2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.
2017-12-29

Bezpłatna pomoc prawna w naszym powiecie

2016-09-29

Urząd Miasta informuje, że od 4 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system nieodpłatnej  pomocy prawnej realizowany przez powiaty i miasta na prawach powiatu. Uruchomienie takiej pomocy to efekt wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Mieszkańcy Lędzin mogą z takiej pomocy korzystać.

W powiecie bieruńsko-lędzińskim nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w następujących punktach:

- w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bieruniu

- w Powiatowym Centrum Społeczno-Gospodarczym w Lędzinach

- w Starostwie Powiatowym w Bieruniu.

 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Bieruniu obsługiwany jest przez Fundację Lepszy Świat Dla Niepełnosrawnych, która została wyłoniona w otwartym konkursie ofert.

 

Punkt zlokalizowany w Lędzinach obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych.

 

Punkty są czynne przez pięć dni w tygodniu, zgodnie z harmonogramem podanym poniżej. Z pomocy będą mogły skorzystać osoby, które spełniają kryteria ściśle określone w ustawie. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

 

Bez zmian pozostaje punkt udzielania  porad prawnych dla mieszkańców naszego powiatu zlokalizowany w Starostwie Powiatowym przy ul. Św. Kingi 1 w Bieruniu, który czynny jest w każdy poniedziałek  od godz. 14.30 do godz. 16.30.

 

 

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego:

 

Punkt

Lokalizacja

Osoba świadcząca nieodpłatną pomoc prawną

Dni i godziny, w których udzielana jest pomoc prawna

1.

Powiatowe Centrum Społeczno-Gospodarcze w Lędzinach

ul. Lędzińska 24

43-140 Lędziny

 

Nr pokoju 101

Adwokat

Poniedziałek

Środa

Piątek

 (co drugi tydzień)

11.00 – 15.00

11.00 – 15.00

10.00 – 14.00

Radca prawny

Wtorek

Czwartek

Piątek

(co drugi tydzień)

8.30 – 12.30

8.30 – 12.30

10.00 – 14.00

2.

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Warszawska 168

43-155 Bieruń

 

Nr pokoju 27
(pierwsze piętro)

Aplikant radcowski

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 12.00

10.00 – 14.00

8.00 – 12.00

10.00 – 14.00

8.00 – 12.00

 

 

 

Kto może otrzymać nieodpłatną pomoc prawną?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 • posiadacze Karty Dużej Rodziny

 

 

 

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

 

 

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

 Kto udziela nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni, natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający, co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio - adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Dz. U. 2015 poz. 1255. 

 

 

Więcej informacji na stronie :

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij