2020-02-17
DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 10 MAJA 2020 R.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-02-25
Nabór wniosków trwa od 2 do 13 marca 2020 r. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych skierowana jest do kandydatów mieszkających wraz z rodzicami na terenie miasta Lędziny.
2020-01-17
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Matejki, oznaczonej jako działka numer 2689/34 o powierzchni 0,0650 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie sięw dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2020-02-03
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Miłej, o powierzchni 0,0454 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 48 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r. o godz. 11.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55
2020-02-20
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach w rejonie ul. Ułańskiej o powierzchni 0,0882 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 74 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 7 400,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-02-03
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), o powierzchni 0,1120 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 88 000,00 zł Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-01-17
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer3353/291 o powierzchni 0,1184 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 105 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 10 500,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 12.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Archiwum: 2020 luty

Szanowni Mieszkańcy
2020-02-24

Dyżur Przewodniczącej Rady Miasta w dniu dzisiejszym

tj. 24.02.2020 r. został odwołany.

Przebieg procesu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Lędzinach na rok szkolny 2020/2021
2020-02-24

Nabór wniosków trwa od 2 do 13 marca 2020 r.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych skierowana jest do kandydatów mieszkających wraz z rodzicami na terenie miasta Lędziny.


Konferencja dotycząca promesów dla samorządów w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach
2020-02-24

24 lutego 2020 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się konferencja podczas której Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed wraz z wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem oraz wicewojewodą Janem Chrząszczem wręczył gminom promesy dofinansowania w ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+”.

Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF
2020-02-21

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.

XXV SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI
2020-02-21

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 luty 2020 r., o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) XXV SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

Egzamin ósmoklasisty
2020-02-20

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:

21 kwietnia 2020 r. (wtorek) godz. 9:00 - język polski

22 kwietnia 2020 r. (środa) godz. 9:00 - matematyka

23 kwietnia 2020 r. (czwartek) godz. 9:00 - język obcy nowożytny

Zmiany w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym
2020-02-20

Przypominamy, że osoby nabywające lub sprzedające pojazd od 1 stycznia 2020 roku obowiązkowo muszą zgłaszać ten fakt we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Wydziale Komunikacji. Mają na to 30 dni od daty jego sprzedaży lub nabycia. W innym przypadku starosta jest zobowiązany do nałożenia kary administracyjnej w wysokości od 200 do 1 000 zł na właścicieli pojazdów. 

Sprzedaż działki ul. Ułańska
2020-02-20

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                      

 - w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Szanowni Mieszkańcy!
2020-02-20

Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.

 

Radni w tej sprawie głosowali podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 17 lutego 2020 roku (poniedziałek).

 

Nie poparli przystąpienia do realizacji inwestycji budowy łącznika: Maria Głos, Hubert Handy, Karol Kolny, Łukasz Kuczek, Elżbieta Ostrowska, Szymon Simonicz, Edward Urbańczyk, Paweł Wanot, Anna Wysocka, Sebastian Zimnal.

 

Za realizacją zadania głosowali: Bogusław Dzierżak, Tadeusz Ingram, Tomasz Kostyra, Bogusław Noras, Bogumiła Stolecka.

 

 

Setna rocznica powołania Wojciecha Korfantego na Polskiego Komisarza Plebiscytowego
2020-02-18

Zachęcamy do udziału w obchodach setnej rocznicy powołania Wojciecha Korfantego na Polskiego Komisarza Plebiscytowego, które zaplanowano na 20 lutego 2020 roku w Bytomiu. Szczegóły na plakacie.

Zaproszenie do udziału w nieodpłatnym programie prozdrowotnym
2020-02-18

Zaproszenie do udziału w nieodpłatnym programie prozdrowotnym - ocena włóknienia miąższu wątroby w grupie osób zagrożonych lub chorujących na niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby lub innych chorób wątroby.

Szczegóły w załączonym piśmie

Nowa taryfa przewozu na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego
2020-02-18

1 marca 2020 r. zacznie obowiązywać nowa taryfa przewozu na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego. Zmiany są komunikowane m.in. na stronie internetowej (https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/nowe-bilety) oraz portalach społecznościowych (https://bit.ly/2Hvoa1F).

O podatkach na zebraniu rolników
2020-02-17

O zmianach w przepisach, planowanych projektach  i możliwości pozyskania środków z różnych programów rozmawiali członkowie Kółka Rolniczego w Lędzinach podczas zebrania sprawozdawczego. Wzięła w nim udział burmistrz Lędzin Krystyna Wróbel i sekretarz miasta Anna Wiaderny, pracownicy tutejszego magistratu, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bieruniu.

Sprzedaż działki Lędzińska
2020-02-17

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                      

 

- w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Sprzedaż działki Goławiec
2020-02-14

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                      

 

- w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

XXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI
2020-02-14

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 17 luty 2020 r., o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) XXIV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

Dzień św. Walentego
2020-02-14

Miłości, radości i szczęścia z okazji walentynek! Zachęcamy do udziału w uroczystości odpustowej ku czci św. Walentego w parafii św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu. 

Bezpłatne badanie słuchu
2020-02-12

W środę12 lutego w godz. 10 - 15 można wykonać bezpłatne badanie słuchu. Samochód ( SŁUCHOBUS ) z gabinetem do badań zaparkuje na parkingu obok Targowiska Miejskiego przy ul. Fredry 10. Na badanie nie są prowadzone zapisy. Aby wziąć udział w badaniu, nie jest potrzebny żaden dokument.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Tadeusza Orszulika
2020-02-12

W czwartek 13 lutego w Lędzinach pożegnamy śp. ks. Tadeusza Orszulika, emerytowanego proboszcza tutejszej parafii św. Klemensa. O godz. 12.00 w kościele św. Klemensa odbędzie się modlitwa różańcowa, a o godz. 14.00 w kościele św. Anny rozpocznie się Msza św. pogrzebowa.

Szanowni Mieszkańcy!
2020-02-10

Przedstawiamy Państwu informację na temat:
co oznacza brak zgody Rady Miasta Lędziny
na wykonanie I Etapu połączenia Osiedla Centrum
z węzłem drogowym "Olszyce".

 


Krystyna Wróbel

Burmistrz Miasta Lędziny

Szanowni Mieszkańcy!
2020-02-08

Przedstawiamy wizualizację oraz zasadność
planowanych inwestycji.


Krystyna Wróbel

Burmistrz Miasta Lędziny

Szanowni Mieszkańcy!
2020-02-06

W związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informuję, że kalendarium działań związanych z budową łącznika pomiędzy ul. Lędzińską a ul. Pokoju jest następujące:

 

2002 - 2006 - pierwsze prace koncepcyjne budowy łącznika. Gorącym zwolennikiem tej inwestycji był ówczesny Burmistrz Miasta śp. Władysław Trzciński.

 

2009 r., grudzień – Rada Miasta Lędziny, kontynuując prace poprzedników, uchwala plan zagospodarowania przestrzennego, w którym jest przewidziana budowa łącznika pomiędzy ul. Lędzińską a ul. Pokoju. Linki do uchwały wraz z mapami:  http://www.bip-archiwum.ledziny.pl/content/show.php?pg=_uchwaly_20091203_liii_373#Zalacznik%20nr%201 

 

2016 r., kwiecień - Rada Miasta Lędziny, modyfikuje plan zagospodarowania przestrzennego, ale nadal jest w nim przewidziana budowa łącznika pomiędzy ul. Lędzińską a ul. Pokoju. Linki do uchwały wraz z mapami: 

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2016/2348/akt.pdf

 

2018 r., lipiec - w oparciu o obowiązujące Uchwały Rady Miasta Lędziny wyłoniony zostaje wykonawca dokumentacji projektowej budowa łącznika.

 

2019 r., czerwiec – wniosek Gminy Lędziny do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie budowy łącznika pomiędzy ul. Lędzińską a ul. Pokoju.

 

2020 r., luty – informacja z Urzędu Marszałkowskiego, że Gmina Lędziny ma szansę na dofinansowanie w wysokości ok. 4,300 mln zł na budowę łącznika między ul. Lędzińską a ul. Pokoju. Udział gminy w tej inwestycji, to koszt w wysokości ok. 2,7 mln zł.

 

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że w działaniach tych widać ciągłość władzy w Lędzinach i szacunek do działań poprzedników.

 

Inwestycja ta, jest pierwszym etapem połączenia tej części Lędzin z węzłem drogowym Olszyce.

 

Krystyna Wróbel

Burmistrz Miasta Lędziny

 

Szanowni Mieszkańcy!
2020-02-05

Szanowni Mieszkańcy!

 

Mamy szansę na dofinansowanie w wysokości ok. 4 mln. 300 tys. zł na budowę łącznika między ul. Lędzińską i Pokoju. Udział gminy w tej inwestycji, to koszt w wysokości ok. 2 mln. 700 tys. zł.

 

Wniosek na dofinansowanie tego zadania złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w czerwcu 2019 roku. Wcześniej, bo w lipcu 2018 roku, wyłoniliśmy wykonawcę dokumentacji.

 

Koncepcja zakłada nie tylko budowę łącznika, ale także dwóch rond - na skrzyżowaniach z ul. Lędzińską przy Ośrodku Rekreacyjno Sportowym „Centrum” oraz ul. Pokoju, gdzie znajduje się stacja benzynowa. Inwestycja ta upłynni ruch w godzinach szczytu, zwłaszcza w momencie przejazdu pociągów. Wpłynie także na wartość działki, na której w przyszłości planujemy budownictwo mieszkaniowe i usługowe.

 

Stanowisko w sprawie realizacji budowy łącznika wraz z dwoma rondami, co się również wiąże z wyżej wymienionym dofinansowaniem podejmie Rada Miasta Lędziny.

 

Krystyna Wróbel
Burmistrz Miasta Lędziny

Spisy powszechne
2020-02-04

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o zbliżającej się kolejnej edycji spisów powszechnych, tj.  Powszechnego  Spisu Rolnego,  który będzie realizowany w 2020 r.  (PSR 2020) oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań realizowanego w 2021 r.  (NSP 2021).

Wystaw choinkę po Świętach
2020-02-04
Co zrobić z choinką po świętach Bożego Narodzenia w Lędzinach? Uschnięte naturalne choinki w zabudowie wielorodzinnej można wystawiać w Miejscach Zbierania Odpadów Komunalnych do końca tego tygodnia tj. 09 lutego br. Należy pamiętać, aby wystawić choinkę bez ozdób świątecznych, stojaka lub doniczki. Choinki z pozostałych nieruchomości można dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Fredry 98 lub zagospodarować we własnym zakresie w przydomowym kompostowniku.
Usuwanie w 2020 r.  „azbestu" zeskladowanego na posesji
2020-02-03

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza nabór wniosków na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest zeskładowanych na posesji zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

 

Szczegóły na stronie www.powiatbl.pl/azbest

Walentynkowy Maraton Filmowy
2020-02-03

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na Walentynkowy Maraton Filmowy, który odbędzie się w sali widowiskowej „Piast” w Lędzinach. Wstęp wolny!

 

Vouchery na bufet z napojami i przekąskami w cenie 20 zł od osoby dostępne są w MOK (ul. Hołdunowska 39).

Śląskie Lokalnie 2020
2020-02-03

Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach wraz z partnerem - Instytutem Rozwoju Rynku Pracy jako operatorzy projektu Śląskie Lokalnie 2020 zapraszają do składania wniuosków w programie dotacyjnym finansowanym z Narodowego Instytutu Wolności. Nabór wniosków rozpoczął się 2 lutego 2020 r. i potrwa do 2 marca. Nabór odbędzie się za pośrednictwem strony Witkac.pl

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij