2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2020-02-17
DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2020-05-08
Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, oznaczonej jako działki o numerach 210/22 o powierzchni 1,9749 ha, 212/22 o powierzchni 0,0321 ha i 214/22 o powierzchni 0,8980 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 3 200 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w pierwszej połowie września 2020 r. w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Archiwum: 2018 kwiecień

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-04-30

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lędziny wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest i wpisem do bazy azbestowej.

Najlepsi z Lędzin w Bieruńskim LO
2018-04-30

27 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły L.O im. Powstańców Śląskich w Bieruniu. Wśród najlepszych, kończących szkołę z wyróżnieniembyli również mieszkańcy Lędzin. Gratulujemy i życzymy spełnienia marzeń oraz wielu sukcesów.

Rekrutacja do Miejskiego Żłobka
2018-04-27

DYREKTOR MIEJSKIEGO ŻŁOBKA INFORMUJE, IŻ REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 ODBĘDZIE SIĘ W MAJU 2018.

Do żłobka przyjmowane są dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie niezbędnych dokumentóww placówce żłobka.

Poszczególne terminy oraz niezbędne dokumenty dostępne na stronie

zlobekledziny.pl zakładka: Strefa Rodzica/ Rekrutacja.

Sprzęt ratowniczy dla strażaków z Funduszu Sprawiedliwości
2018-04-27

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło ogólnopolski program, dzięki któremu do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy. Program ten jest kontynuacją pilotażowego projektu realizowanego przez ministerstwo we współpracy z Samorządami na terenie całej Polski. Strażacy, niosący ochotniczo pomoc ofiarom wypadków, zostaną wyposażeni w profesjonalne zestawy medyczne i defibrylatory.

Modernizacja placu zabaw
2018-04-27

Planowana jest modernizacja placu zabaw przy ulicy Hołdunowskiej 40 w Lędzinach – Hołdunowie. W ramach inwestycji usunięte zostaną dotychczasowe urządzenia zabawowe, a w ich miejsce powstanie nowy plac zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią amortyzującą.

MIASTO LĘDZINY I ORS CENTRUM ZAPRASZA W MAJÓWKĘ DO PARKU WODNEGO
2018-04-27

Długi weekend majowy w ORS CENTRUM.
Zapraszamy wszystkie dzieci posiadające karnet wstępu na atrakcje wodne na pływalni krytej - TORY WODNEwraz z rodzicami/opiekunami.
Wstęp dla rodziców/opiekunów w cenie biletu ulgowego.
Dzieci oraz młodzież do 18 roku życia zamieszkującą w Lędzinach lecz nie uczęszczająca do szkół Lędzińskich, również serdecznie zapraszamy na pływalnie krytą w okresie MAJÓWKI 2018. Karnety wejściowe dla ww dzieci do odbioru w biurze administracji ORS CENTRUM od poniedziałku do piątku od 7:00-15:00. Zapraszamy.
Informacja o przetargach nieograniczonych
2018-04-26

Zamawiający informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lędziny, zostały opublikowane ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych:


1. Wykonanie oświetlenia os. Centrum I;

2. Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia drogowego przy ul. Pokoju w Lędzinach;

3. Budowa i przebudowa dróg gminnych - ul. Sosnowa, ul. Kwiatowa, ul. Pogodna;

4. Przedbudowa dróg gminnych w Lędzinach - ul. Panoramy, ul. Lipcowa i ul. Szkolna;

5. Budowa drogi ul. Zacisze 1 etap;

6. Budowa wodociągu ul. Lewandowska (od Ruberga do Palmowej).

Szczegółowe informacje: http://bip.umledziny.finn.pl/bipkod/14669162

Informacja dla Mieszkańców
2018-04-25

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

Informujemy, iż w dniu 30 KWIETNIA 2018 r, tj. Poniedziałek, dyżur przewodniczącej Rady Miasta - Elżbiety Ostrowskiej - NIE ODBĘDZIE SIĘ.

Ogłoszenie RPWiK Tychy S.A.
2018-04-24

Szanowni Państwo,

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że na terenie gminy Lędziny dokonano pomiaru jakości wody z niektórych studni przydomowych.
W jego efekcie stwierdzono przekroczenie norm określających jakość wody pitnej (w zakresie odczynu pH, zawartości manganu i azotanów). W przypadku długotrwałego spożywania wody niespełniającej wymagań stawianych wodzie pitnej (a taka sytuacja może mieć dzisiaj miejsce), zachodzi ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Informacja o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
2018-04-24

Informujemy, że w dniu 25.04.2018r. o godz. 10:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w Lędzinach ul. Hołdunowska.

Komunikacja w okresie "długiego weekendu majowego"
2018-04-24

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, iż po przeprowadzonych konsultacjach z gminami Porozumienia Tyskiego, wobec zmniejszonego zapotrzebowania na komunikację zbiorową w okresie długiego weekendu majowego autobusy i trolejbusy komunikacji miejskiej w dniach 2 i 4 maja 2018 roku (środa i piątek) będą kursowały według rozkładu jazdy obowiązującego w soboty.

Wyjątek w tych dniach będą stanowiły linie  J, K, 181, 245, 620, 627, które będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy ważnymi w dni robocze oraz linia 686, dla której będzie obowiązywał rozkład jazdy na dni robocze nieszkolne.

Natomiast w dniu 30 kwietnia 2018r. na wszystkich liniach obowiązywał będzie rozkład jazdy ważny w dni robocze, a w dniach 1 i 3 maja 2018 na niedziele i święta.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-04-24

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Budżet obywatelski - Czym skorupka za młodu…-dzieci najlepszą inwestycją w przyszłość. Miasteczko ruchu drogowego oraz gry podwórkowe i korytarzowe.

Świętujmy razem – wywieś flagę narodową!
2018-04-24

Pod takim hasłem Urząd Miasta Lędziny zachęca mieszkańców do przystrojenia swoich domostw z okazji zbliżających się świąt 1, 2, 3 Maja.

Od wtorku, 24 kwietnia do wyczerpania zapasów, mieszkańcy i wszyscy zainteresowani mogą bezpłatnie otrzymać flagę państwową.

Oficjalne otwarcie parkingu przy ulicy Jana Christiana Ruberga
2018-04-24

24 kwietnia 2018 roku, o godzinie 9.00 odbyło się oficjalne otwarcie parkingu przy ulicy Jana Christiana Ruberga. Miejsca bardzo ważnego dla mieszkańców bloków sąsiadujących z parkingiem, który w tym rejonie znacząco wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej. Jednocześnie zwiększona zostanie przepustowości i płynności przejazdu ulicą 25-lecia – na której do tej pory parkowali mieszkańcy. Rozpoczęcie rozmów nad budową parkingu w tym miejscu rozpoczęło się w 2006 roku. – wspomina Zdzisław Rudol, radny z okręgu, w którym realizowana była inwestycja.

Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli
2018-04-24

Drodzy Rodzice,
Uprzejmie informuję, że rekrutacja uzupełniająca dzieci niezakwalifikowanych
i nieprzyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, rozpocznie się 4 maja 2018r.
i potrwa do 15 maja 2018r. Jest to ostateczny termin na złożenie wniosku. Rekrutacja uzupełniająca również odbywać się będzie elektronicznie. Na stronie internetowej:https://uzupelniajaca-przedszkola-ledziny.nabory.pl/

4 maja 2018r. zostanie udostępniony wykaz placówek posiadających miejsca wolne.
We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują 3 wybrane
placówki według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.
Rodzice/prawni opiekunowie:

  •  wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  •  drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w placówce pierwszego wyboru

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                          Krystyna Wróbel

Ruszyła budowa węzła komunikacyjnego "Olszyce"
2018-04-23

Obecnie trwa wyburzanie pierwszej części wiaduktu (wyburzanie drugiej części planowane jest na 26 kwietnia), przy ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach. Warunki drogowe na S1 są dostosowane do poszczególnych etapów budowy, ruch odbywa się płynnie.Koszt inwestycji Węzła komunikacyjnego to wartość 15 mln zł.

Inwestycja ta jest przykładem współpracy Skarbu Państwa, samorządu oraz inwestora prywatnego. Będzie ona służyła społeczeństwu, a sfinansowana zostanie w całości przez inwestora prywatnego. Zgodnie z zawartą umową Gmina Lędziny jest inicjatorem budowy węzła drogowego „Olszyce”.

ZAPROSZENIE
2018-04-23

Burmistrz Miasta Lędziny zaprasza na otwarcie parkingu przy ul. Ruberga w Lędzinach - Hołdunowie, 24 kwietnia 2018 roku  o godzinie 9:00.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-04-23

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Zakup i dostawa 100 sztuk kompostowników o pojemności 900 - 1000l.

Lędziny otrzymały 2 685 000 zł z Metropolii
2018-04-20

Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zdecydowało o wsparciu 99 projektów z metropolitalnego Funduszu Solidarności. 36 gmin członkowskich ma otrzymać blisko 92 mln zł. Do Lędzin – na wsparcie 9 projektów trafi 2,685 mln zł.

18 kwietnia Burmistrz Miasta Lędziny oraz Przewodniczący Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak podpisali umowę na realizację zadań w ramach Funduszu Solidarności.

LV SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI
2018-04-20

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2017, poz. 1875 z późn.zm.)zapraszam na dzień 26 kwietnia 2018r., o godz.1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LV SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI.

Spotkanie konsultacyjne z młodzieżą – Metropolia GZM
2018-04-20

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pracuje nad Programem Działań Strategicznych GZM do roku 2022. Z tej okazji zaprasza młodych mieszkańców 41 miast i gmin Metropolii do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 16.00 w siedzibie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropoli, w Katowicach przy ulicy Barbary 21A w Sali 320 (III p.)

WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK
2018-04-20

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach przystąpiła do ogólnopolskiego projektu WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK pod patronatem m.in.: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzecznika Praw Dziecka  oraz Ministerstwa Zdrowia.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA
2018-04-17

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików może stanowić zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, z tego powodu powinny być one usuwane ze środowiska.

Kształcenie ustawiczne w PZS w Lędzinach drogą do sukcesu zawodowego
2018-04-17

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców terenów rewitalizowanych miasta Lędziny na szkolenia językowe i komputerowe.

Warsztaty Decoupage
2018-04-17

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza na warsztaty Decoupage, które odbędą się 26 kwietnia 2018 roku o godzinie 18.00 w Sali nr 1 Mijeskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Hołdunowskiej 39.

 

Cena warsztatów - 10 zł.

Burmistrz Miasta zaprasza do udziału w programach mających na celu poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Lędziny.
2018-04-16

PROGRAM II polega na realizacji pierwszego etapu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018-2020” przyjętego Uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XLIX/414/18 z dnia 25 stycznia 2018r. Etap ten będzie realizowany w latach 2018 – 2019 i zakłada wymianę 300 niskosprawnych, wyłącznie węglowych kotłów, na nowe i ekologiczne źródła ciepła tj. kotły węglowe klasy 5, kotły gazowe i inne wymienione w programie.

Źródłem finansowania tego programu będą środki pochodzące w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz inne źródła finansowania m. in. deklarowane 1000 zł dopłaty przez Powiat Bieruńsko – Lędziński.

"Trzynastego od morza do Tatr...Trzynastego piękniejszy jest świat..."  Czyli Wycieczka do Unicova trzynastego w piątek.
2018-04-16

13 kwietnia (piątek) b.r. miała miejsce wycieczka mieszkańców lędzin do gminy partnerskiej w Czechach - Unicova. Wiosenna aura wspaniale dopisała i uczestnicy mogli poznać historię miasta.

“Budżet Obywatelski - Rozbudowa placu zabaw oraz wykończenie boiska w Górkach”
2018-04-16
Ruszyła inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego “Budżet Obywatelski - Rozbudowa placu zabaw oraz wykończenie boiska w Górkach”
W ramach inwestycji wykonane będą następujące prace:
 
1. rekultywacja terenu polegająca na wycince drzew i krzewów i posprzątaniu terenu (stare murki, płot itp.)
2. wykonanie nasadzenia drzew z gatunku żywotnik zachodni (thuje)
3. wymiana nawierzchni wokół boiska na maty przerostowe
4. montaż piłkochwytu od strony południowej
5. montaż doposażenia placu zabaw: ławki, kosze, stoł do ping ponga, stół do gry w szachy i chińczyka,
6. montaż altanki ogrodowej
7. wykonanie projektu zagospodarowania terenu.
 
Całość zadania zamknie się w kwocie 50 tyś zł przeznaczonej na realizację tego zadania.
Prace potrwają do końca czerwca bieżącego roku.
Koncert Mirek Jędrowski Show
2018-04-16
Miejski Ośrodek Kultury, w imieniu organizatora serdecznie zaprasza na koncert Mirek Jędrowski Show.
Koncert odbędzie się w dniu 10.06.2018 r. o godzinie 18:00, w sali widowiskowej "Piast", Lędziny ul. Lędzińska 55.
 
Bilety w cenie 37,00 zł do nabycia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury.
 
Zapraszamy!
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
2018-04-14

Szanowni  MIESZKAŃCY,

Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55,  I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30.

                                              Burmistrz Miasta

                                               Krystyna Wróbel

Dni Lędzin 2018 - informacja dla Przedsiębiorców.
2018-04-13
Miejski Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza Przedsiębiorców, do uczestnictwa w uroczystych obchodach "Dni Lędzin 2018", które odbędą się w dniu 02.06.2018 r. na płycie stadionu MKS Lędziny.
 
 
Szczegóły w załącznikach.
Burmistrz Miasta zaprasza do udziału w programach mających na celu poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Lędziny.
2018-04-12

PROGRAM I polega na podniesieniu efektywności energetycznej budynków których straty cieplne nie przekraczają 150 kWh/(m2xrok), czyli budynków których właściciel przeprowadził lub przeprowadzi przed wymianą kotła termomodernizację.
O kwalifikacji do tego programu decyduje audytor energetyczny, który zweryfikuje stan techniczny budynku oraz obliczy efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji dwutlenku węgla CO2, który nie może być mniejszy niż 30%.
W ramach programu możliwa jest wymiana niskosprawnych kotłów węglowych zasypowych jak i z podajnikiem, kotłów gazowych, olejowych oraz na biomasę na wysokosprawne kotły gazowe (kondensacyjne) lub na automatyczne kotły na biomasę w formie pelletu.

Konferencja "Ja wiem..." Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach
2018-04-12

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji edukacyjnej "Ja wiem..." organizowanej przez Hospicjum im. św. Kaliksta I, które odbędzie się 14 maja 2018 roku o godzinie 15:00 w Sali Audiowizualnej na Placu Farskim.

 

Szczegóły w programie konferencji.

W Lędzinach rusza wyjątkowa inwestycja
2018-04-11

8 kwietnia oficjalnie rozpoczęto bardzo ważną, i można powiedzieć historyczną inwestycję na terenie naszego miasta - rusza budowa nowoczesnego węzła komunikacyjnego "Olszyce".

W minioną niedzielę uroczyście wbito pierwszą łopatę pod to przedsięwzięcie. Całość uroczystości powiązano z inauguracją obchodów „100 rocznicy Odzyskania Niepodległości”. Rozpoczęto Mszą świętą w kościele św. Anny w Lędzinach, a po niej nastąpiło poświęcenie budowy węzła „Olszyce” w towarzystwie licznych zaproszonych gości i przy dźwiękach Orkiestry Dętej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach a całość uroczystości zakończył koncert w wykonaniu Bojszowskiej Orkiestry „Ponticello”.

 

Informacja o zajęciu pasa drogowego
2018-04-11

Informujemy, że w dniu 16.04.2018 r. w Lędzinach przy ul. Palmowej o godzinie 10:30 zostaną ustawione znaki drogowe dla zabezpieczenia prac prowadzonych w pasie drogowym na czas budowy przyłącza gazu w rejonie posesji nr 46.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji
2018-04-11

Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Lędziny w zakresie budynków wielorodzinnych.

Postęp prac budowy parkingu przy ulicy Ruberga
2018-04-11

Od 22 marca trwa budowa parkingu przy ulicy Jana Christiana Ruberga w Lędzinach – Hołdunowie.

Budowa przedszkola przy ulicy Paderewskiego
2018-04-11

Trwają prace przy budowie przedszkola przy ulicy Paderewskiego w Lędzinach. Przekazanie terenu budowy Generalnemu Wykonawcy FU "Aga" odbyło się 12 marca 2018 roku. Aktualnie trwają przygotowania do wylania fundamentów pod przedszkole.

XII Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
2018-04-11

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu odbył się zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Bieruniu XII Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu bieruńsko - lędzińskiego mieli okazję wykazać się wiedzą i umiejętnościami w tym zakresie. 

Informacja o przetargu nieograniczonym
2018-04-11

Zamawiający informuje, że w dniu 11 kwietnia 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lędziny zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych

Szczegółowe informacje: http://bip.umledziny.finn.pl/bipkod/14669162

Wideorelacja w TVP 3 Katowice z uroczystego rozpoczęcia budowy Węzła "Olszyce"
2018-04-09

8 kwietnia odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy Węzła "Olszyce". Inwestycja jest przykładem współpracy Skarbu Państwa, samorządu oraz inwestora prywatnego. Będzie ona służyła całemu społeczeństwu, a sfinansowana zostanie w całości przez inwestora prywatnego. Zgodnie z zawartą umową Gmina Lędziny jest inicjatorem budowy węzła drogowego "Olszyce".Zapraszamy do obejrzenia materiału wyemitowanego w TVP 3 Katowice (materiał nt Lędzin 00:10:55).

Szanowni Państwo, Radni Miasta Lędziny
2018-04-09

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017, poz.1875 z późn.zm.) zwołuję na dzień 11 kwietnia 2018r., o godz. 1630 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LIV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

Życzenia dla Pracowników Służby Zdrowia
2018-04-07

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia, przypadającego na 7 kwietnia, pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom serdeczne podziękowania za trud, zaangażowanie i wytrwałość w tej nieustannej pracy związanej z ratowaniem ludzkiego zdrowia i życia.

Na wiosnę ruszy budowa węzła „Olszyce” - ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
2018-04-06

Z każdą tak dużą inwestycją wiąże się uroczyste jej rozpoczęcie. Otwarcie budowy i uroczyste jej poświęcenie odbędzie się 8 kwietnia (W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ), przy skrzyżowaniu drogi S1 i ulicy Zawiszy Czarnego spotkają się inwestorzy wraz z Władzami miasta, zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami będą mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu. Całość uroczystości zostanie powiązana z inauguracją obchodów „100 rocznicy Odzyskania Niepodległości”. W tym dniu o godzinie 15.00 odbędzie się uroczysta msza święta w kościele św. Anny w Lędzinach, a po niej nastąpi poświęcenie budowy węzła „Olszyce”. Rozbudowa infrastruktury drogowej ruszy już wiosną tego roku.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych IV/2018
2018-04-06

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji w miesiącu kwietniu 2018 roku:

Wiosna bez pneumokoków
2018-04-03

Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. rodzice i opiekunowie będą mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.

 

Szczegóły na plakacie i w załączniku

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij