Działki na sprzedaż
2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.

Archiwum: 2020 kwiecień

Majówka - funkcjonowanie komunikacji miejskiej
2020-04-30

Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, iż w okresie długiego weekendu majowego (1 - 3 maja 2020 r.) komunikacja autobusowa, tramwajowa i trolejbusowa, organizowana przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, będzie funkcjonować według przedstawionych poniżej zasad:

 • 1 maja (piątek - Święto Pracy) i 3 maja (niedziela - Święto Konstytucji 3 Maja) obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta, z uwzględnieniem dotychczasowych zasad, przyjętych w następstwie wprowadzenia stanu epidemii, obowiązujących od 16 marca, z późniejszymi korektami;
 • 2 maja (sobota - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej) obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w soboty, z uwzględnieniem dotychczasowych zasad, przyjętych w następstwie wprowadzenia stanu epidemii, obowiązujących od 16 marca, z późniejszymi korektami.
Czy dzieci w Lędzinach wrócą do przedszkoli i żłobka?
2020-04-30

Dzisiejsza nadzwyczajna sesja Rady Miasta nie odbyła się. Otóż w pierwszym punkcie  nie przegłosowano porządku obrad, co równoznaczne było z jej zamknięciem.

 

Na 13 obecnych, przeciw zagłosowało 9 radnych: Maria Głos, Hubert Handy, Karol Kolny, Łukasz Kuczek, Elżbieta Ostrowska, Szymon Simonicz, Edward Urbańczyk, Anna Wysocka, Sebastian Zimnal.

 

Za przeprowadzeniem obrad było czterech radnych: Bogusław Dzierżak, Tadeusz Ingram, Tomasz Kostyra, Bogumiła Stolecka.

 

Przebieg dzisiejszej sesji Rady Miasta link: https://www.youtube.com/watch?v=hAqoHUEMON4&feature=emb_title

 

Radni nie podjęli pilnego tematu powrotu dzieci do przedszkoli i żłobka, na co pozwalają przepisy rządowe. Na wniosek burmistrz miasta dyrektorzy placówek przeprowadzili konsultacje z rodzicami, którzy w większości nie wyrażają na to zgody. Otwarcie tych placówek leży w gestii samorządu, dlatego burmistrz Krystyna Wróbel przychyliła się do prośby rodziców. Decyzję jednak chciała omówić z radnymi podczas dzisiejszej sesji, co nie było możliwe.

 

Warto podkreślić, że radni mieli także debatować nad ważnymi dla gminy i mieszkańców uchwałami. Z uwagi na aktualnie podejmowane przez gminę Lędziny działania minimalizujące skutki ekonomiczne epidemii koronawirusa COVID-19 i związane z tym obniżenie wpływów do budżetu miasta m.in. z budżetu państwa, w porządku obrad umieszczona była m.in. uchwała obejmująca emisję obligacji. Środki te miały pokryć zobowiązania miasta w okresie od 29 kwietnia do 31 maja 2020 roku m.in. świadczenia pracownicze związane z wynagrodzeniami dla jednostek organizacyjnych. Problemy finansowe pojawiły się w szczególności w placówkach oświatowych.

 

 

Wynik konsultacji z rodzicami:

za otwarciem przedszkoli i żłobka - 12 %, przeciw – 79 %,

nie wypowiedziało się - 9 %.

Majowe święta
2020-04-30

2 maja Dzień Flagi, 3 maja Święto Konstytucji.

ARiMR: Wypłata dopłat do materiału siewnego na finiszu
2020-04-30

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje wypłatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 r. Do 29 kwietnia 2020 r. wypłaciła rolnikom z tego tytułu 62 mln zł.

ARiMR: ponad pół miliona wniosków o dopłaty bezpośrednie
2020-04-30

W tym roku rolnicy po raz trzeci przez internet składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW. Do środy 29 kwietniado ARiMR wpłynęło ich ponad pół miliona. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków.

XXVII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI
2020-04-29

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.713) zwołuję na dzień 30 kwietnia 2020 r., o godz. 13.00 w Sali Widowiskowo-Kinowej przy Urzędzie Miasta Lędziny ul. Lędzińska 55 XXVII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

Pomoc suszowa – ARiMR sukcesywnie realizuje wypłaty
2020-04-29

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłaty pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. W ciągu zaledwie czterech dni na konta rolników Agencja przelała kolejne 93mln zł.

Linia autobusowa 166 - zmiany
2020-04-28

Zmiany w kursowaniu komunikacji publicznej – linia 166.

więcej: https://www.metropoliaztm.pl/pl/

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 - postęp prac
2020-04-27

Cały czas trwają prace przy Szkole Podstawowej nr 1 . Widać już wybudowany łącznik między segmentem dydaktycznym, a istniejącym budynkiem szkoły.

 

W ostatnim czasie nowy dach zyskała też sala gimnastyczna, a łącznik i segment dydaktyczny nowe okna. Aktualnie wykonywane są posadzki. Jeszcze w tym tygodniu mają się rozpocząć roboty wokół budynku. Powstaną tu m.in. droga pożarowa i nowe miejsca parkingowe przy sali gimnastycznej.

 

W kolejnym etapie na przyszkolnym boisku m.in. pojawi się nawierzchnia poliuretanowa, nowe ogrodzenie, ustawione zostaną piłkochwyty, kosze do gry w koszykówkę, będzie też siatka do siatkówki.

ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020
2020-04-24

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

Szanowni Mieszkańcy!
2020-04-24

Przekazanie Poczcie Polskiej S.A. spisu wyborców, w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej nie posiada podstaw prawnych.

Ogłoszenie w sprawie trybu pracy Urzędu
2020-04-24

W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników w stanie epidemii informuje, że w dalszym ciągu obowiązuje ograniczenie bezpośredniego kontaktu z klientem, a zadania Urzędu realizowane są wg poniższych zasad:

 

 1. Pracownicy udzielają informacji na temat prowadzonych spraw i realizowanych usług publicznych pisemnie, przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także platformy ePuap; e-mail: um@ledziny.pl, skrytka ePUAP: /3705jrrrd5/SEKAP4;
 2. Bezpośrednia obsługa w sprawach wymagających osobistego kontaktu możliwa jest po wcześniejszym jej ustaleniu telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę;
 3. Nadal odwołane są spotkania Burmistrza z mieszkańcami i innymi interesantami, a przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się w trybie wskazanym w ust.1;
 4. Płatności i należności publiczno - prawne wnosi się w formie bezgotówkowej przelewem lub przekazem pocztowym;
 5. Wszelkie niepokojące sytuacje należy zgłaszać bezpośrednio Straży Miejskiej tel. 32 216 65 11
  w. 132 / 600 279 573
 6. Wykaz numerów telefonów Urzędu Miasta:

• Urząd Stanu Cywilnego 32 216 65 11 w. 118

• Referat Spraw Obywatelskich 32 216 65 11 w. 124

• Wydział Organizacyjny 32 216 65 11 w. 167, 160

• Sekretariat 32 216 65 11 w. 122

• Obsługa Rady Miasta 32 216 65 11 w. 131, 115

• Referat Kadr 32 216 65 11 w. 112

• Wydział Budżetu 32 216 65 11 w. 142, 173

• Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 32 216 65 11 w. 144, 116, 147, 148

• Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 32 216 65 11 w. 120, 170

• Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji 32 216 65 11 w. 121, 180

• Sprawy Wojskowe, Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna 32 216 65 11 w. 174

• Wydział Gospodarki Miejskiej 32 216 65 11 w. 130, 177, 166

• Referat Gospodarki Komunalnej 32 216 65 11 w. 126, 199

• Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia 32 216 65 11 w. 114, 153

• Audytor wewnętrzny 32 216 65 11 w. 155

• Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu, Funduszy Europejskich    

i Współpracy 32 216 65 11 w. 151, 113, 156

 

W przypadku bezpośredniego załatwiania sprawy w Urzędzie wymagane jest ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, w szczególności:

- zachowanie odległości min. 1,5m

- zakrycie ust i nosa

- dezynfekcja rąk przy wejściu do Urzędu 
|
Burmistrz Miasta

Wydłużone terminy - informacja Starostwa Powiatowego w Bieruniu
2020-04-23

Informujemy Państwa, że na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVId-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695 wydłużeniu uległy m.in. terminy załatwiania spraw związanych z rejestracją pojazdów, wymianą dokumentów komunikacyjnych czy wykonywaniem badań lekarskich i psychologicznych.

 

szczegóły

Międzynarodowy Dzień Ziemi 2020
2020-04-22

Dzisiaj 22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym roku skupiono się na zaakceptowaniu wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi, dlatego świętujemy go pod hasłem "Działania na rzecz ochrony klimatu".

Jakość wody dla miasta Lędziny - komunikat
2020-04-22

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. poinformowało, że woda pitna dostarczana przez przedsiębiorstwo dla miasta Lędziny spełnia wszelkie wymagania określone w przepisach polskich i europejskich. Nad jakością dostarczanej wody oprócz RPWiK Tychy S.A. czuwa tyski sanepid. Obecnie nie ma żadnego zagrożenia epidemicznego dla jakości wody dostarczanej przez system wodociągowy przedsiębiorstwa.

 

Sprzedaż działki ul. Goławiecka 907/70
2020-04-21

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                      

- w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Tarcza Antykryzysowa ZUS - jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność RSP-D
2020-04-21

Tarcza antykryzysowa obejmuje m.in. możliwość złożenia do ZUS wniosku o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność (RSP-D). Poniżej znajdą Państwo informację na temat prawidłowego wypełniania wniosków o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność.

W załączeniu zamieszczone są następujące materiały: 

 • Instrukcja  „Jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą”,
 • przykłady prawidłowo wypełnionych wniosków.

Wszelkie informacje są także dostępne na stronie www.zus.pl.

Informacja dotycząca sytuacji radiacyjnej w Polsce
2020-04-21

Poniżej przedstawiamy komunikat Państwowej Agencji Atomistyki dotyczący rzekomego zagrożenia radiacyjnego w Polsce.

Lasy i parki narodowe - otwarte
2020-04-20

Od dzisiaj tj. 20 kwietnia br. lasy i parki narodowe znów są otwarte.

Śląski pakiet dla gospodarki
2020-04-20

W związku z trudną sytuacją w gospodarce regionu wynikającą z panującej obecnie pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Zarząd Województwa Śląskiego pod przewodnictwem Marszałka Jakuba Chełstowskiego opracował "Śląski pakiet dla gospodarki", jako uzupełnienie działań administracji rządowej, który obejmuje swoim zasięgiem pięć filarów:

 

PSZOK otwarty od poniedziałku.
2020-04-17

Od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lędzinach ponownie zostanie otwarty dla mieszkańców.

 

Będą jednak pewne ograniczenia:

 

 • godziny otwarcia PSZOK - od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 do 18.00

 

 • wjazd na teren PSZOK tylko po uzyskaniu pozwolenia oraz pod nadzorem pracownika EKOREC Sp. z o.o.

 

 • numer telefonu, pod który należy dzwonić w celu wezwania pracownika – tel. 609 436 477

 

 • wjeżdżających na teren PSZOK obowiązują zasady ochrony epidemiologicznej takie jak na terenie obiektów handlowych - maseczki i rękawiczki ochronne

 

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - ogłoszenie
2020-04-16

Na terenie Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego przeprowadzone zostaną prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Oznacza to, że wprowadzone zostaną zmiany w dokumentacji geodezyjnej.

Przypominamy - Maseczki dla seniorów 60+
2020-04-15

SENIORZY 60+ mogą odebrać (osobiście) bezpłatne maseczki bawełniane, które wydawane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47 (wejście od strony parkingu).

Urząd nadal zamknięty dla interesantów
2020-04-15

Urząd Miasta zamknięty dla interesantów - do odwołania. Potrwa to nie dłużej jednak niż okres obowiązywania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.z 20 marca 2020r. poz.491). Decyzja podyktowana jest zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.

 

Tylko wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki będzie można umówić się telefonicznie z pracownikiem danego wydziału Urzędu Miasta.

 

Kasa Urzędu Miasta tel. 32 216 65 11 do 13 wewnętrzny 164.

 

Wszelkie opłaty prosimy dokonywać przelewem bankowym:

ING Bank Śląski SA 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130

Na powyższe konto przyjmowane są wpłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadania psa, opłaty skarbowej, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zajęcie pasa drogowego, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, opłaty za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy, opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania, opłaty za informacje adresowe.

 

Podatki od nieruchomości – rolny i leśny oraz opłatę za gospodarowanie odpadami prosimy dokonywać na indywidualne konta lub na wyżej podane konto Urzędu Miasta.

Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej - jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę
2020-04-15

Od 16 kwietnia br. zostaje wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. To może być chustka, szalik czy materiałowa maseczka. Maseczki wielorazowe, aby zachować ich sterylność,  powinniśmy prać regularnie w wysokiej temperaturze, co najmniej 60 °C.

Nie wypalajmy traw!
2020-04-14

„Stop pożarom traw”, to kampania społeczna, którą prowadzi Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Włączyły sie w nią także Lasy Państwowe. Na przełomie zimy i wiosny to niebezpieczne dla środowiska i ludzi zjawisko przybiera na sile.

 

KAMPANIA SPOŁECZNA: STOP POŻAROM TRAW

 

Lasy Państwowe: Nie wypalajcie traw! Wspólny apel strażaków i leśników

Zawieszenie działania żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów
2020-04-14

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 10 kwietnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję o czasowym ograniczeniu funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

TVN24 o maseczkach szytych w Lędzinach
2020-04-10

Dzisiaj w Lędzinach gościła stacja TVN 24. Sprzed naszego ratusza, w relacjach na żywo poruszano temat maseczek, które w naszym mieście szyje 28 wolontariuszy. Jak informowała wiceburmistrz Anna Wiaderny przygotowano ich ponad 2, 5 tys. Większość  trafiła m.in. do ośrodków w Lędzinach, Sosnowcu, Mikołowie, Katowicach, a nawet Krakowie, a także szpitali w Tychach, Pszczynie, Orzeszu. Maseczki bezpłatnie rozdawane są także seniorom. Akcję zainicjował Miejski Ośrodek Kultury.

Funkcjonowanie komunikacji organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w czasie Świąt Wielkanocnych 2020 r.
2020-04-09

Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że w czasie Świąt Wielkanocnych (11 – 13 kwietnia 2020 r.) komunikacja organizowana przez ZTM funkcjonować będzie według dotychczasowych zasad, przyjętych w następstwie wprowadzenia stanu epidemii, obowiązujących od 16 marca 2020 r., z późniejszymi korektami.

XXVI Nadzwyczajna Sesja RM
2020-04-08

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz .568 ) zwołuję na dzień 9 kwietnia 2020 r., o godz. 13.00 w trybie obrad zdalnych XXVI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI.

Sprzedaż działki 3431/291 ul. Grunwaldzka
2020-04-08

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                      

- w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Lasy, parki narodowe - zakaz wstępu
2020-04-08

Lasy Państwowe wprowadziły tymczasowy zakaz wstępu do lasu, który obowiązuje do 11 kwietnia. Zamknięto też parki narodowe. Decyzję podjęto w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Pomimo apeli powyższy zakaz jest łamany. Straż Leśna zamierza egzekwuje przestrzeganie wprowadzonych przepisów.

Lasy Państwowe: tymczasowy zakaz wstępów do lasów

ARiMR: Są dodatkowe pieniądze na kredyty preferencyjne
2020-04-07

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem ARiMR, mogą składać wnioski w bankach współpracujących z Agencją. Pomoc ARiMR polega na płaceniu za kredytobiorcę części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank. W efekcie rolnik ma tańszy kredyt niż w przypadku, gdyby korzystał z kredytu komercyjnego.

Targowisko czynne w czwartek i w sobotę
2020-04-07

 

Targowisko Miejskie czynne będzie w czwartek i w sobotę w godz. od 7.30 do 12.00. Przypominamy, że sprzedawana będzie tam tylko żywność.

Przy wejściu na targowisko dla kupujących dostępny będzie płyn do dezynfekcji i rękawiczki jednorazowe.

Przedsiębiorcy zaopatrzeni będą w maseczki i rękawiczki gumowe. Stoiska ustawione zostaną w odległości 3 metrów od siebie. Straż Miejska pilnować będzie porządku i przestrzegania zasad Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia. Dotyczą one zachowania bezpiecznej odległości między kupującymi, która powinna wynosić 1,5m. Podobne zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązują w sklepach spożywczych.

Życzenia dla pracowników służby zdrowia
2020-04-07

W Światowym Dniu Zdrowia wszystkim pracownikom służby zdrowia pragniemy podziękować za serce i profesjonalizm jaki okazujecie pomagając innym, szczególnie w tym trudnym okresie walki z koronawirusem. Każdy dzień Waszej służby na rzecz potrzebujących zasługuje na najwyższe uznanie.

Maseczki dla seniorów 60+
2020-04-06

SENIORZY 60+ mogą odebrać (osobiście) bezpłatne maseczki bawełniane, które wydawane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47 (wejście od strony parkingu).

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia i e-wnioski
2020-04-06

W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

ŚLĄSKI TELEFON DLA SENIORA SENIOR-FON
2020-04-06

W dniu 30 marca 2020r. Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

 

32 506 56 40

ARiMR: Są dodatkowe pieniądze na kredyty preferencyjne
2020-04-06

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem ARiMR, mogą składać wnioski w bankach współpracujących z Agencją. Pomoc ARiMR polega na płaceniu za kredytobiorcę części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank. W efekcie rolnik ma tańszy kredyt niż w przypadku, gdyby korzystał z kredytu komercyjnego.

Rejestracja, zgłoszenie nabycia i zbycia pojazdu - wydłużony termin
2020-04-06

Do 180 dni wydłużono termin zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdu zarejestrowanego na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terenu Unii Europejskiej. Dotyczy to właścicieli, którzy zawarli transakcję lub sprowadzili pojazd po 1 marca 2020 r, czyli 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej przepisy.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2020-04-03

Szanowni Rodzice

 

W celu wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej w terminie od 7 do 17 kwietnia 2020 r. dzieci w wieku od 3 do 6 lat do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prosimy wejść na stronę:

 

https://uzupelniajaca-przedszkola-ledziny.nabory.pl

Uwaga działkowcy!
2020-04-03

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców (PZD) wprowadził czasowe ograniczenia dla osób, które korzystają z działek Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). Dotyczy to także dostępu do terenów i infrastruktury. To efekt rozszerzającej się epidemii koronawirusa i wprowadzenia przez rząd nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się osób.

Sprzedaż działki ul. Grunwaldzka 3353/291
2020-04-01

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                      

 - w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Sprzedaż działki ul. Grunwaldzka 3352/291
2020-04-01

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                      

 - w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Ministerstwo zdrowia - zalecenia
2020-04-01

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych.

LINK - Ministerstwo Zdrowia

 

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij