2019-07-02
Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres tj. 2019/2021 przyjmowane są: •Drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 r. poprzez: bankowość elektroniczną, platformę usług elektronicznych ZUS lub portal informacyjno-usługowy MRPiPS - Emp@tia •W formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach w pokoju nr 3
2019-08-02
Zmarł Władysław Trzciński
Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Władysława Trzcińskiego. Pierwszego burmistrza Miasta Lędziny, honorowego obywatela miasta, który wraz z Lędzińskim Komitetem Obywatelskim przyczynił się do utworzenia 1 kwietnia 1991 roku Miasta Lędziny. Pogrzeb odbędzie się 5 sierpnia, w kościele Chrystusa Króla w Hołdunowie, o godz. 9.00. Rodzinie zmarłego składamy najszczersze kondolencje i łączymy się w żalu i w smutku w dniu tej wielkiej straty. Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel wraz z pracownikami Urzędu Miasta oraz Przewodnicząca Rady Miasta Maria Głos wraz z radnymi.
2019-08-05
Zmarła Maria Kula
Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Radnej I Kadencji w latach 1991 - 1994 - Pani Marii Kuli Jej bliskim składamy najszczersze kondolencje. Pogrzeb śp. Marii Kuli odbędzie się 6 sierpnia 2019 roku o godzinie 8:45 z kaplicy w kościele św. Anny w Lędzinach
2019-07-30
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach-Hołdunów, przy ul. Pogodnej, oznaczonej jako działka numer 3463/257 o powierzchni 0,1673 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 171 000,00 zł Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wadium ustalone zostało na kwotę: 17 100,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-07-30
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach-Hołdunów, przy ul. Pogodnej, oznaczonej jako działka numer 3465/257 o powierzchni 0,1316 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1335, symbol użytku RIVa (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 135 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 13 500,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2019-05-23
2019-06-17
Rusza szósta edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca składać można propozycje projektów. Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2019-06-11
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Archiwum: 2019 sierpień

XV SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI
2019-08-23

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 sierpień 2019r., o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) XV SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
2019-08-20

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Nazwa przedmiotu zamówienia: "Budowa oświetlenia drogowego ul. Ruberga".

Nieodpłatna pomoc prawna
2019-08-20

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim na terenie powiatu    bieruńsko-lędzińskiego w 2019 roku oraz listą jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Dożynki Gminne
2019-08-20

Już 25 sierpnia 2019 roku Burmistrz Miasta Lędziny zaprasza na DOŻYNKI gminne.

 

Szczegóły na Plakacie

Dzień Sąsiada
2019-08-20

Zapraszamy na Festyn Rodzinny organizowany na "Wałach" pn. Dzień Sąsiada.

Szczegóły na plakacie

Dożynki na Górkach
2019-08-20

Zapraszamy ! Szczegóły na plakacie

"W tajemniczym ogrodzie"
2019-08-19

Od 19 do 23 sierpnia zapraszamy na kolejny, ostatni tematyczny tydzień zajęć "W tajemniczym ogrodzie".

Dotacje sportowe na 2020 r.
2019-08-19

Urząd Miasta Lędziny - Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu, Funduszy Europejskich i Współpracy  przypomina, że na podstawie Uchwały nr IV/23/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu… kluby sportowe działające na terenie gminy Lędziny mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2020 r.

Przebudowa ul. Zabytkowej w Lędzinach
2019-08-19

Rozpoczęcto roboty budowlane inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Zabytkowa w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego" Zakres robót obejmuje budowę chodnika i oświetlenia na odcinku od ul. Lędzińskiej do rejonu posesji nr 26.

Szanowni Mieszkańcy !
2019-08-14

Informuję, że w dniu 16 lipca 2019r. nastąpiła zmiana ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Zmiana obowiązuje od 01.01.2019r.

Koncert zespołu „Na Luzie”
2019-08-14

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert zespołu „Na Luzie” w sobotę 18.08.2019 r. o godz. 19.00 na Placu Farskim. W czasie koncertu dla dzieci dostępny będzie dmuchany zamek oraz mega piaskownica.

Obchody 100-lecia wybuchu I powstania śląskiego
2019-08-14

Zaczęło się w Mysłowicach – to hasło otwierające cykl niezwykłych wydarzeń, upamiętniających 100-lecie wybuchu I powstania śląskiego, które od połowy sierpnia będą odbywać się w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

14 sierpnia o godz. 18.00 na terenie kopalni Mysłowice odbędzie się widowisko muzyczno-audiowizualne, podczas którego przybliżona zostanie historia wydarzeń z powstań śląskich. Opowiedzą je aktorzy i artyści scen z województwa. Tłem akustycznym wydarzeń będą odtwarzane dźwięki śląskich miast, gwary, walk powstańczych. Wizualnym uzupełnieniem będzie gra świateł, zdjęcia i animacje na telebimach, a także podświetlenie architektoniczne obiektów pozostałych na terenach KWK Mysłowice.

Kolejami Śląskim na defiladę wojskową
2019-08-14

15 sierpnia Koleje Śląskie będą kursować bezpłatnie na terenie województwa śląskiego. Oznacza to, że wszyscy zainteresowani udziałem w defiladzie wojskowej „Wierni Polsce” mogą bezpłatnie dojechać i wrócić z tego wydarzenia.

Badanie plonów zbóż
2019-08-14

 Informujemy o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego.

Miasto Lędziny - Informacja
2019-08-13

Szanowni Mieszkańcy Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. Urząd Miasta Lędziny będzie nieczynny.

Prośba
2019-08-09

Szanowni Państwo,

Osoby, które pragną zadeklarować pomoc poszkodowanym rolnikom, których zbiory ucierpiały podczas pożaru w nocy z 7 na 8 sierpnia, proszone są o kontakt z Urzędem Miasta.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pani Daria Mikiciuk

tel. (32) 216 65 11 w. 113 email: promocja@ledziny.pl

Pożar przy ul. Ułańskiej
2019-08-09

W nocy z 7 na 8 sierpnia na posesji przy ul. Ułańskiej 67 pojawił się ogień, który zajął znajdujące się w hali bele siana. Płomienie były widoczne w okolicznych gminach, a nawet na terenie Mikołowa. Akcja gaszenia pożaru trwała przez całą noc. Zdarzenie zostało zauważone około godziny 23:43. Pierwszy podmiot ratowniczy (zastęp OSP z Chełmu Śląskiego) dotarł na miejsce działań o godzinie 23:59, następnie na miejscu pojawiło się OSP Lędziny oraz Państwowa Straż Pożarna z Tychów. Strażacy od razu zaczęli działania ratowniczo-gaśnicze.

Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Gwarków
2019-08-09

Zakończyły się prace na ul. Gwarków związane z realizacją zadania pod nazwą - Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ul. Gwarków. Inwestycja zrealizowana została od ronda do budynku nr 100, na tym odcinku zostało wykonane oświetlenie drogowe. Wartość inwestycji, to 147 600,00 zł

Świat Rycerzy i Księżniczek w MOK
2019-08-08

Od 12 do 16 sierpnia zapraszamy na kolejny tematyczny tydzień zajęć "Świat Rycerzy i Księżniczek" w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach.

Koncert zespołu „Party Band”
2019-08-08

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert zespołu „Party Band” w niedzielę 11.08.2019 r. o godz. 18.30 na Placu Farskim. W czasie koncertu dla dzieci dostępny będzie dmuchany zamek oraz mega piaskownica.

Koncert zespołu „Rock Cats”
2019-08-08

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert zespołu „Rock Cats” w sobotę 10.08.2019 r. o godz. 18.30 na Placu Farskim. W czasie koncertu dla dzieci dostępny będzie dmuchany zamek oraz mega piaskownica.

Nowe przepisy Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin
2019-08-08

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Pszczynie informuje, że od 14 grudnia 2019 r.  w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym będą obowiązywały nowe przepisy Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin. Ze względu na zwiększony zakres roślin objętych nowymi przepisami prawa rejestracji będą podlegać także podmioty, które dotychczas takiej rejestracji nie podlegały.

Transmisja XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI
2019-08-08

XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo: link

Kreatywne wakacje w Miejskim Ośrodku Kultury
2019-08-07

Połowa wakacyjnych zajęć zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach pod hasłem „Kreatywne Wakacje” już za nami.

Przebudowa drogi i wykonanie chodnika ul. Fredry
2019-08-06

W ramach zadania została wykonana przebudowa drogi i wykonany chodnik do przychodni zdrowia przy ul. Fredry w Lędzinach.

Inwestycja obejmowała wykonanie 120m2 chodnika oraz poszerzenia drogi o łacznie 80m2 asfaltu, połaczenie chodnika z drogą zostało wykonane na krawęznikach najazdowych tak aby w razie konieczności mozna było wjechac bezpiecznie na chodnik.

Koszt realizacji inwestycji zamknął się w kwocie 60 885 zł brutto. Głownym Wykonawcą robót była firma  P.P.H.U. BAL-MAR Piotr Malcharek z Bojszów.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
2019-08-02

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartośći kwoty 30 000 euro. Nazwa przedmiotu zamówienia: "Budowa efektywnego energetycznego oświetlenia ul. Działkowców"

XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI
2019-08-02

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506.) zwołuję na dzień 08 sierpień 2019r., o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) XIV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

Wspomnienie o Władysławie Trzcińskim
2019-08-02

„Nigdy nie zawracaj z obranej drogi do celu.”

 

Wspomnienie o Władysławie Trzcińskim.

 

2 sierpnia 2019 roku w wieku 81 lat zmarł Władysław Trzciński - Burmistrz Miasta Lędziny w latach 1991 – 1994 oraz 2002 – 2006. Honorowy Obywatel Miasta. Przewodniczący Rady Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego w latach 1998 – 2002. Władysław Trzciński urodził się 29 października 1938 roku w Olszanie niedaleko Nowego Sącza. Z żoną Heleną żył przez 57 lat, miał trzech synów Krzysztofa, Mariusza i Rafała.

Pogrzeb odbędzie się 5 sierpnia, w kościele Chrystusa Króla w Hołdunowie, o godz. 9.00. Rodzinie zmarłego składamy najszczersze kondolencje i łączymy się w żalu i w smutku w dniu tej wielkiej straty.

Przebudowa ul. Zabytkowej w Lędzinach
2019-08-01

W dniu 6 sierpnia 2019 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Zabytkowa w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego. Zakres robót obejmuje budowę chodnika i oświetlenia na odcinku od ul. Lędzińskiej do rejonu posesji nr 26.

Transmisja XIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI
2019-08-01

XIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI.

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo: link

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij