i Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka.

Celem ogólnym projektu jest: wyrównanie szans edukacyjnych 180 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 w Lędzinach (81 dziewcząt, 99 chłopców). Projekt obejmuje wsparciem 15 uczniów niepełnosprawnych.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące bloki zajęć:

1. „Przyroda wokół Ciebie". Grupa docelowa: 30 uczniów klasy 4-6 szkoły podstawowej podzielonych na 3 grupy.

 Zakładane rezultaty tego działania to: wzrost wiedzy i motywacji do dalszej nauki.

 Zakładane rezultaty tego działania to: wzrost wiedzy i motywacji do dalszej nauki.

2. „Zaprzyjaźnij się z matematyką". Grupa docelowa: 40 uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i 40 uczniów klas 1-3 gimnazjum,podzielonych na 8 grup. Zakładane rezultaty tego działania to: zwiększenie wiedzy w zakresie wykorzystania matematyki w innych aukach oraz życiu codziennym (nauczanie zintegrowane), zachęcenie uczniów do samodzielnej nauki przedmiotu ścisłego.

podzielonych na 8 grup. Zakładane rezultaty tego działania to: zwiększenie wiedzy w zakresie wykorzystania matematyki w innych aukach oraz życiu codziennym (nauczanie zintegrowane), zachęcenie uczniów do samodzielnej nauki przedmiotu ścisłego.

3. „Język angielski z wykorzystaniem technik informatycznych". Grupa docelowa: 40 uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej raz 30 uczniów klas 1-3 gimnazjum, podzielonych na 7 grup. W tym działaniu zastosowana zostanie metoda nauczania blended-learning (realizacja polityki horyzontalnej: społeczeństwo informacyjne), polegająca na połączeniu zajęć uczniów z lektorem

. W tym działaniu zastosowana zostanie metoda nauczania blended-learning (realizacja polityki horyzontalnej: społeczeństwo informacyjne), polegająca na połączeniu zajęć uczniów z lektorem

(przy pomocy materiałów dydaktycznych) oraz pracy indywidualnej przy korzystaniu platformy on-line w sali informatycznej od opieką lektora.

Zakładane rezultaty tego działania to: zwiększenie kompetencji językowej uczestników poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania związanych z e-learningiem, zachęcenie do dalszej nauki dziewcząt i chłopców.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij