• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Bezpłatne usługi stomatologiczne realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zostaną zapewnione mieszkańcom Lędzin

23 lutego 2023

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach zakończył proces kontraktowania usług stomatologicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzięki złożonej ofercie oraz podpisanemu porozumieniu w latach 2023 -2028 bezpłatne usługi stomatologiczne realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zostaną zapewnione mieszkańcom Lędzin w wszystkich przychodniach MZOZ tj. Przychodni Specjalistycznej przy ul. Pokoju 17. Przychodni Nr 1 przy ul. Fredry 17 oraz Przychodni Nr 2 przy ul. Asnyka 2

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov