2018-11-16
Szanowni Mieszkańcy
2018-11-13
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2828/35 o powierzchni 0,1813 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 129 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 12 900,00 zł Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 5 grudnia 2018 r. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 650 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 65 000,00 zł do dnia 19 listopada 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-09-04
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, arkusz mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2907/35 o powierzchni 0,1196 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1190 ha (grunty orne), PsV-0,0006 ha (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości: 85 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 500,00 zł. Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 1 października 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Archiwum: 2018 listopad

Przerwy w dostawie energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania budynków w dniu 15.11.2018
2018-11-15

Węglokoks Energia NSE Sp. z o.o. Zakład Ciepłowniczy "Ziemowit" w Lędzinach informuje wszystkich odbiorców ciepła, zlokalizowanych przy ulicy Lędzińskiej i Kolonii Piast, o planowanej przerwie w dostawie energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania budynków w dniu 15.11.2018 (czwartek) od godziny 7:00-14:00.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-11-15

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 - utworzenie mieszkań socjalnych.

14 listopad Dzień Seniora
2018-11-14
Dziś jest Dzień Seniora
Celem Dnia Seniora jest propagowanie postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych, choćby zapewnienie im odpowiedniej opieki zdrowotnej. Z okazji święta w Polsce organizowane są nie tylko darmowe badania, ale i występy artystyczne. Dziś warto zadzwonić do swojej babci albo dziadka – na pewno się ucieszą...
W Lędzinach stanęły kosze na psie odchody
2018-11-14

Władze Lędzin w trosce o czystość zakupiły kosze na psie odchody. 15 pojemników, które pojawiły się w mieście, ma zachęcić mieszkańców do sprzątania po swoich pupilach.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2018-11-14

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż od dnia 13.11.2018 r. do dnia 27.11.2018 r. producencji rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc.

Mistrzostwa Lędzin Szkół o Puchar Burmistrza Miasta Lędziny
2018-11-14

W Dniu 14.11.2018 odbyły się indywidualne mistrzostwa Lędzin Szkół o Puchar Burmistrza miasta Lędziny, których organizatorem był Klub Szachowy Górnik Lędziny a fundatorem nagród Burmistrz Miasta Ledziny. Zawodnicy rozegrali 7 rund po 10 minut na zawodnika. Sędziami Byli Prezes Klubu Szachowego Bogusław Dzierżak i Paweł Kwaśniewski.

Zwołanie pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta Lędziny
2018-11-13

Postanowienie Nr DKT-0012-34/20/18

Komisarza Wyborczego w Katowicach I

 

Z dnia 8 listopada 2018r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta Lędziny.

 

Narodowe Święto Niepodległości
2018-11-13

W dniu 11.11 o godzinie ️11:00 odbyła się Msza święta za Ojczyznę w rocznicę Odzyskania Niepodległości w Kościele rzymskokatolickim pw. św. Klemensa (po mszy świętej odbyło się uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Weteranów Powstań Śląskich oraz przy obelisku Ufundowanym Ku Czci Pomordowanych Więźniów Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Wieczornica z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę
2018-11-13

W dniu 11listopad na Placu Farskim odbyła się Wieczornica z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zorganizowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach.
Usłyszeliśmy pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru "Akord" oraz zespołów "Lędzinianie" i "Radość". Utwory poetyckie przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach.
Odbyło się również otwarcie wystawy fotograficznej Pani Lidii Loski pt. "Lędziny Moją Małą Ojczyzną". Poniżej fotorelacja z dzisiejszych obchodów.

Gratulujemy organizatorom!!

Uroczysta Msza Święta
2018-11-13

W dniu 11 listopad o godzinie 7:45, miała miejsce doroczna uroczysta masz święta w intencji członków i rodzin Koła Łowieckiego "Łabędź". Msza odbyła się przy leśnej Kapliczce w Błędowie. Mszę św. odprawił Ks. Proboszcz Marek Płaza.

Po mszy świętej, mśliwi wyruszyli na polowanie

II Miejski Bieg Niepodległościowy pod patronatem Burmistrza Miasta Lędziny
2018-11-13

13 listopada na terenie Ośrodka "Zalew" odbył się II Miejski Bieg Niepodległościowy. Uczestniczyło w nim 40 uczniów z lędzińskich szkół. Nagrody wręczyli: Burmistrza Miasta Lędziny oraz Senator Czesław Ryszka. Gratulujemy wszystkim, patriotycznej postawy i sportowej rywalizacji.

TRENING SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA
2018-11-13

W związku z pismem otrzymanym z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informuję, że w dniach 14-15 listopada br. (termin zapasowy 16 listopada br.) w ramach organizowanego ćwiczenia krajowego - w części powiatów i miast na prawach powiatu województwa śląskiego - odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania.

W ramach treningu emitowany będzie - dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

Stypendia sportowe - nabór wniosków
2018-11-13

Przypominamy o naborze składania wniosków na stypendia sportowe.

Ekorec Informuje
2018-11-09

Firma Ekorec informuje, że w dniu 12 listopada będą odbierane odpady komunalne zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram na II półprocze.

12 listopada Urząd Miasta nieczynny
2018-11-09

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 12 listopada Urząd Miasta będzie nieczynny.

Wydarzenia z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
2018-11-09

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Z tej okazji Gmina Lędziny planuje szereg uroczystości. Zapraszamy

Decyzja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - „Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018 - 2020”
2018-11-08

Pragnę poinformować, iż zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Gmina Lędziny otrzymała dofinansowanie zadania „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018 – 2020. ETAP I – zakres 150 budynków; okres realizacji 2018 rok”.

Szanowni mieszkańcy
2018-11-08

Przypominamy, iż termin V raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mija 10 listopada 2018 roku. Wpłat można dokonywać w kasie urzędu miasta lub na indywidualne konto bankowe.

Rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2018-11-08

Przypominamy, że 15 listopada 2018 roku, mija termin zapłaty IV raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na indywidualne konto bankowe, które znajduje się na otrzymanej decyzji podatkowej.

Odbyły się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Klemensa Ścierskiego
2018-11-08

8 listopada 2018 w Kościele pw. Św. Anny w Lędzinach odbył się pogrzeb świętej pamięci Klemensa Ścierskiego, który w dzień pogrzebu obchodziłby swoje 79 urodziny. Kazanie wygłosił Ks. Kan. dr Józef Przybyła. Na koniec uroczystości wygłoszone zostały listy intencyjne. Po nabożeństwie kondukt pogrzebowy udał się na cmentarz parafialny w Lędzinach.

Rodzinie zmarłego i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Apel o okazji 100lecia Odzyskania Niepodległości w szkole podstawowej nr 1 w Lędzinach
2018-11-08

8 listopada uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 1 spotkali się by wspólnie uczcić ważne dla Polski wydarzenie. W ramach projektu „Piękna nasza Polska cała” uczniowie w odświętnych strojach spotkali się na Sali gimnastycznej, na której odbyły się występy. Młodzi patrioci przygotowali pieśni i wiersze patriotyczne, które razem głośno zaśpiewali. Podczas apelu na boisku szkolnym została rozwinięta ogromna – 100 metrowa flaga Polski.  

Uczcijmy 100 lat Niepodległości
2018-11-07

W dniu 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości - przepłyń 100 metrów basenu. Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy "Centrum" zaprasza 11 listopada do wspólnego świętowania Niepodległości. Od godziny 10:30 na basenie miejskim trwać będą zapisy na to wydarzenie. Bardzo serdeczenie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, które znajdują się na plakacie.

Śląski Ogród Zaprasza do udziału w tegorocznym konkursie plastycznym.
2018-11-06

Święta Bożego Narodzenia dopiero za 2 miesiące, Śląski Ogród Zaprasza jednak już myśli o żywej szopce. Dział Dydaktyki i Promocji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego Chciałby, by w tym roku była wyjątkowa, bo udekorowana wspólnie z Wami! Chcecie wspólnie sprawić, że tegoroczna szopka będzie wyjątkowa? Zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą ozdobę choinkową z ptasimi motywami! Pamiętajcie żeby ozdoba nawiązywała do kampanii edukacyjnej EAZA „ Niemy las”, o której więcej przeczytacie tutaj  http://zoo.silesia.pl/kampanie-edukacyjne?news_id=646

Jubileusz 20-lecia Kameralistów Miasta Lędziny „Pro Arte et Musica”
2018-11-05

28 października w kościele p.w. św. Anny w Lędzinach odbył się finałowy Koncert Jesieni Organowej w Powiecie Bieruńsko – Lędzińskim. Finałowy koncert był dla Miejskiego Ośrodka Kultury szczególny, gdyż zespół Kameraliści Miasta Lędziny Pro Arte et Musica” obchodził swój jubileusz -20 lecia. Na koncert przybyli tłumnie nie tylko mieszkańcy Lędzin, powiatu, przybyli przyjaciele zespołu z całej południowej Polski.

Zespół „Radość” zdobył I miejsce w Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem
2018-11-05

27 października 2018 r. odbyły się „37. Wodzisławskie Spotkania z Folklorem” – Wodzisławskie Spotkania z Folklorem są od lat istotnym wydarzeniem na regionalnej mapie imprez kulturalnych.

Wieczornica z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości
2018-11-05

Zapraszamy mieszkańców na obchody 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, które odbędą się 11 listopada 2018r. w Lędzinach na Placu Farskim w sali audiowizualnej. W programie obchodów usłyszymy pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru "Akord" oraz zespołów "Lędzinianie" i "Radość". Utwory poetyckie przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach.
W czasie wieczornicy nastąpi otwarcie wystawy fotograficznej Pani Lidii Loski pt. "Lędziny Moją Małą Ojczyzną".
Program przewiduje również wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Kampania „Mała książka – wielki człowiek”
2018-11-05

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach przyłączyła się do kampanii społecznej MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK, przypominającej o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-11-02

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Budowa drogi ul. Hołdunowska z włączeniem do ul. Gwarków.

Zmarł Klemens Ścierski - Zasłużony Obywatel Miasta Lędziny
2018-11-02

Z przykrością informujemy, że 01 listopada 2018 r. zmarł Klemens Ścierski – Zasłużony Obywatel Miasta Lędziny.

Pogrzeb odbędzie się 8 listopada 2018 r. o godzinie 11.00 w Kościele pw. Św. Anny w Lędzinach.

 

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

 

Prace naprawcze na ul. Murckowskiej
2018-11-02

W środę 31 października PGK Partner przeprowadził prace naprawcze na ul. Murckowskiej. W ramach czyszczenia kanalizacji w pobliżu studzienek kanalizacyjnych zapadł się asfalt. W miejscach ubytków drogowych zostały wprawione łaty, które wyrównały asfalt do poziomu całej drogi.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij