Działki na sprzedaż
2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.

Archiwum: 2020 marzec

Apteki - godziny pracy
2020-03-30

Aktualny wykaz godzin pracy aptek w Lędzinach i w całym powiecie bieruńsko – lędzińskim.

 

Apteki Lędziny

Informacja - wybory
2020-03-30

Urząd Miasta w Lędzinach uprzejmie informuje, że zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu przez pracownika Referatu Spraw Obywatelskich po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu spotkania.

 

Podajemy nr tel. 32/21 66 511 do 513 wew. 124

 

oraz adres e-mail: dowody.osobiste@ledziny.pl

 

Informacje nt. Wyborów Prezydenckich 2020r.

Targowisko i wiaty przystankowe - zdezynfekowane
2020-03-27

Targowisko Miejskie i wszystkie wiaty przystankowe w Lędzinach zostały odkażone. Tych ostatnich jest 36. To jedna z metod walki z rozprzestrzeniającym się koronawirusem.

Kwalifikacja wojskowa odbywająca się w Lędzinach - ODWOŁANA!
2020-03-26

Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z  dnia 12 marca 2020 r. - tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r.

 

Tym samym kwalifikacja wojskowa mająca odbyć się w dniach:

- 8 kwietnia 2020 r.
- 9 kwietnia 2020 r.
- 15 kwietnia 2020 r.
- 16 kwietnia 2020 r.
- 24 kwietnia 2020 r.

ZOSTAJE ODWOŁANA!

Komunikat Policji
2020-03-26

Ten komunikat dotyczący zasad bezpiecznego zachowania się w dobie epidemii koronawirusa usłyszymy w miejscach publicznych i z radiowozów oznakowanych.

 

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa, prosimy o niegrupowanie się osób, aby zminimalizować ryzyko jego rozprzestrzeniania.  To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas zależy zdrowie i życie naszych najbliższych - rodziców, dziadków, dzieci.  naszych przyjaciół i sąsiadów.

Dlatego prosimy o rozejście się i zachowywanie bezpiecznej odległości.

Liczymy na Waszą odpowiedzialność i rozsądek, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii.

Urząd nadal zamknięty dla interesantów
2020-03-26

Urząd Miasta nadal będzie zamknięty dla interesantów - do odwołania. Potrwa to nie dłużej jednak niż okres obowiązywania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.z 20 marca 2020r. poz.491). Decyzja podyktowana jest zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.

POLECENIE nr 43/2020  Wojewody Śląskiego  z dnia 24 marca 2020 roku
2020-03-24

Zgodnie z poleceniem Wojewody Śląskiego straż miejska w naszym województwie, w czasie trwania epidemii, będzie informować i zachęcać mieszkańców do stosowania się do zaleceń służb sanitarnych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, a w szczególności do pozostania w domu.

Jak ustrzec się przd zarażeniem wirusem?
2020-03-20

Jeżeli chcesz się ustrzec przed zarażeniem wirusem, to przestrzegaj podanych zasad.

Posiedzenia komisji i sesja Rady Miasta
2020-03-20
Terminy posiedzeń komisji Rady Miasta i Sesji Rady Miasta w marcu 2020 roku:
 
- Komisje Połączone – 30.03.2020 r. (PONIEDZIAŁEK) godz. 14.00
 
- Komisja Rewizyjna – 30.03.2020 r. (PONIEDZIAŁEK ) godz. 16.00
 
- XXVI Sesja Rady Miasta – 31.03.2020 r. (WTOREK)  godz. 13.30
 
 
UWAGA! posiedzenia odbędą się bez udziału mieszkańców.
Przychodnia nr 2 na Goławcu wznawia działalność
2020-03-20

Filia Przychodni nr 2 na Goławcu od poniedziałku 23 marca 2020 roku wznawia działalność w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Przypominamy pacjentom, iż preferowany jest telefoniczny kontakt z pielęgniarką lub lekarzem celem uzyskania teleporady.

 

Przychodnia nr 2 tel. 32 708 04 01.

Gastronomia - jedzenie na wynos
2020-03-19

Poniżej przedstawiamy Państwu punkty gastronomiczne z terenu Lędzin, które oferują jedzenie na wynos. Podmioty, które wykonują tego typu usługi mogą to zgłosić pod nuerem tel. tel. (32) 216 65 11 do 13 wew. 113 lub 156, wtedy lista zostanie uzupełniona.

Uwaga! - Inforamcja PGK Partner
2020-03-19

Szanowni Państwo!

 

Ze względu na wprowadzenie stanu epidemicznego informujemy, iż w okresie od 16.03.2020 r. do odwołania, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach wstrzymuje odczyty wodomierzy, które dotychczas wykonywane były przez pracowników RPWiK, a następnie przekazywanymi do PGK „Partner” Sp. z o. o. w celu wystawienia faktury za odprowadzanie ścieków.

Kwalifikacja wojskowa - zmiana
2020-03-17

Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Potwierdzenia woli przyjęcia do placówek oświatowych - komunikat
2020-03-17

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, w dniach od 23 marca 2020 r. do 1 kwietnia 2020 r. następuje potwierdzanie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły w formie pisemnego oświadczenia.

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym prosimy rodziców o dokonywanie potwierdzeń drogą mailową, a  w przypadku braku takiej możliwości o potwierdzenia telefoniczne w danej placówce oświatowej.

 

Szanowni Mieszkańcy!
2020-03-17

Przekazujemy Państwu ważne informacje dotyczące m.in. kwarantanny domowej, leków dla osób starszych, funkcjonowania placówek służby zdrowia i pomocy udzielanej przez służby socjalne. 

Od 16 marca Urząd zamknięty dla interesantów
2020-03-13

Szanowni Mieszkańcy!

 

Od poniedziałku 16 marca do piątku 27 marca 2020 roku Urząd Miasta w Lędzinach będzie zamknięty dla interesantów.

 

Decyzja podyktowana jest sytuacją epidemiologiczną w Polsce i zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

 

Tylko wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki będzie można umówić się telefonicznie z pracownikiem danego wydziału Urzędu Miasta.

 

Kasa Urzędu Miasta tel. 32 216 65 11 do 13 wewnętrzny 164.

 

Wszelkie opłaty prosimy dokonywać przelewem bankowym:

ING Bank Śląski SA 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130

Na powyższe konto przyjmowane są wpłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadania psa, opłaty skarbowej, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zajęcie pasa drogowego, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, opłaty za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy, opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania, opłaty za informacje adresowe.

 

Podatki od nieruchomości – rolny i leśny oraz opłatę za gospodarowanie odpadami prosimy dokonywać na indywidualne konta lub na wyżej podane konto Urzędu Miasta.

 

Komunikat EKOREC
2020-03-13
Spóka Ekorec wobec zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 informuje, iż od dnia 16-03-2020 r. do odwołania nie będzie przyjmować interesantów w siedzibie oraz w PSZOKu
 
Pracownicy spółki będą obsługiwać interesantów telefonicznie i mailowo :
 
– sprawy związane z odbiorem odpadów (w tym PSZOK) - tel. 32/326-60-20, ekorec@poczta.onet.pl ,
– księgowość spółki Ekorec - tel. 32/326-79-90, ekorec@poczta.onet.pl,
– sprawy Ograniczenia Niskiej Emisji nr kontaktowy tel. 694-425-327, ekorec.pone@onet.pl,
– sprawy dotyczące ul. Pokoju 106 (Hotel) tel. 32/216-50-80
 
Wszelkie dokumenty należy wysyłać na podane adresy mailowe. Wszelkie płatności prosimy wykonywać przelewem bankowym.
Apel do rodziców
2020-03-13

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i zamknięciem wszystkich placówek oświatowych uprzejmie prosimy rodziców o podjęcie działań minimalizujących kontakty zewnętrzne dzieci.

Najlepszą metodą walki z koronawirusem jest odosobnienie i odizolowanie dzieci od skupisk ludzkich. Dwutygodniowa przerwa w nauce to nie czas wolny, ale to czas, który dzieci powinny spędzić bezpiecznie w domach.

Ponadto w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, zaleca się aby wszelkie odwiedziny dzieci były zawieszone, a kontakt dzieci z rodziną i znajomymi odbywał się w formie kontaktu telefonicznego.

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA - Zmiany w obsłudze
2020-03-12

Szanowni Mieszkańcy!

Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA

Rada Miasta - odwołane dyżury
2020-03-12

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa kierując się względami bezpieczeństwa odwołany zostaje dyżury Przewodniczącej Rady Miasta w dniu 16.03.2020 r. i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta w dniu 17.03.2020 r. Jednocześnie informujemy, że radni są do dyspozycji mieszkańców pod numerami telefonów podanych na stronie internetowej miasta. Numery telefonów: https://bit.ly/39L7Qq0 

Targowisko Miejskie - zamknięte
2020-03-12

Od soboty 14 marca do 31 marca 2020 roku targowisko miejskie zostaje zamknięte. Decyzja podyktowana jest sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą ryzyka zakażenia koronawirusem.

Placówki oświatowe zamknięte
2020-03-11

Od 12 do 25 marca 2020 roku w przedszkolach, szkołach i w placówkach oświatowych (zarówno publicznych i niepublicznych) nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Więcej informacji: LINK

 

Drodzy Seniorzy!
2020-03-11

Mając na uwadze Wasze bezpieczeństwo prosimy w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem o zachowanie szczególnej ostrożności.

 

Przebieg choroby w przypadku osób starszych po 60 roku życia jest szczególnie dotkliwy, dlatego zachęcamy do pozostania w domach, unikania spotkań i miejsc publicznych. Dotyczy to między innymi wizyt w ośrodkach zdrowia, urzędach, czy miejscach takich jak np. targowiska.

Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku ZAWIESZONE
2020-03-11

Szanowni Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku!

 

Informujemy, że w trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo od 12.03.2020r. do 14.04.2020r. (lub do odwołania) wykłady oraz zajęcia warsztatowe organizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mysłowicach, Imielinie, Lędzinach oraz Chełmie Śląskim zostają zawieszone.


 

Agrotech 2020 w Kielcach odwołany!
2020-03-10

Targi rolnicze Agrotech w Kielcach, zostały odwołane. Miały odbyć się w weekend 13-15 marca. Powodem decyzji jest koronawirus. Zalecenie wydał w niedzielę, 8 marca, Główny Inspektor Sanitarny po dokonaniu analizy sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wydarzenie zostaje przełożone na czerwiec.

Szóste miejsce na Mistrzostwach Polski
2020-03-10

Zespół Akademii Sportu KSB Lędziny podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu w Rybniku uplasował się na szóstym miejscu. Zadecydowała o tym ilość zdobytych punktów i bramek. W spotkaniach grupowych wszystkie trzy nagrody MVP przyznawane najlepszemu zawodnikowi danego meczu trafiły do naszych zawodniczek.

Mają nową kuchnię
2020-03-09

Przedszkole Miejskie nr 3 ma nową, w pełni wyposażoną kuchnię. Placówkę otwarto we wrześniu ubiegłego roku i od razu rozpoczęto starania o wyposażenie pomieszczenia kuchennego. Do tej pory korzystano z usług cateringowych. Inwestycję za prawie 50 tys. zł sfinansowano z budżetu miasta i dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

Stypendia i dotacje przyznane
2020-03-06

Burmistrz Krystyna Wróbel przyznała stypendia dla najzdolniejszych sportowców z naszego miasta oraz dotacje na działalność klubów sportowych i organizacji pozarządowych.

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW
2020-03-05

w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2

„Tradycje Śląskie wczoraj i dziś” - konkurs
2020-03-04

Rusza dwunasta edycja Wielkanocnego Konkursu Plastycznego „Tradycje Śląskie wczoraj i dziś”. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Prace można składać do 30 marca br. w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Hołdunowskiej 39 w Lędzinach, który wspólnie ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 organizuje konkurs.

Konkurs ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
2020-03-04

Burmistrz Miasta Lędziny

ogłasza konkurs ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku

Szczegóły znajdują się w BIP w zakładce Konkursy https://bip.umledziny.finn.pl/bipkod/10823059

ARiMR dofinansuje inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią
2020-03-04

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom z całej Polski, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń. ARiMR wesprze również spółki wodne, które chcą zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed powodzią. 19 marca 2020 r. rusza nabór wniosków o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

Sprzedaż działki ul. Pogodna
2020-03-04

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                      

 - w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Sprzedaż działki ul. Pogodna 3465/257
2020-03-04

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                      

 - w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Sprzedaż działki ul. Poziomkowa 3462/257
2020-03-04

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                      

 - w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych  III/2020
2020-03-03

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VIII Kadencji w miesiącu MARZEC 2020 roku:

Sposoby ograniczania ryzyka zakażenia KORONAWIRUSEM
2020-03-02

Koronawirus przenoszony jest drogą kropelkową i można zmniejszyć ryzyko zakażenia, w taki sposób, jak stosuje się w przypadku innych chorób przenoszonych drogą kropelkową: częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa podczas kichania zgiętym łokciem lub chusteczką jednorazową, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, stosowanie bezpieczniej odległości od osób, które mają objawy ze strony układu oddechowego tj. kaszel czy katar.

Jajo świąteczne mixmediowe
2020-03-02
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza na kolejne warsztaty rękodzieła dla dorosłych. W poniedziałek 9 marca 2020 r. będzie można wykonać "Jajo świąteczne mixmediowe".  Cena 30 zł.
W cenie warsztatów kawa, herbata oraz wszystkie materiały niezbędne do wykonania ozdoby. 
Zapisy: sekretariat MOK Lędziny 32 326 78 33.
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij