Działki na sprzedaż
2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.

Archiwum: 2016 listopad

Głośne Czytanie Dzieciom w Przedszkolu nr 1
2016-11-29

28 listopada do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lędzinach przybyły Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel i Posłanka na Sejm RP Ewa Kołodziej by na głos poczytać dzieciom.

Spotkanie z Europosłanką Jadwigą Wiśniewską
2016-11-29

25 listopada w sali audiowizualnej na Placu Farskim odbyło się spotkanie z panią poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigą Wiśniewską. Tematem spotkania było: „Chrześcijańskie dziedzictwo Polski a prawodawstwo Unii Europejskiej”.

Modele samochodowe w PZS
2016-11-28

 

26 listopada w Powiatowym Zespole Szkół odbyły się VII Powiatowe zawody modeli samochodów RC, zorganizowane przez Ligę Obrony Kraju. W rozegranych konkurencjach wystartowało 19 zawodników; zaprezentowano 23 modele.

 

Międzyszkolna Liga Pływacka w Lędzinach
2016-11-26

16 listopada na Basenie Miejskim w Lędzinach odbyła się I edycja Międzyszkolnej Ligi Pływackiej. Impreza ta zorganizowana została przez klub UKS "Orka" Lędziny. Jej koordynatorami byli instruktorzy pływania: Sebastian Wala, Marcin Jawor i Adam Morkisz. 

Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia w SP 1
2016-11-26

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki obchodzono Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia.

Zapobiegajmy pożarom!
2016-11-25

 

W nacy 22/23 listopada doszło do tragicznego zdarzenia w Lędzinach-Górkach. W jednym z domów wybuchł pożar w wyniku którego zginęła kobieta. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

 

Nagrody Prezydenta RP dla pracowników lędzińskiego MOPS
2016-11-25

Pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach wyróżnione zostały odznaczeniami państwowymi Prezydenta Rzeczpolspolitej Polskiej. Wręcznie odbyło się w 21 listopada, w dniu Święta Pracownika Socjalnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Apel Straży Miejskiej
2016-11-24

Straż Miejska apeluje do Mieszkańców, którzy mają kontakt z osobami bezdomnymi aby w razie nadejścia mrozów nie pozostawali obojętni na ich los. Każdy przypadek przebywania bezdomnego na mrozie powinien być niezwłocznie zgłoszony straży miejskiej, policji lub innym służbom ratunkowym. Brak reakcji na takie sytuacje skutkować może śmiercią osoby bezdomnej.

Spotkanie dla organizacji pozarządowych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
2016-11-24

30 listopada w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się spotkanie przedstawicieli podmiotów niepublicznych w związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy na lędziński Jarmark Bożonarodzeniowy
2016-11-24

Miejski Ośrodek Kultury i Urząd Miasta serdecznie zapraszają na Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 10 grudnia (w godzinach 14:00-19:00) na Placu Farskim w Lędzinach. Poprzedzi go Otwarty Turniej Szachowy, który rozegrany zostanie w sali audiowizualnej (w godzinach 11:00-14:00).

Zaproszenie na Otwarty Turniej Szachowy
2016-11-24

10 grudnia (sobota), godzinach 11.00-14.00 w sali na Placu Farskim odbędzie się Otwarty Turniej Szachowy.

Turystyka górska - kurs dla osób pracujących z dziećmi
2016-11-24

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców zaprasza na Kursy Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności turystyka piesza górska.

Zmiana treści zapytania ofertowego
2016-11-24

Informujemy, że zmianie uległa treść zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Świadczenie usługi nadzoru – Inżyniera Projektu - nad realizacją projektu pn. „Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata  2014 – 2020; oś priorytetowa: II. Cyfrowe śląskie, Działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Zmiana treści zapytania ofertowego
2016-11-24

Informujemy, że zmianie uległa treść zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych w projekcie pn. „Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata  2014 – 2020; oś priorytetowa: II. Cyfrowe śląskie, Działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

MOK zaprasza na promocję książki Alojzego Lyski
2016-11-24

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na spotkanie z Alojzym Lysko promujące jego książkę "Duchy wojny. W przekleństwie kalectwa". Jest to kolejne wydarzenie z serii Ludzie i ich pasje.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2016-11-23

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: "Przebudowa ulicy Spacerowej w Lędzinach w zakresie budowy oświetlenia zewnętrznego".

Zaproszenie na Silesia HR Trends 2016
2016-11-23

 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA organizuje Silesia HR Trends – największe na Śląsku wydarzenie dedykowane śląskiemu rynkowi pracy.

 

Zapytanie ofertowe o cenę
2016-11-23

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm) Zamawiający - Gmina Lędziny zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy: "Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w ul. Sosnowej i ul. Kwiatowej".

Stypendia sportowe - nabór wniosków
2016-11-22

Ogłoszenie o naborze wniosków na stypendia sportowe.

Wyniki Turnieju o Puchar Mistrza Świata w Skata
2016-11-22

20 listopada, w Lędzinach rozegrany został skatowy turniej o Puchar Mistrza Świata Adama Kołodziejczyka. W turnieju udział wzięło 61 zawodników, w tym 5 kobiet. Zycięzcą został Krzysztof Kołodziejczyk, brat Mistrza Świata.

Informacja dot. AKCJI ZIMA
2016-11-22

Informujemy, iż w tym roku funkcję koordynatora "Akcji Zima" pełni Piotr Goj. Odpowiada on za zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Lędzin.

Życzenia dla pracowników socjalnych
2016-11-21

Najlepsze życzenia dla wszystkich pracowników socjalnych z okazji ich święta

Magia Kina w Szkole Podstawowej nr 3
2016-11-18

14 listopada 2016 roku klasy czwarte, piąte i szóste Szkoły Podstawowej nr 3 im. J.Ch. Ruberga udały się do sali widowiskowo-kinowej na lekcję w kinie. Temat spotkania brzmiał: Magia kina, tajniki sztuki filmowej.

 

 

Wyjazd na Jarmark Świąteczny do Krakowa
2016-11-18

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach organizuje wyjazd do Krakowa na Jarmark Świąteczny.

Zaproszenie na spotkanie z Europosłanką Jadwigą Wiśniewską
2016-11-18

25 listopada o godz. 18.30 na Placu Farskim odbędzie się spotkanie z Europosłanką Jadwigą Wiśniewską.

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych
2016-11-18

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!

Zaproszenie MBP
2016-11-18

Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie Grażyny Janoty, autorki z Mysłowic.

Zaproszenie na Sesję Rady Miasta
2016-11-17

Urząd Miasta Lędziny zaprasza na XXXIV Sesje Rady Miasta. Poniżej znajduje sie porzadek posiedzenia:

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2016-11-16

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.:

PBW modernizacji dróg publicznych gminnych ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa wraz z budową oświetlenia ulicznego, w ramach zadań inwestycyjnych pn.:

Projekt przebudowy drogi ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa

Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ul. Sosnowa, ul. Kwiatowa, ul. Palmowa, ul. Różana

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2016-11-16

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pn.: Przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych w projekcie pn. „Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata  2014 – 2020; oś priorytetowa: II. Cyfrowe śląskie, Działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2016-11-16

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pn.: Świadczenie usługi nadzoru – Inżyniera Projektu - nad realizacją projektu  pn. „Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata  2014 – 2020; oś priorytetowa: II. Cyfrowe śląskie, Działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Święto Niepodległości w Lędzinach
2016-11-16

10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości w naszym mieście odbyły się uroczyste obchody 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2017 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU).
2016-11-16

Informacja o otwartym konkursie na dofinansowanie w 2017 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU).

Informacja Miejskiego Zarządu Budynków w Lędzinach
2016-11-16

Miejski Zarząd Budynków w Lędzinach informuje, iż ogłoszone zostały przetargi na najem lokali gminnych.

"Bezpieczna lędzinianka" – warsztaty samoobrony dla kobiet
2016-11-15

Bieruńscy dzielnicowi wspólnie z mundurowymi z lędzińskiej Straży Miejskiej już po raz drugi przeprowadzili zajęcia z samoobrony dla kobiet. Stróże prawa uczyli mieszkanki Lędzin, jak reagować i prawidłowo oceniać zagrożenie oraz bronić się adekwatnie do ataku.

Turniej Skatowy o Puchar Burmistrza Miasta
2016-11-15

13 listopada w budynku Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki rozegrany został Turniej Skatowy o Puchar Burmistrza Miasta Lędziny.

MOK zaprasza na Galę Laureatów Festiwalu Muzyki i Tańca
2016-11-15
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza do udziału w Gali Laureatów XII Festiwalu Muzyki i Tańca, która odbędzie się 24 listopada w Lędzinach w sali widowiskowej Piast o godzinie 17:00.
Jarmark Świąteczny w Lędzinach
2016-11-15

Ogłoszenie dla przedsiębiorców dotyczące możliwości zgłaszania na Jarmark Świąteczny stoisk z rękodziełem i artykułami świątecznymi:

Wywieś flagę - podsumowanie
2016-11-15

Podsumowaniem akcji społecznej – „Wywieś flagę“, zorganizowanej przez społeczość Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach w ramach projektu edukacyjnego z okazji obchodów Święta Niepodległości jest wystawa prac uczniowskich oraz zdjęć konkursowych wykonanych przez dzieci i nauczycieli SP3.

MOK zaprasza na spotkanie z Mikołajem
2016-11-15

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na spotkanie dzieci z Mikołajem, które odbędzie się 6 grudnia w Lędzinach, w sali Piast o godzinie 17:00.

Ogłoszenie dotyczące testu sprawnosci syren
2016-11-14

15 listopada przeprowadzony zostanie wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W związku z tym na terenie gminy Lędziny uruchomione mogą być syreny alarmowe.

Wywieś flagę
2016-11-10

W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach zaprasza do udziału w akcji "Wywieś flagę".

Czwarta rata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2016-11-10

Przypominamy, że 15 listopada 2016 roku, mija termin zapłaty IV raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych w listopadzie
2016-11-09

Urząd Miasta zaprasza na posiedzenia Komisji Stałych oraz na Sesję Rady Miasta. Poniżej znajduje się harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji na miesiąc listopad 2016 roku:

MOK zaprasza na listopadowe imprezy kulturalne
2016-11-09

Oto harmonogram wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach na miesiąclistopad.

Nabór na stanowiska urzędnicze
2016-11-08

W Gminie Lędziny trwa nabór na stanowiska urzędnicze.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
2016-11-08

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pn.: "Przebudowa ul. Spacerowej w Lędzinach w zakresie budowy oświetlenia zewnętrznego".

Piłkarki z Lędzin reprezentantkami Śląska - to brzmi dumnie!
2016-11-07

Wydział Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej zarosił pięć zawodniczek Akademii Sportu KSB Lędziny na konsultacje do kadry Śląska U13. Są to: Partycja Kielesz, Ewa Sikora, Zofia Tuszyńska, Emilia Warelis oraz Kornelia Ścierska.

Zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej
2016-11-07

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Markiem Szołtyskiem promujące książke pt.: "Śląskie Boże Narodzenie".

Zapraszamy na wystawę designu Darii Stanclik
2016-11-07

Serdecznie zapraszamy na wystawę designu Darii Stanclik, która odbywa się w holu Urzędu Miasta Lędziny w dniach: 2 listopada do 30 listopada.

Święto Niepodległości w Lędzinach
2016-11-07

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Miejski Ośrodek Kultury zapraszają na uroczystą akademię z okazji obchodów Święta Niepodległości w naszym mieście, która odbędzie się w czwartek, 10 listopada o godzinie 17.00.

Choinka Bożonarodzeniowa 2016 - konkurs MOK
2016-11-07

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza do udziału w konkursie "Choinka Bożonarodzeniowa 2016".

Najładniejsza kartka świąteczna - konkurs MOK
2016-11-07

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza do udziału w konkursie na najładniejszą kartkę świąteczną.

Bezpieczna lędzinianka - warsztaty dla kobiet
2016-11-04

Dzielnicowi z rejonu Lędzin wspólnie z lędzińską Strażą Miejską zapraszają na drugą edycję warsztatów z samoobrony dla kobiet pod nazwą „Bezpieczna lędzinianka”.

O słowie oficera, któremu pułkownik Szewełło przywrócił wartość
2016-11-03

To zdanie wygłoszone przez dyrektora Oddziału IPN w Katowicach, dr Andrzeja Sznajdera na zakończenie uroczystej promocji książki o pułkowniku Jerzemu Szewelle, stało się mottem i trafnym podsumowaniem tego uroczystego spotkania.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w okolicy ul. Hołdunowskiej
2016-11-03

W dniu 9 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 odbędzie się czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej położonej w Lędzinach w rejonie ul. Hołdunowskiej i drogi krajowej S-1.

Informacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner"
2016-11-03

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o. o. informuje o planowanej przerwie w dostawie wody.

MOK zaprasza na zajęcia umuzykalniające dla dzieci
2016-11-02

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach uruchomił nowe koło zainteresowań. Serdecznie zaprasza wszystkie dzieci na zajęcia umuzykalniające - muzyczno-ruchowe.

MOK zaprasza na gimnastykę korekcyjną
2016-11-02

Miejski Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na gimnastykę korekcyjną, która odbywa się w każdy piątek.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij