2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2020-02-17
DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2020-05-08
Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, oznaczonej jako działki o numerach 210/22 o powierzchni 1,9749 ha, 212/22 o powierzchni 0,0321 ha i 214/22 o powierzchni 0,8980 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 3 200 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w pierwszej połowie września 2020 r. w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Archiwum: 2017 marzec

Informacja MZK o komunikacji w okresie świątecznym
2017-03-31

MZK Tychy informuje, że w okresie Świąt Wielkanocnych komunikacja miejska będzie funkcjonowała w następujący sposób:

Harmonogram meczów MKS-u Lędziny
2017-03-31

Miejski Klub Sportowy „Lędziny” przestawia plan wydarzeń sportowych na miesiąc kwiecień 2017 r. organizowanych przez MKS Lędziny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku
2017-03-31

Informujemy, że konkurs ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku został rozstrzygnięty.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-03-31

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Wykonanie projektu budowy miejsc parkingowych – os. Rachowy.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-03-30

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Wykonanie obsady kwiatowej zgodnie z przedmiarem robót, obowiązkami wykonawcy i wykazem roślinności.

Eurodepudowany na Placu Farskim w Lędzinach
2017-03-29

W piątek, 24 marca, w sali audiowizualnej mieszczącej się na Placu Farskim odbyło się spotkanie z posłem do Parlamentu Europejskiego Markiem Plurą.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-03-29

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Budżet obywatelski - plac zabaw dla dzieci pomiędzy osiedlem Centrum I i Centrum II.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-03-29

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Projekt budowy chodnika i oświetlenia drogowego w ciągu ul. Zabytkowej.

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miasta
2017-03-29

Informujemy, iż w dniu 30 marca 2017 roku, o godzinie 15:30 (przed Sesją) odbędzie się posiedzenie połączonych komisji Rady Miasta. Tematem wiodącym komisji będzie omówienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach.

Kampania "Stop pożarom traw"
2017-03-29

Ruszyła kampania „Stop pożarom traw”! Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych.

Informacja Akademii Sportu KSB Lędziny
2017-03-29

Od 7 kwietnia Akademia Sportu KSB Lędziny uruchamia zajęcia z gimnastyki.

Nocne pożary w Lędzinach
2017-03-28

W nocy z 27/28 marca na terenie gminy Lędziny wybuchło kilka pożarów. Płonęły trawy na Wopience, na Goławcu, w pobliżu ul. Fredry i ul. Grunwaldzkiej. Ochotnicza Straż Pożarna podjęła aż siedem akcji gaśniczych. Wszystkie zakończyły się powodzeniem.

MZOZ Lędziny otrzyma dofinansowanie na realizację projektu
2017-03-28

21 marca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr  RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16  z Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej. Projekt przygotowany przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach został wybrany do dofinansowania. 

Piłkarki KSB Lędziny pojadą do Warszawy!
2017-03-28

Futbolistki Akademii Sportu KSB Lędziny wygrały w znakomitym stylu turniej „Z Podwórka na Stadion – O Puchar Tymbarku”.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-03-28

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej (ul. Zacisze) wraz z oświetleniem drogowym".

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-03-28

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: „Wykonanie projektu i realizacja przebudowy ul. Szkolnej".

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-03-28

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: „Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Ruberga -XXV-lecia”

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-03-28

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej (ul. Działkowców) wraz z oświetleniem drogowym".

Nowe środki finansowe dla organizacji pozarządowych
2017-03-27

W środę, 22 marca w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie dla lędzińskich organizacji pozarządowych dotyczące kolejnej edycji minigrantów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

Budowa ostatniego odcinka drogi ekspresowej S1 przypieczętowana
2017-03-25

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycji dla budowy drogi ekspresowej S1 Kosztowy II (Mysłowice) - Suchy Potok (Bielsko-Biała). Jest to bardzo ważny krok  na drodze do realizacji tej długo wyczekiwanej inwestycji. (Więcej)

Clemensy 2016 rozdane
2017-03-25

W czwartek, 23 marca w sali widowiskowo-kinowej „Piast" w Lędzinach rozdane zostały nagrody starosty bieruńsko-lędzińskiego w dziedzinie kultury - Clemensy 2016. W kategorii Pro Arte statuetkę otrzymał Grzegorz Sztoler z Międzyrzecza (gmina Bojszowy), natomiast w kategorii Pro Cultura uhonorowana została Gminna Orkiestra Dęta z Chełmu Śląskiego.

Zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie autorskie z Moniką A. Oleksą
2017-03-24

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach zaprasza na promocję najnowszej powieści Moniki. A. Oleksy pt.: "Niebo w kruszonce". Spotkanie autorskie odbędzie się 30 marca, o godzinie 17.00, w sali na piętrze w MBP.

Zaproszenie MOK na prelekcję Grzegorza Sztolera
2017-03-24

30 marca 2017 roku, o godzinie 18.00, na Placu Farskim odbędzie się spotkanie z Grzegorzem Sztolerem, laureatem nagrody starosty bieruńsko-lędzińskiego w dziedzinie kultury za rok 2016.

Zproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Miasta
2017-03-24

Urząd Miasta Lędziny zaprasza na XXXVIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI. Poniżej znajduje sie porzadek posiedzenia:

Zaproszenie na Sesję Rady Miasta
2017-03-24

Urząd Miasta Lędziny zaprasza na XXXIX Sesję Rady Miasta. Poniżej znajduje się porządek posiedzenia:

Zaproszenie KPP w Bieruniu
2017-03-22

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu zaprasza na debatę społeczną pn.:"Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - Możesz mieć na nie wpływ", która odbędzie się w dniu 29.03.2017 roku (środa), o godz. 17.00 na Placu Farskim w Lędzinach.

Pucharowy sukces MKS Lędziny
2017-03-22

MKS Lędziny drugi raz z rzędu zagra w finale Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Tychy. Podobnie jak przed rokiem, MKS zmierzy się z Pniówkiem Pawłowice Śląskie.

Spotkanie z Eurodeputowanym na Placu Farskim
2017-03-22

W najbliższy piątek, 24 marca, o godzinie 10.00 na Placu Farskim (w sali audiowizualnej mieszczącej się na I piętrze) odbędzie się spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego Markiem Plurą.

Zmiana siedziby Straży Miejskiej
2017-03-21

Informujemy, że Straż Miejska w Lędzinach zmieniła swoją lokalizację. Obecnie siedziba Straży Miejskiej mieści się w głównym budynku Urzędu Miasta Lędziny, na ulicy Lędzińskiej 55.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-03-21

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Budowa drogi ul. Blych.

Wiosenny Turniej Szachowy
2017-03-21

20 marca odbył się Wiosenny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury.

"Od pieca aż po smog" - podsumowanie spotkania firmy Master-Odpady i Energia z mieszkańcami
2017-03-21

W dniu 10.03.2017r. o godzinie 17:00 w sali audiowizualnej na Placu Farskim Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta zainteresowanymi problematyką zakazu spalania odpadów w domowych paleniskach, a także prowadzonej segregacji odpadów na terenie gminy.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-03-20

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji kompleksu budynków Zespołu Szkół zlokalizowanego działkach o nr 161, 1053/162 i 17 przy ul. Goławieckiej 36 w Lędzinach.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-03-20

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. budowa przedszkola 6 - o oddziałowego przeznaczonego na pobyt 150 dzieci, zlokalizowanego na działkach o nr 2911/56 i 2909/51 przy ul. Paderewskiego w Lędzinach.

Zapraszamy do bezpłatnego zapisu w elektronicznym katalogu firm: "Lędzińscy przedsiębiorcy"
2017-03-17

Zachęcamy wszystkich lędzińskich przedsiębiorców do zamieszczenia danych kontaktowych swojej firmy w katalogu firm znajdującycym się na stronie internetowej urzędu naszego miasta - kliknij tutaj

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla lędzińskich organizacji pozarządowych
2017-03-17

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza wszystkie lędzińskie organizacje pozarządowe, a także grupy nieformalne na krótkie (nieodpłatne) szkolenie dotyczące kolejnej edycji minigrantów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora SP4
2017-03-17

Burmistrz Miasta Lędziny ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach.

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora MP2
2017-03-17

Burmistrz Miasta Lędziny ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach.

I Lędziński Rallysprint za nami
2017-03-17

11 marca odbył się I Lędziński Rallysprint. W zawodach zorganizowanych przez lędziński Automobilklub Rallymania, pod patronatem Burmistrza Miasta Lędziny, wystąpiło 28 załóg. Zawody ukończyło 27 ekip; tylko jedna miała awarię techniczną. Startujących sklasyfikowano w pięciu kategoriach.

Jubileuszowa uroczystość 60 – lecia działalności koła nr 5 PTTK w Lędzinach
2017-03-17

11 marca 2017 w Sali Tradycji Ruch Ziemowit odbyły się uroczyste obchody 60-lecia działalności koła nr 5 Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Lędzinach.

Informacja Ministerstwa Rozwoju
2017-03-16

Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Rozwoju informuje o istnieniu serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców - biznes.gov.pl.

Spotkanie dla organizacji pozarządowych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
2017-03-16

Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 21 marca 2017 r. w godzinach 9:30 - 12:00 w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Serwis informacyjny SMS RPWiK Tychy S.A.
2017-03-14

Informacja RPWiK Tychy S.A. dotycząca możliwości uruchomienia serwisu informacyjnego SMS.

Zaproszenie na wycieczkę do Raciborza
2017-03-13

Koło historyczno-turystyczne działające przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach zaprasza na wycieczkę do Raciborza.

Ogłoszenie konkursu ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku
2017-03-13

Burmistrz Miasta Lędziny reprezentujący Gminę Lędziny ogłasza konkurs ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku.

Otyliada - maratońskie pływanie
2017-03-13

Aż 71 uczestników z miasta i regionu zgromadziła I Lędzińska Otyliada. Impreza odbyła się na obiekcie Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki.

MBP w Lędzinach przystąpiła do e-usług bibliotecznych - w.bibliotece.pl
2017-03-13

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach przystąpiła do ogólnopolskiego portalu e-usług bibliotecznych – w.bibliotece.pl. Portal dedykowany jest wszystkim czytelnikom zainteresowanym wymianą informacji na temat książek, regionaliów, dokumentów multimedialnych i innych zbiorów gromadzonych w bibliotekach publicznych.

Zespół Szkół na Goławcu prosi o głosy!
2017-03-10

Zespół Szkół w Lędzinach - Goławcu bierze udział w akcji organizowanej przez Tesco. Społeczność szkoły liczy na głosy mieszkańców Lędzin robiących zakupy w sklepach Tesco w Tychach i Lędzinach.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych w marcu
2017-03-10

Urząd Miasta zaprasza na posiedzenia Komisji Stałych oraz na Sesję Rady Miasta. Poniżej znajduje się harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji na miesiąc marzec 2017 roku:

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym "Dzień Ziemi"
2017-03-09
Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej „Dzień Ziemi”adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Prace należy dostarczyć do 20 marca 2017 roku.
Wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej nr 3
2017-03-09

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.CH.Ruberga w Lędzinach od 4 lat jest organizatorem autorskiego konkursu z zakresu literatury, sztuki i histori pod nazwą „Rok Wielkich Polaków“. Pomysłodawcą konkursu, jego formy i obszaru działania na powiat bieruńsko – lędziński, jest dyrektor szkoły Małgorzata Szeligiewicz.

Konsultacje dla organizacji pozarządowych
2017-03-09

Informujemy, iż w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca, w godzinach 15.00-17.00, w pokoju 204 Urzędu Miasta odbywają się dyżury doradcy ds. organizacji pozarządowych. W razie potrzeby istnieje mozliwość indywidualnego umówienia się z doradcą na dodatkowe spotkanie.

Zaproszenie na koncert pasyjny Kameralistów
2017-03-09

Kameraliści Miasta Lędziny "Pro Arte et Musica" zapraszają na koncert pasyjny z rozważaniami księdza Józefa Tischnera.

Konsultacje społeczne w sprawie: projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lędziny   na lata 2017 - 2020
2017-03-09

Urząd Miasta Lędziny stosownie do § 4 Załącznika do Uchwały nr LIV/392/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych rozpoczyna konsultacje w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lędziny na lata 2017-2020.

Adam Kołodziejczyk Indywidualnym Mistrzem Polski w Skata
2017-03-08

4 marca 2017 roku, w kinie "Jutrzenka" w Bieruniu Starym odbył sie finał Indywidualnych Mistrzostw Polski w Skata. Wzięło w nim udział 120 zawodników. Lędziny reprezentowane były przez Adama i Krzysztofa Kołodziejczyków.

Drodzy podatnicy
2017-03-08

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ordynacji Podatkowej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) informujemy, iż decyzje podatkowe dla współmałżonków wysyłane są oddzielnie dla każdego z nich.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-03-08

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Wykonanie skweru – Plac Kordiana.

Zaproszenie MOK na prelekcję Agnieszki Szymuli
2017-03-08

10 kwietnia, o godzinie 18.00, na Placu Farskim odbędzie się spotkanie z Agnieszką Szymulą.

Terminy płatności
2017-03-07

Informacje dotyczące opłat w 2017 roku (wieczyste użytkowanie, garaże, ogródki przydomowe):

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-03-07

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Wycinka samosiejek i drzew – działka 2721/77.

Zaproszenie na XXIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH
2017-03-06

W dniu 17.03.2017 r. (piątek,) odbęda się XXIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach. Urząd Miasta organizuje wyjazd na to wydarzenie.

Odyseja Umysłu - Wielki sukces SP3
2017-03-06

Po raz trzeci z rzędu uczniowie SP nr 3 w Lędzinach przynieśli dumę miastu Lędziny i regionowi, zwyciężającw regionalnych eliminacjach w Krakowie Międzynarodowego Konkursu rozwoju kreatywności u dzieci "Odyseja Umysłu". Program Odyssey of the Mind organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pomysłodawcą, inicjatorem i mentorem "Odysei Umysłu" w SP nr 3 im J.Ch.Ruberga w Lędzinach jest Dyrektor szkoły Małgorzata Szeligiewicz.

Informacja nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów  w dn. 17 lutego 2017 r.
2017-03-06

W dn. 17 lutego 2017 r. w Pyskowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W trakcie posiedzenia omówiono problemy związane z występującym zanieczyszczeniem powietrza na terenie woj. śląskiego oraz możliwości przeciwdziałania.

Uwaga! ASF
2017-03-06

Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Uwaga! HPAI
2017-03-06

Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przedwirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Kampania "Utraciłes dokumenty? Zastrzeż je w banku! (...)"
2017-03-03

Departament Spraw Obywatelskich MSWiA informuje, iż Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mariusz Błaszczak, wzorem lat ubiegłych, objął honorowym patronatem kampanię Informacyjną Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE pod hasłem „Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku!- Nie pozwól ukraść swojej tożsamości!” realizowaną przez Związek Banków Polskich w 2017 roku.

Zaproszenie na spotkania organizowane przez firmę „Master Odpady i Energia”
2017-03-03

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Lędzin na spotkania realizowane przez firmę „Master Odpady i Energia” sp. z o.o. w ramach edukacji ekologicznej związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Spotkania odbędą się w Sali audiowizualnej na Placu Farskim w następujących terminach:

Kalendarz imprez i zajęć organizowanych przez MOK w marcu
2017-03-03

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza w marcu na następujące imprezy kulturalne i zajęcia:

MOK zaprasza na wydarzenia organizowane z okazji Dnia Kobiet
2017-03-03

8 marca, o godzinie 19.00 na Placu Farskim odbędzie się koncert z okazji Dnia Kobiet. Wystąpi Trio Smyczkowe muzyków orkiestry Aukso.

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)
2017-03-03

15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”.

Zaproszenie na koncert Damiana Holeckiego
2017-03-03

24 marca, o godzinie 18.00, na Sali Widowiskowo-Kinowej "Piast" odbędzie się koncert Damiana Holeckiego. Cena biletu: 35 zł.

Informacja KZK GOP
2017-03-02

Bilety KZK GOP będzie można kupić za pomocą aplikacji mPay.

Informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2017-03-02

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi obowiązku uzyskania zezwoleń/pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków po wejście w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, Wojewódzki Konserwator Zabytków przypomina, że wejście w życie ww. przepisów pozostaje bez wpływu na treść ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dzień Kobiet z Miejskim Ośrodkiem Kultury
2017-03-02

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza na wydarzenia organizowane z okazji Dnia Kobiet: Wiosenne Metamorfozy oraz koncert Tria Smyczkowego muzyków orkiestry Aukso.

INFORMACJA o wycofaniu zapytania ofertowego
2017-03-02

Zamawiający oświadcza, iż wycofuje zapytanie ofertowe i zamyka postępowanie pn.: Wycinka samosiejek i drzew bez wyboru wykonawcy z przyczyn spowodowanych koniecznością zmiany przedmiotu zamówienia, a także brakiem możliwości złożenia ofert przez wykonawców w zakreślonym terminie i na warunkach przewidzianych w zapytaniu ofertowym z dnia 27 lutego br.

 

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2017-03-01

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowej mieszanką mineralno-bitumiczną na terenie miasta Lędziny w 2017 roku.

Drodzy Podatnicy
2017-03-01

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ordynacji Podatkowej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) informujemy, iż decyzje podatkowe dla współmałżonków wysyłane będą oddzielnie dla każdego z nich.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij