2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2019-02-11
Gmina Lędziny organizuje kolejne Ferie Zimowe dla dzieci w dniach od 09.02.2019 r. do dnia 24.02.2019 r. W tym czasie odbędą się zajęcia promujące zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy.
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Archiwum: 2018 październik

Informacja RPWiK
2018-10-31
W związku z nadchodzącym okresem zimowym (okres występowania niskich temperatur) właściciel sieci wodociągowej informuje o konieczności zabezpieczenia urządzeń wodociągowych przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. W załączeniu skan ogłoszenia.
Święto Niepodległości - Zapraszamy do odbioru flag
2018-10-31

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, w związku z tym wydarzeniem od środy, 31 października aż do wyczerpania zapasów, mieszkańcy mogą bezpłatnie otrzymać flagę państwową.

Zapraszamy do odbioru flag w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta w Lędzinach w związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości.

Wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach
2018-10-31

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta o zgodę na zakup niezbędnego wyposażenia dla strażaków tj: ubranie specjalne nomex, buty specjalne, ubranie koszarowe, hełm, sito kominowe itp.

Burmistrz Miasta w ramach dobrej współpracy przekazała środki w wysokości 24 114,00 zł, które zgodnie z prośbą OSP zostaną przekazane, na zakup umundurowania i wyposażenia członków OSP Lędziny.

Przerwy w dostawie energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania mieszkań oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w dniu 04.11.2018
2018-10-31

Węglokoks Energia NSE Sp. z o.o. Zakład Ciepłowniczy "Ziemowit" w Lędzinach informuje wszystkich odbiorców ciepła, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Lędziny, o planowanej przerwie w dostawie energii cieplnej dla ogrzewania mieszkań oraz ciepłej wody użytkowej w dniu 04.11.2018 (niedziela) od godziny 6:00-22:00.

 

INWESTYCJE W LĘDZINACH - ul. Dębowa
2018-10-30

W ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa. Zakres robót obejmował odcinek pomiędzy ulicą Mickiewicza a ulicą 30lecia w Lędzinach. Roboty asfaltowe zostały zakończone w październiku. Wykonawcą robót drogowych była firma DROGRÓD Szymon Tetla z siedzibą w Ćwiklicach.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-10-30
Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, drobnego sprzętu i tonerów dla Urzędu Miasta Lędziny w 2019r.
Ulica Działkowców - I Etap
2018-10-29

Rozpoczęła się inwestycja na ul. Działkowców w Lędzinach. W ramach inwestycji - Etap 1- zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa, która zostanie zrealizowana w bieżącym roku. Z uwagi na prowadzone roboty drogowe prosimy o ostrożną jazdę.

INWESTYCJE W LĘDZINACH - Zamoście
2018-10-29

Podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia wokół strefy aktywności ruchowej na Zamościu, wykonanie planowane jest do 20 grudnia 2018r.

INWESTYCJE W LĘDZINACH - Rachowy
2018-10-29

Podpisano umowy na wykonanie siłowni wraz z małą architekturą i bezpieczną nawierzchnią na os. Rachowy w Lędzinach. Termin realizacji do 20 grudnia 2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-10-29

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn.Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-10-29

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Remonty cząstkowe dróg

Ogłoszenie o zamówieniu
2018-10-26

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Lędziny w roku 2019

Wybory Samorządowe 2018
2018-10-24

21 października głosowaliśmy w wyborach samorządowych. W tym dniu w lokalach wyborczych zagłosowało prawie 60% uprawnionych do głosowania mieszkańców Lędzin. W II turze  4 listopada w lokalach wyborczych zagłosowało 5 831 (ponad 45%) uprawnionych do głosowania mieszkańców Lędzin.  Poniżej przedstawiamy oficjalne wyniki zamieszczone na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Informacja o wynikach głosowania – Budżet Obywatelski na 2019 r.
2018-10-23

Komisja skrutacyjna stwierdza, iż w wyniku głosowania następujące projekty uzyskały najwyższą liczbę głosów:

 

Okręg nr 1 – Górki-Goławiec

Modernizacja pracowni przyrodniczej.

 

Okręg nr 2 – Lędziny

Budowa boiska treningowego przy MKS Lędziny.

 

Okręg nr 3 – Hołdunów

Dzielnicowe centrum integracji i kultury.

Wystawa kotłów ekologicznych PONE
2018-10-18

EKOREC Sp. z o.o. - Operator Pragramu Ograniczenia Niskiej Emisji w Lędzinach - zaprasza na wystawę kotłów ekologicznych, która odbędzie się 27 października (sobota) od 10:00 do 16:00 na parkingu przy Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym Centrum (ul. Lędzińska 14)

Wiecha na dachu przedszkola
2018-10-17

16 października na dachu budowanego przedszkola przy ulicy Paderewskiego zawisła Wiecha. Wiecha - czyli polska tradycja budowlana polegająca na zawieszeniu przystrojonego kolorowymi wstążkami wieńca na górnej części budynku. Wiechę wiesza się na znak zakończenia ważnego etapu budowy.

Gazeta BiL Lędziny Teraz - Wydanie Specjalne - Inwestycje
2018-10-13

Już jest najnowszy numer BiL Lędziny Teraz- wydanie specjalne poświęcone inwestycjom. 

Dziś jest Dzień Ratownictwa Medycznego
2018-10-13

Trudno zliczyć, jak wiele osób zawdzięcza im życie. W Dzień Ratownictwa Medycznego nie tylko warto podziękować im za to, że zawsze przybywają na pomoc, ale samemu nauczyć się udzielać pierwszej pomocy.

 

LXVIII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI
2018-10-12

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień 18 października 2018r.,o godz.1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) na LXVIII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

Dzień Małego Farmera
2018-10-12

9 Października po raz kolejny odbył się "Dzień małego Farmera" w gospodarstwie Państwa Anny i Tomasza i Nowak przy ul. Ułańskiej. W wydarzeniu wzięły udział przedszkolaki, które dowiedziały się, jak wygląda produkcja żywności, praca w gospodarstwie oraz jak dbać o zwierzęta hodowlane - nie zabrakło również gier i zabaw z nagrodami. 

LXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI
2018-10-11

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 12 października 2018r., o godz. 1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LXVII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

 

PIERWSZA PRZYSIĘGA WOJSKOWA ŚLĄSKICH TERYTORIALSÓW
2018-10-08

73 żołnierzy ochotników złożyło w niedzielę, 7 października w Katowicach przysięgę i zasiliło szeregi 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To pierwsza przysięga w historii tej brygady.

Harmonogram działalności MOK w miesiącu październik
2018-10-08

Zapraszamy na zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach

Z gwarą na TY
2018-10-08

Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim

Międzynarodowy Dzień Mediacji
2018-10-08

„Największym nieprzyjacielem rodziny

nie jest konflikt, ale obojętność”

(P. Pettegrino)

Szanowni Mieszkańcy

Miasta Lędziny,

W ramach tegorocznych Obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach zaprasza w dniu 18 października 2018 roku na bezpłatne konsultacje z mediatorem i pracownikiem socjalnym.

XXI Rajd Jesienny Oddziału PTTK Tychy
2018-10-08

Wielkim sukcesem dla drużyny Wagabundzi z Goławca zakończył się XXI Rajd Jesienny Oddziału PTTK Tychy. W klasyfikacji końcowej uzyskali najwięcej punktów, zdobywając tym samym I miejsce. Rajd odbył się 6 października 2018 roku pod patronatem Burmistrza Miasta Lędziny – pani Krystyny Wróbel. Trasa, którą przebyli Wagabundzi wiodła od Brennej Leśnicy do mety rajdu – Gościńca Równica – w sumie młodzi piechurzy przeszli ok 13 km. Wagabundzi z Goławca to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach wraz z paniami Iwoną Janecką i Katarzyną Cetnar.

Zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego KZ WZZ "SIERPIEŃ 80" KWK ZIEMOWIT
2018-10-08

Dnia 6 Października 2018r w Bieruniu Starym na zbiorniku wodnym "Łysina" odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego KZ WZZ "SIERPIEŃ 80" KWK ZIEMOWIT. W zawodach brało udział 17 wędkarzy spośród których najlepszym okazał się Pan Adam Urbańczyk który zwyciężył w zawodach oraz otrzymał nagrodę za największą rybę. Drugie miejsce zajął Pan Grzegorz Felkel a trzecie Pan Piotr Jezierski.

 

Gratulujemy !

XII Otwarte zawody modeli Samochodów Rc Lędziny 2018 pod patronatem Burmistrza Miasta Lędziny
2018-10-08

W dniu 06.10.2018 na hali sportowej Ośrodka Rekreacyjno Sportowego w Lędzinach odbyły się XII Otwarte zawody modeli samochodów zdalnie sterowanych Rc. W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego oraz miast zaprzyjaźnionych bielska, Tychów i Mysłowic. W wszystkich konkurencjach wystartowało 17 zawodników, 23 modelami.

Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lędzinach
2018-10-08

W poniedziałek 8 października 2018 roku odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lędzinach, to już 10 rok wspólnych działań w Lędzinach. UTW w Lędzinach działa wraz z Akademią INGATIANUM w Krakowie. W tym roku w organizowanych zajęciach uczestniczć będzie 56 osób z czego dla 11 osób będzie to pierwszy rok w UTW.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych X/2018
2018-10-04

Harmonogram pracy Komisji Stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji 

w miesiącu październiku 2018 roku

XII otwarte zawody modeli samochodów zdalnie sterowanych RC
2018-10-04

Zapraszamy na XII otwarte zawody modeli samochodów zdalnie sterowanych RC, które odbędą się 6 października o godzinie 10:00 w hali sportowej Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego "Centrum".

INFORMACJA
2018-10-03

Szkolenie komisji ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oras komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

Głosowanie w wyborach - Pełnomocnik
2018-10-02

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika

Ekstremalnie na Zalewie
2018-10-02

Zalew - niegdysiejsze lędzińskie kąpielisko - stał się areną zmagań biegowych. 29 września na starcie Ekstremalnego Biegu Godzinnego stanęło 34 zawodników.

FESTYN INTEGRACYJNY w Szkole Podstawowej nr 2 w Lędzinach
2018-10-01

29 września na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 odbył się Festyn Integracyjny. Licznie przybyli rodzice i mieszkańcy miasta mogli zobaczyć na plenerowej scenie występy muzyczne, taneczne artystyczne lokalnych uczniów.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij